Dombo, Blondie en de rest…

Wat doet een politica -luisterend naar de naam Dombo- die haar succes enkel en alleen te danken heeft aan het feit dat zij inspeelt op misselijke gevoelens die leven in de Nederlandse onderbuik; een politica die ook weinig meer kán dan inspelen op die gevoelens en de geestelijke vermogens mist om zich -namens haar partijfractie- bezig te gaan houden met een gecompliceerder onderwerp als onderwijs? Die blijft volharden in de voor haar succesvolle strategie: Dombo wil laten zien dat de “koers Dombo” in haar partij nog altijd recht overeind staat.