In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de meimaand niet’, aldus een oud-Hollands gezegde.
Maar eigenlijk klopt er weinig van.
Veel vogelsoorten leggen buiten de meimaand. Neem bijvoorbeeld de aalscholver.
Het broedseizoen van deze kolonievogel, aanwezig in de Ackerdijkse Plassen, kan al in december of januari van start gaan.
De bosuil is eveneens een ‘vroege vogel’, want ze kan al vroeg in het jaar (februari of maart) beginnen met nestelen.
De kwartelkoning is juist weer een laat broedende vogel, tot in augustus.

De griet is beter bekend als de grutto, de koning(in) van de weidevogels.
Onze nationale vogel legt haar eieren grotendeels in april, maar zeker ook nog wel in mei. Doorgaans vier stuks, gelegd in een klein kuiltje op de grond, bij voorkeur in een polletje gras. Als de vogel op het nest zit, trekt zij het lange gras over zich heen.
Ook als er geen oudervogel op het nest zit, valt het nauwelijks op.
Late maaidata en kruidenrijke weilanden zijn een vereiste om jonge grutto’s kans te geven te overleven.

In de weidevogelreservaten van Natuurmonumenten zoals in Polder Noord-Kethel wordt daarom relatief laat gemaaid en weinig tot geen mest gebruikt zodat kruiden kunnen groeien.

Tenslotte dan de koekoek.
Die legt zoals bekend zijn eieren bij andere vogelsoorten in het nest.
En die broeden vooral in… mei!

Categorieën: Overig

Geef een reactie