Welkom op Column X

Al meer dan 15 jaar doen onze leden hun uiterste best om een zo hoog mogelijke kwaliteit op onze site te waarborgen. Elke dag weer! Ben je (amateur)schrijver of heb je plannen in die richting? Registreer je dan hier om ook jouw berichten te kunnen plaatsen en feedback te ontvangen van de andere Column X-leden. Natuurlijk kun je, na registratie, zelf Lees verder…

Heel Holland Zuipt? IkPas!

Heel Holland Zuipt, zo lijkt het. Iedereen doet of laat het juist bij de start van het nieuwe jaar. Hoera, we hebben een nieuwe traditie! Ik lees blogs op internet en Facebook van mensen die het met veel moeite volhouden, snakken naar een glas en elkaar online steunen met een dosis empathie waar de wereld echt mooier van wordt. Is Lees verder…

Reuring in Roerdonk (4) Slot

Na een wilde achtervolging ben ik onderuit gegaan, met de door mij gestolen Harley. Nu kijk ik in de loop van een pistool. Voorzichtig kom ik overeind. De man tegenover mij haalt zijn neus op. Plotseling herken ik hem! “Jochem Snot,” roep ik. De ogen van mijn opponent puilen uit. “Wat? Hoe weet jij dat?” Op de achtergrond hoor ik Lees verder…

Alternatief breien

Degeitenwollensokkenbreierbreideeroplosdath­eteenlievelustwaszobezetenwashijvanhetbreiendathijwerkelijkwa­arallesaanelkaarbreidezijngedachtenzijnwoordenzij­nzinnenjazelfszijnbreinaaldenbreidehijmetzijnbreiwerken­meezoergdatzevoorgoedinhetbreiwerkwarenopgenomenzoalsbij­voorbeelddetruidiehijhetlaatstgebreidhaddaarstak­endebreistokkennoggewoondwarsinterhoogtevanzijnbuikhetleekwel­eensumoworstelaarvanbovengezienjekentzeweld­iedikkechinezenofjapannersmetzo’nknotjeophunnhoofdwaardantweestokkendo­orheenstekendienaarikmeheblatenver­tellensomsookdienenalseetgereedschapbahhetblijvenviezemensendieoosterli­ngenzonderteoordelenofveroordelen­uiter­aardwantvoorjehetweethebjezo’nsumoworstelaarkwaadgemaaktenkomthijachterj­eaanmetzo’nverschrikkelijkgrootzwaardverbazingwekkendhoesnelzed­aarmeezijnmitshundunnenbeentjeshetvadsigelijf­kunnendragenenbijbenenmeestallooptzo’nbui­kachterdebenenaanineenmiserabeltempodatjedenktalsikhinkeldanweethijmi­jnognieteensintehalenjazo’nbreiwon­derkanechtweleenloopjemetjenemenzekeralsjedebreinaaldenhebtkwijtgemaaktwant­nevernooitwillenzehunbreiwerkuittr­ekkendaarvoorzijngeitenwollensokkenbreiersveelteluihetenigevervelendeaandit­soortmannetjesisdatzenooit­eeneindewetentebreienzeblijvenmaareindeloosaanjeklevengelijkeenzwaandatzeooknooitmoe­wordenvanzichzelfbegrijpi­knietspraakwatervallenzijnernietsbijvergelekenjekentzewelvandiesumoworstelaardikkevr­ouwendiebijdekassa­staanofdiejezichtontnemenenruimteinhetzwembadalszegezamenlijkvoorjezwemmenenmaarouwehoerenv­erzuipenwiljezehetliefstmaarprobeerdatmaareenszo’nspr­aakwatervalkomtaltijdbovendrijvenhoehardjezeookonderduwtn­eeeeneindebreienaaneengeitenwollensokkenbreieriseenram­phetiseenkwestievanloslatenikweethetmaarhethoudzohardnek­kigstanddateenwintersjaalvanvijfmetererzelfsgeen­raadmeeweetikwelikhebheteindelijkgevondeneenschaarenikkniphemn­udoorengaopzoeknaarafsluitendehonderdenachtienwoorden daar gaat ie dan u begrijpt natuurlijk lezer dat het even duurt voordat ik ontwend ben aan het vast schrijven geef me dan ook even de tijd ook kost het weer moeite om leestekens op de juiste plaats te zetten laat staan de juiste spelling te hanteren. Daar komt nog bij dat ik lijd aan een zwaar gebrek aan Lees verder…

Rijbewijs

Durf je mams? Ja natuurlijk, je hebt je rijbewijs sinds vandaag. Tot zo. Na een half uur zag ik een kleine zwarte auto drie keer op en neer steken in de parkeerhaven voor de deur. Dat moest hem zijn. Ik trok mijn jas aan en gluurde door het raampje van de voordeur, om te checken of het parkeren gelukt was. Lees verder…

Komaf

Ik heb een DNA test laten uitvoeren om een indruk te krijgen van mijn afstamming. Dat is een risico: er zijn streken in deze wereld waar je chromosomaal liever niet mee verstrengeld wilt zijn. Enkele weken nadat ik een ruime hoeveelheid wangslijm naar Houston had gestuurd kwam het verlossende bericht: ik ben een oer-Europeaan met wortels voornamelijk in Noordwest-Europa aangelengd Lees verder…

Walternatief

Walter is geboren in een bakje met stro. Zonder os en ezel, ijzig koud. Maria zijn mama, zag niet naar hem om en pa had alleen maar oog voor houtbewerking. Nou, dan ben je in de aap gelogeerd, toch? Van bozigheid ontwikkelde Walter zich als een vechter. Eerst een bakjesstrovechter en daarna een straatvechter. Hij werd opgemerkt vanwege zijn kwaliteiten. Lees verder…

Gebroken Vleugels

Zij zegt altijd die dingen die iedereen wilt horen en die iedereen gelooft.Ook wat ik wil horen krijg ik altijd als antwoord, ook als het tegenovergestelde waar zou zijn.Ik geloof alle verhalen en antwoorden. Korte en lange verhalen. Antwoorden waarvan ik weet dat toch niet zo is.Ik geloof ze allemaal. Ik geloof haar.Als liefde alles is wat ik nodig heb om Lees verder…

Geen fotomodel

Als er 100 selfies nodig zijn om 1 acceptabele profielfoto te plaatsen dan is een ding zeker: Ik ben geen fotomodel. Er is iets raars met mijn mond. Mijn tanden lijken reusachtig, en als ik dat terug zie op een foto, trek ik mijn bovenlip bij de volgende sessie wat meer naar onder. Het wordt er niet beter op. Er Lees verder…