Oost West ……..

In de derde klas van de lagere school kreeg ik te maken met “juffrouw” Dragt. Een vrouw met een verleden. Ze was in de 17de eeuw veroordeeld als heks en op de brandstapel geworpen, toen ze in de 18e eeuw terugkeerde had men getracht haar hart te doorboren met een stuk hout. Maar omdat dat orgaan ontbrak trad ze in de 19e eeuw toe tot het onderwijs op de lagere school.