Hoewel elke werkplek wel typische eigenschappen heeft, die elk dan ook een unieke benadering vereisen, zijn er toch nog enkele algemene gedragspunten die overal opgaan. Deze punten, die gebasseerd zijn op positief organisatie gedrag, hebben bewezen te werken dwars door tijdgeesten, culturen en werksferen. Ze kunnen misschien voor u ook waardevol blijken. 1. Wees vriendelijk en behulpzaam tegenover superieuren, kollega’s en ondergeschikten. Maar overdrijf niet. Deze benadering vraagt om wat specifiekere uitleg:

a. Ten eerste: Sommige mensen hangen slechts rond diegenen die ze zien als potentiële kontakten om vooruit te komen. Daarbij vergeten ze dat er een weg op is, maar ook één die neerwaarts gaat. En je weet maar nooit wie je pad kruist op een regenachtige dag, niet? Vriendelijk zijn tegeover iedereen die je tegenkomt, kollega’s en klanten gelijk, is heus geen altruistische daad, omdat het zijn beloning zal opleveren op de lange termijn: wanneer je het op zijn minst verwacht.

b. Ten tweede: Sommige mensen zijn zo overdreven vriendelijk en aardig dat de onwaarachtigheid ervan afdruipt. Dit kan een omgekeerd effekt sorteren van wat ze willen bereiken, namelijk: dat iedereen van ze zal houden. Mensen, moet u niet vergeten, zien makkelijk door onwaarachtigheid. En als dat eenmaal over je bekend is, zal men je bestempelen als een persoon waar men waakzaam voor moet zijn.

2. Blijf alert. Probeer de simpele zaakjes van de belangrijken te onderscheiden, en hou een gedegen documentatie bij van alles wat je eventueel zou kunnen komen achtervolgen later. Je moet namelijk beseffen dat de aardige mensen die nu met je werken niet altijd op hun huidige post zullen blijven, en daarmee hun mooie beloften ook niet. Sla dus alle cruciale afspraken, overeenkomsten en beslissingen zo secuur mogelijk op.

3. Analyseer. Het is vooral belangrijk met betrekking tot de mensen met wie je werkt, dat je weet waar je werkelijk staat. Bedenk namelijk hoe fataal het kan zijn als er onder je kollega’s individuen zitten die vallen onder categorie 1a: de hypokrieten. Je zou daarom altijd moeten weten wat je kunt zeggen, en waar. Dit brengt me in gedachten een gezegde die ik jaren geleden las in Paramaribo. En omdat het in het Engels stond, en vertaald misschien zijn kracht en schoonheid verliest, zal ik hem u plain presenteren: “To keep your lips from slips; five things observe with care: To whom you speak; Of whom you speak; and How, and When, and Where.” Welnu: er is geen betere omgeving waar dit advies beter opgaat dan in de werk kring.

4. Onderhoudt kontakt. Je hoeft heus niet naar elk buiten-werks evenement te gaan, maar het is wel goed om af en toe je neus te laten zien. Het is relevant voor jou, omdat je je medewerkers op een andere manier leert kennen, en het is goed voor hen, omdat zij hetzelfde met jou doen. En dit kan bevorderlijk zijn voor de verstandhouding op het werk: het zal vertrouwen en verbondenheid motiveren.

5. Verscherp je creatieve capaciteiten. Verslap niet in de saaie dagelijkse routine, maar hou je geest altijd aktief door je af te vragen hoe je bepaalde processen kunt verbeteren op het werk, en wel zodanig, dat iedereen er beter van wordt. Bovenal, echter, zorg er altijd voor dat je elk voorstel tot in de details uitwerkt, de voordelen en nadelen op een rijtje zet, en als meest cruciaal punt: uitlegt hoe het iedereen -de mensen en de organisatie- ten goede zal komen.

6. Raak niet ontmoedigd. Wanneer een idee, waarvan je weet dat het goed is, niet wordt geaccepteerd door je meerdere, is het meestal omdat er meer achter schuilt dan je vanuit jouw standpunt kunt overzien. Je kunt in het geval van afwijzing twee dingen doen: Het plan in de lade doen en punt 3 hierboven toepassen: analyseren wat de mogelijke redenen kunnen zijn voor de afwijzing; of je kunt je plan verder aanpassen op een zodanige wijze dat het degenen die het moeten goedkeuren beter bevalt, zonder dat het anderen of haar eigen toepasbaarheid als plan daardoor zal schaden.

7. Vergeet diegenen die goed voor je geweest zijn nooit. Veel te vaak hebben we de neiging om de mensen die ons ergens in ondersteunen of helpen te vergeten nadat we ze bedankt hebben. En misschien is daar niks verkeerds mee, maar het wint zoveel meer als je blijft uitkijken naar manieren om deze mensen later een dienst terug te bewijzen. Ga maar na hoe fijn dat voor hen zal zijn, vooral als ze het niet verwacht hadden! En ga dan ook gelijk na hoe fijn het voor jou zou aanvoelen als jij de weldoener van weleer was geweest en iemand anders je na jaren bedacht met een wederdienst!

8. Betrek anderen. Als jij degene bent in een beslissing nemende positie, zou je eerst en vooral het principe van de 4P-en, dat ik ooit eens in een management boek van Bridges las, moeten toepassen. Vertel ze het Plan: wat zal er precies gebeuren? Leg hen uit over het Process: hoe gaat het gebeuren? Hou ze op de hoogte van de Progressie: hoe vorderen de zaken? En tenslotte: geef hen een Partij in het spel. Mensen staan veel makkelijker aan je kant als ze mee mogen spelen.

Ook op een geheel ander nivo is het betrekken van anderen in zaken op het werk belangrijk: Wanneer je bijvoorbeeld twijfelt aan de betekenis van een gedane uitspraak of een genomen beslissing die jou betreft. Voordat je tot konklusies overgaat kun je misschien eerst enkele kollega’s en superieuren waar je een goeie band mee hebt erover spreken en hen vragen om hun perceptie. Jij hebt slechts je eigen mening. En wie weet was wat je zag of dacht verkeerd. Dat kan toch?

9. Ontwikkel je eigen stijl in het benaderen van anderen. Neem niet klakkeloos de benaderingen van anderen over, hoe efficient ze je ook lijken. Je kunt misschien bepaalde eigenschappen of stappen “adopteren”, maar bedenk dat we allen ons eigen karakter hebben, en wat eenvoudig en natuurlijk lijkt bij een ander, hoeft nog niet zo lekker te zitten bij jou. Integendeel: het kan je in gevaar brengen te worden gezien als onnatuurlijk en onbetrouwbaar.

10. Kijk nooit neer op de taken van anderen. Integendeel! Help waar en wanneer je kunt, ook al ben jij in een superieure positie. Het is deze onvergetelijke flexibiliteit in je gedrag die harten voor je zal winnen. Mensen zullen inzien dat je de bijdrage die zij leveren aan het werk waardeert; ze zullen gemotiveerd zijn om zich harder in te zetten, en ze zullen voor je opkomen wanneer je dat nodig hebt. En je weet maar nooit….

Categorieën: Maatschappij

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder