Mac of pc

Wij zijn kuddedieren, willen graag ergens bij horen. Naast vechten en vluchten is dit de derde primaire emotie. Toch zijn er maar weinigen zich bewust zijn van de mate waarin deze emotie hun gedrag beïnvloedt.