Rare kwibus

Het is zes uur in de ochtend en de zon schijnt niet. Het is piķkedonker. Alsof iemand het licht heeft uitgedaan. Je kent dat wel. Via zo’n touwtje boven het bed in een slaapkamer met gesloten verduisterde gordijnen. Daar is de bus. Ik hoor het aan de deuren die zuigend Lees verder…

Schouwspel

Boven de kachel op de schoorsteen zie ik een heel klein mannetje huppelen. Nou ja, huppelen, het ziet er niet echt blij uit. Hij grijpt tijdens het huppelen voortdurend naar zijn voeten. Die zijn groot. Ze lijken wel in brand te staan. Telkens als hij een voet weet aan te Lees verder…

Oester

Ik koester mijn oester. Een parel is het uit de Noordzee. Ik houd het graag dicht bij huis. Hij ligt gewoon op mijn nachtkastje en iedere avond kus ik hem. Soms stinkt mijn oester een beetje, maar ach, dat gaat altijd zo weer voorbij. Mijn neusvleugels zijn er aan gewend. Lees verder…

Bondigoux

Ik zal het kort en bondig houden. Ik heb het hier immers over Bondigoux. Zwaar getroffen in de Middeleeuwen, in zwarte tijden. Een klein dorpje in Occitanie. Amper 500 inwoners telt het dorpje nog, dat ooit floreerde. Toe er nog katharen rondliepen hielden ze stand tegen de Spaanse inquisitie, met Lees verder…

Gotspe

Soms wil ik nog wel eens een gokje wagen. Dan pak ik mijn weegschaal uit de keukenkast en pluk links en rechts wat woorden uit de lucht. Zware woorden en lichte woorden. Woorden van zware zinnen en woorden van lichte zinnen. Ik weeg de woorden op mijn gouden weegschaal. Waagschaal Lees verder…

Bezweren

In de zandbak is het huilen geblazen. Jantje heeft zijn knie bezweerd, nadat zijn grote zus hem tal van bezeringen heeft toegewenst. Dat hij er een grote bult op mag krijgen. Dat er vette pust uit mag komen. Wat een vervelende zus. Jantje buigt voorover en legt een hand op Lees verder…

Fietsenmaker

Ik heb een fietsenmaker die komt nog uit het jaar nul. Bestaat dat? Ja, het is evengoed van voor de Middeleeuwen, maar dan nog verder terug. Hadden ze toen überhaupt fietsen? Jazeker. Luchtfietsen, die zijn van alle tijden. Kijk op een mooie zomerdag maar eens naar langzaam overdrijvende wolken en Lees verder…

Loeder

Mijn loeder ligt op de bank en wordt onderworpen aan een stevig interview. Degene die de vragen stelt is onlangs afgestudeerd. Ach joch, allang geen Aio meer. Hij viel met de neus in de boter en kon de praktijk zo overnemen. Praktijk van wie? En hoe zit het dan met Lees verder…

Alternatief breien

Degeitenwollensokkenbreierbreideeroplosdath­eteenlievelustwaszobezetenwashijvanhetbreiendathijwerkelijkwa­arallesaanelkaarbreidezijngedachtenzijnwoordenzij­nzinnenjazelfszijnbreinaaldenbreidehijmetzijnbreiwerken­meezoergdatzevoorgoedinhetbreiwerkwarenopgenomenzoalsbij­voorbeelddetruidiehijhetlaatstgebreidhaddaarstak­endebreistokkennoggewoondwarsinterhoogtevanzijnbuikhetleekwel­eensumoworstelaarvanbovengezienjekentzeweld­iedikkechinezenofjapannersmetzo’nknotjeophunnhoofdwaardantweestokkendo­orheenstekendienaarikmeheblatenver­tellensomsookdienenalseetgereedschapbahhetblijvenviezemensendieoosterli­ngenzonderteoordelenofveroordelen­uiter­aardwantvoorjehetweethebjezo’nsumoworstelaarkwaadgemaaktenkomthijachterj­eaanmetzo’nverschrikkelijkgrootzwaardverbazingwekkendhoesnelzed­aarmeezijnmitshundunnenbeentjeshetvadsigelijf­kunnendragenenbijbenenmeestallooptzo’nbui­kachterdebenenaanineenmiserabeltempodatjedenktalsikhinkeldanweethijmi­jnognieteensintehalenjazo’nbreiwon­derkanechtweleenloopjemetjenemenzekeralsjedebreinaaldenhebtkwijtgemaaktwant­nevernooitwillenzehunbreiwerkuittr­ekkendaarvoorzijngeitenwollensokkenbreiersveelteluihetenigevervelendeaandit­soortmannetjesisdatzenooit­eeneindewetentebreienzeblijvenmaareindeloosaanjeklevengelijkeenzwaandatzeooknooitmoe­wordenvanzichzelfbegrijpi­knietspraakwatervallenzijnernietsbijvergelekenjekentzewelvandiesumoworstelaardikkevr­ouwendiebijdekassa­staanofdiejezichtontnemenenruimteinhetzwembadalszegezamenlijkvoorjezwemmenenmaarouwehoerenv­erzuipenwiljezehetliefstmaarprobeerdatmaareenszo’nspr­aakwatervalkomtaltijdbovendrijvenhoehardjezeookonderduwtn­eeeeneindebreienaaneengeitenwollensokkenbreieriseenram­phetiseenkwestievanloslatenikweethetmaarhethoudzohardnek­kigstanddateenwintersjaalvanvijfmetererzelfsgeen­raadmeeweetikwelikhebheteindelijkgevondeneenschaarenikkniphemn­udoorengaopzoeknaarafsluitendehonderdenachtienwoorden daar gaat ie dan u begrijpt natuurlijk lezer dat het even duurt voordat ik ontwend ben aan het vast schrijven geef me dan ook even de tijd ook kost het weer moeite om leestekens op de juiste plaats te zetten laat staan de juiste spelling te hanteren. Daar komt Lees verder…