Huisregels

Op het dorpsplein van Column X, ook wel CX genoemd, is het meestal goed toeven. Maar zoals in ieder dorp gelden ook hier een aantal regels.

Column X uitgangspunten en regels

 Column X biedt iedereen de gelegenheid om columns en verhalen te plaatsen, te lezen en van reacties te voorzien. Dat betekent dat ColumnX gevuld is met een wisselende set van gewaardeerde deelnemers. Wij beogen deze plek voor al deze mensen toegankelijk te maken en houden.

De vier uitgangspunten van Column X zijn daarmee de volgende:

1. Vrijheid van interactie

Eenieder is vrij om hier te plaatsen, lezen, reageren. Maar iedereen is ook vrij om dat niet te doen, of om maar van een deel van die mogelijkheden gebruik te maken. Plaatsen is niet verplicht, lezen is niet verplicht en reageren is niet verplicht. Bijdragen en reacties worden natuurlijk wel zeer gewaardeerd.

2. Vrijheid van meningsuiting

Het is niet altijd een duidelijke scheidslijn, de lijn tussen vrijheid van meningsuiting en hufterschap. Hoe dan ook, je bent vrij je mening te uiten en dat mag op pittige wijze. Je bent niet vrij om andere leden te sarren, hinderen en kwetsen, aangezien dat haaks staat op het laagdrempelige karakter van de site dat wij voor ogen hebben.

3. De kunst van het reageren

Het geven en ontvangen van feedback is één van de zaken die Column X een meerwaarde geeft ten opzichte van andere blogs en social media waarop het plaatsen sneller en makkelijker gaat. Feedback werkt in onze ervaring het best als deze overdacht en onderbouwd is. Accepteer ook als oude rot dat een nieuwe- of jongeling iets vindt van jouw schrijven. Als je enkel op zoek bent naar bewondering, is dit mogelijk niet de juiste site voor jou.

4. Kwaliteit, kwantiteit en balans

Voor een gezonde site is balans van belang. Om door te gaan op de metafoor van het dorpsplein, we willen voorkomen dat de ene gast de andere volstrekt overschreeuwt, of naar de zijlijn probeert te manoeuvreren. Voor Column X geldt daarom: liever kwaliteit dan kwantiteit. Als er even weinig te doen is op de site, hoeft deze niet koste wat kost gevuld te worden door een of enkele personen.

De uitgangspunten zijn het belangrijkste, maar anno nu ontkomen we natuurlijk niet aan ook een setje regels. Dat zijn de volgende:

Regels

– Je activiteiten op de site zijn je eigen verantwoordelijkheid en onderdeel van een groter geheel. Wij zullen dus niet op verzoek overgaan tot het verwijderen van (delen van) die interactie, of van je account.

– Dubbele registraties zijn niet toegestaan, tenzij deze bekend zijn bij de redactie en tenzij deze met een duidelijk doel zijn aangemaakt, bijvoorbeeld als stijlmiddel (de wereld door de ogen van een kat), of als onderdeel van een wedstrijd (raadwieikben is hier een bestaand voorbeeld van). Bij twijfel over een dubbele identiteit ligt de bewijslast bij het lid van de site.

– De redactie behoudt zich het recht voor accounts voor deze site te bevriezen als leden over de schreef gaan. Doorgaans gebeurt dit na twee waarschuwingen. In overleg met de redactie (per mail), kan een dergelijke bevriezing ongedaan gemaakt worden. Bij aanhoudend grensoverschrijdend gedrag volgt permanente uitsluiting van de site. 

– Iedereen mag op Column X stukken insturen. De rechten en het eigendom van deze kopij liggen bij de auteur, die Column X met het inzenden toestemming geeft voor publicatie. Herpublicatie door derden is niet toegestaan, tenzij de redactie en de auteur akkoord gaan. Een quote met link naar Column X mag natuurlijk wel.
En zoals het heet, delen van columns op social media = lief.

– De redactie heeft het recht bijdragen aan de site te weigeren, te wijzigen of te verwijderen, als zij daarvoor de noodzaak inzien.

– Persoonlijke aanvallen, scheldpartijen, steken onder water, opvoedkundige teksten aan het adres van andere deelnemers en beledigingen zijn niet toegestaan. Niet in of onder columns, maar ook niet in de topics op het bijbehorende forum.

– Column X is niet direct het podium voor poëzie en we zullen ingezonden gedichten daarom niet op de voorpagina plaatsen. Wel is er in het café ruimte voor. Je kunt je gedichten daar zelf plaatsen.

– Wil je iets organiseren op Column X, zoals een schrijfwedstrijd? Heel leuk, maar wel graag met overleg vooraf via de redactiemail.

– Leuke ideeën voor de site kun je kwijt in het forum.

We doen ons best een en ander leuk en prettig te houden. Heb je desondanks klachten, opmerkingen of feedback voor de redactie? Mail ons op redactieATcolumnxPUNTnl.