Please or Registreren to create posts and topics.

HET NIEUWS ABSURDISTISCH BELICHT

Mondkapjes, hoodies en de geur van knoflook

Kom daar maar 's om

Plofkraakje hier of daar

Scootertje en blijven hoesten

En u bent?

In Sjallah!

Hoe spelt u dat?

 

 

 

 

 

Uit de bundel ' Verschrikkingen in kampen'

 

Lees 'Bij ons in Auschwitz' ( Arnon Grunber-2020) heer de Mol en jouw botox zus Linda

Verzin een format 'de onderdrukten tegen de martelaars'

De winnaar mag het concentratiekamp nummer gratis weg laten laseren!

De kaskraker ' Big Brother in de Gaskamer' ontvangt de Gejatte Goud Nazi Ring Wansmaak.

Dat willen jullie vast wel.

Even aan Willeke vragen!

 

Toch nog even die mondkapjes. De hele wereld ziet het belang van dragen van mondkapjes in verband met de Corona pandemie, maar Nederland blijft halsstarrig laconiek doen over het dragen daarvan. Of juist niet? Wij vragen het aan een volslagen idioot:

Diederik Jekel, nog afgezien van uw fascinerende beslissing om als wetenschapper bij een roddel brei als Rtl Boulevard te gaan werken, vindt u ook niet dat je, door die mondkapjes af te doen als onzin, schuldig bent aan dood door nalatigheid? Sterker nog, mogen we hier spreken over genocide door domme ego tripperij van RIVM&CO?

'Wat nou!!!! Ik en de regering doen gewoon wat de deskundigen van RIVM zeggen en....'

O ja, vertaal ik het dan goed als ik dan zeg befehl ist befelh?   …….Diederik?    Diederik?   Waarom ren je nou weg....?

Dit was Het Nieuws Absurdistisch Belicht

Uit de bundel ' Verschrikkingen in kampen'

 

Lees 'Bij ons in Auschwitz' ( Arnon Grunber-2020) heer de Mol en jouw botox zus Linda

Verzin een format 'de onderdrukten tegen de martelaars'

De winnaar mag het concentratiekamp nummer gratis weg laten laseren!

De kaskraker ' Big Brother in de Gaskamer' ontvangt de Gejatte Goud Nazi Ring Wansmaak.

Dat willen jullie vast wel.

Even aan Willeke vragen!

 

Gister in de talkshow OP1, Maurice de Hond, opiniepeiler, die onderzocht heeft dat de 1.5 meter afstand-regel nergens op slaat. De echte verspreiding van het Corona virus wordt veroorzaakt door een combinatie van luchtvochtigheid, temperatuur en met name vol werkende ventilatoren.
Verder werkt een mondkapje/doek wel degelijk om verspreiding tegen te gaan, volgens de Hond.

Wij zijn hier verbijsterd over en vragen uitleg aan een volslagen idioot:

Ab Osterhaus, u was er bij gister, bij de uitleg van de Hond, en u beaamde daar met een minzaam lachje dat de Hond hier en daar wel een punt had. Hier en daar????, heer Osterhaus. U heeft in zo'n beetje alle talkshows in Nederland die fossiele club van RIVM na gewauweld dat mondkapjes absoluut geen toevoeging zijn en dat het enige dat het virus tegenhoudt, is: 1.5 meter afstand bewaren en handen wassen.

Nou...ja....maar
Gewoon je bek houden nou Osterhaus. Maak het nu vooral niet erger.

Wij mogen dus aannemen dat, omdat u die 1.5 meter afstand en handen wassen voldoende maatregelen vindt, u er zeker geen bezwaar tegen heeft om morgen vrijwillig , samen met dat zooitje van RIVM en de voltallige regering, een bejaardenhuis in te lopen met een verkeerde luchtvochtigheid en vol draaiende ventilatoren?

Nou....ja.....maar....

Fijn, dank u wel

Dit was Het Nieuws Absurdistisch Belicht

 

Hier volgt een extra uitzending van de overheid

Momenteel kunt u geen bejaardenophokplichtverzamelhuis meer bezoeken

Het laatste aantal doden wordt de aankomende dagen geruimd en de levenden ook: preventief.

Ouderen ouder dan 110 jaar mogen op reis naar New York en daarmee vrijgesteld van de destructie.

Zoekt u woonruimte?

Vul het formulier in want ' leuker kunnen het u niet maken'

 

 

Hier volgt een 2e bericht van de overheid.

De woningnood bestaat niet meer.

 

Leuker hebben wij het nu voor u gemaakt!, toch

 

 

Dat de overheid verschil maakt tussen ouderen en jongeren mag wel duidelijk zijn. Bij het hoogtepunt van de Coronaplaag werd overwogen om ouderen boven de zeventig niet meer toe te laten op een IC. We moeten kiezen, was de uitleg. Triage werd het genoemd. Klinkt vriendelijker dan gedwongen levensbeëindiging . Is dit ethisch verantwoord? wij vragen het aan een volslagen idioot:

Meneer Kees van der Staaij , leider van de Gristelijke partij SGP, u heeft ooit het volgende gezegd:

"Ik waarschuw u voor de nieuwe plannen van het kabinet om mensen met een ‘voltooid leven’ de wettelijke mogelijkheid te geven om hun leven met begeleiding van een 'stervenshulpverlener' te beëindigen."  Is dit niet eigenlijk hetzelfde meneer van der Staaij, zij het gedwongen? U zei ook:

"De grenzen van de euthanasiewetgeving zijn in de loop der jaren zo ver opgerekt dat de bescherming van kwetsbaar leven op het spel staat. "  Kunt u hierop reageren , Kees?

'Nou….éh....ja.....

"Waarom hebben wij u en uw Gristenbroeders nog niet op de barricaden mogen aantreffen teneinde aan deze verkapte doodstraf, c.q. gedwongen euthanasie van de overheid, een einde te maken?

'Nou….eh....ja'

Fijn, dank u wel, menéér van der Staaij.

Om met Henk Spaan te spreken: VUILNISMAN MAG DEZE ZÁK OOK MEE!!!!!

Dit was Het nieuws Absurdistisch Belicht

Kijk de Stasi Gristusfundamentalistsche partij:  SGP blijft geloven in hun heer. Nou waar is die heer nu? Ziet u een heer of vrouw nederdalen en spreken. Het is genoeg! Over en uit met deze verrotte aarde?

Laten deze SGP beginnen met abortus direct na de zaadlozing festival in hun kerk. Zingen in koor in de kerk geeft zoveel geboortes namelijk.

Jesus gristus, het zijn de dictators en incestplegers achter hun gordijnen. Zo ken ik Appie uut Staphorst met een IQ  min 75. Appie bezwangert graag koeien en zie daar.. de gekken koeien ziekte is nog steeds aan de gang. Over de kippenpest vetspreider zeg ik dit: oorzaak..de kippenneukers uit Barneveld!

 

Volgens de Hoge Raad mag "een arts gevolg geven aan een schriftelijk verzoek om euthanasie bij mensen met gevorderde dementie". Er moet dan wel sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De uitspraak volgt op een cassatieverzoek in het belang der wet van het OM. Er wordt dan gevraagd om een antwoord op rechtsvragen. In dit geval ging het om de wilsbekwaamheid van mensen met dementie.

Wij vragen hierover de mening aan een volslagen idioot: Jezus R. de Vries, wat vindt u van deze plotselinge ommezwaai in het denken van de Hoge raad? En is het niet een beetje aso zo'n plotselinge omslag?

"Mwoa, wat sal ik segge. Ik begrijp die Hoge Raad wel. Je moet deze afweging sien tegen de af...eh...achtergrond van het nieuwe normaal. Ik bedoel, met die run op de IC's van al die ouderen, kun je beter een beetje vooruit plannen. En dit is daar een voorbeeld van. Dat mensen die toch al niet meer willen leven, een handje geholpen worden. Ik verzet mij ertegen dat mensen dat vreemd vinden. Sterker nog; ik verzet me er selfs net so tegen als dat mensen die een strandwandeling willen gaan maken, of met hun kinderen naar het bos gaan, worden afgeschilderd als ’onverschillige asocialen’",

Dit was Het Nieuws Absurdistisch belicht