Een onderwerp waar al zoveel over geschreven is en wordt. Een onderwerp waar al zoveel over gesproken is en wordt. Een onderwerp waarover de meningen verdeeld zijn. Een onderwerp dat actueel is en actueel zal blijven. Een onderwerp waar ik me al eens eerder aan heb gewaagd. Religie. Religie staat voor zingeving, spiritualiteit en hedendaags vooral voor geloof, godsdienst of godendom. Het verbinden van je ziel aan een hogere macht of machten. De mens kan zelf bepalen of en wat hij gelooft. Maar we weten niet beter dan dat we die keuze hebben. Ik ben van mening dat ons die keuze is opgelegd. Dat het in het leven is geroepen om orde te creëren in chaos. Dat het gebruikt wordt als instrument voor controle. Controle over het volk, de mensen. Religie is er om het volk te sturen en te beperken. Te beperken in hun vrije denken. Religie wordt gebruikt als zwaard. En het zwaard van de koning zal op u dalen als u niet onderdanig of tegen het koninkrijk bent.

Al sinds het bestaan van de mens heeft men zich verbaasd over de wereld waarin we leven. Moeder Natuur is wonderbaarlijk mooi, maar tegelijk ook erg cru en levensgevaarlijk. Zij kijkt niet naar wie of wat je bent. Het is daarom ook geen wonder dat men begon te geloven in een hogere macht of machten. Moeder Natuur is macht. In de loop der tijden zijn er verschillende culturen ontstaan. Culturen met verschil in rijk en arm. De rijken hadden meer macht dan de armen. De rijken zijn de baas. Om onderdanigheid te behouden, maar ook om het volk het idee te geven dat ze in het paradijs terecht zouden komen als ze heen zouden gaan, zolang ze maar gehoorzamen, is religie in het leven geroepen.

Alle godsdiensten zijn afgeleid van één soort aanbidding. Het aanbidden van de zon. De zon brengt licht na het duister, de zon laat gewassen groeien. Zonder zon zouden wij immers niet bestaan. Gods Zon. Zoon van God. De Verlosser, Messias. Leven en dood, dood en herrijzenis. Het ondergaan van de zon, het opkomen van de zon. Het einde van de zomer, het begin van de lente. Maar ook de sterren zijn van belang. Het gaf mensen houvast. Ze konden voorspellen wat er komen ging. Zonsverduisteringen en volle manen. Zo hebben we twaalf maanden, twaalf sterrenbeelden, vier seizoenen en de equinoxen. Weergegeven in het kruis van de dierenriem. Een weergave van de hemellichamen waarlangs de zon zijn reis volbrengt in een jaar. Constellaties gepersonifieerd door de mens. Mythes en legendes werden gecreëerd rondom deze personificaties.

Al sinds heugenis hebben volkeren hun eigen zonnegod gehad. De Egyptenaren, de Grieken, de Maya’s, de Perzen enzovoorts. Iedere cultuur heeft z’n eigen Messias. De Koran spreekt over Mohammed, de Bijbel over Jezus. Geloof brengt sommige mensen hoop en verlichting in hun soms miserabele en arme leven die ze hebben. Het is hun goed recht. Een recht dat de rijken maar al te goed uitkomt. Als er niets meer is om voor te vechten, niets meer is om voor te hopen, dan heeft het ook geen zin om niet te doen waar je zin hebt. De rijken hebben dit instrument uitgebuit en naar hun hand gezet. Zodat het volk gestuurd kan worden. Het volk onderdanig blijft.

Het was vroeger zo en het is nu niet veel anders. Geloofsinstellingen bezitten meer geld en macht dan dat we ons kunnen voorstellen. Ze hebben de macht om regeringen te vormen. Macht is gebaseerd op geld en geloof. En dat is niet wat de volkeren verdienen. Maar we weten nu eenmaal niet beter. Na eeuwen en millennia, is het hetzelfde als een baby leert praten in zijn eigen taal. Het zit in de genen. Maar begrijp me niet verkeerd. Ook ik geloof in God. God is overal om je heen. In de planten, in de dieren en in de lucht. God is in mij, ik ben God. Wij zijn God. Met de juiste interpretatie van de bijbel is zelfs Jezus is het met mij eens.

Het aanbidden en geloven in een hogere macht, het recht van een ieder. Gebruikt en misbruikt voor eigenbelang.

Categorieën: Algemeen

BuddhaWriter

Geen vogel vliegt te hoog die met zijn eigen vleugels vliegt

7 reacties

Boukje · 24 februari 2011 op 12:49

Religie betekent voor mij ‘her-verbinden’
Dat is een persoonlijke vrijheid van ieder mens.
Het staat los van welke structuur dan ook en is volkomen vrij.

Degene met macht en geld lijkt de rijkste te zijn.
Ik denk dat degene met vertrouwen rijker is.

SIMBA · 24 februari 2011 op 13:13

Ik vind dit een heel moeilijk onderwerp en kan er niet goed op reageren wat betreft de inhoud maar ik vind het wel met passie geschreven en niet belerend.

Mosje · 24 februari 2011 op 15:16

Nou Geertruda, je neemt wel erg veel hooi op je vork door even een stukje te schrijven over religie en alle wereldgodsdiensten te behandelen.
Je had beter kunnen afdalen tot één aspect van één godsdienst.
Maar wel vlotjes geschreven en dat kan ik wel weer waarderen.

sylvia1 · 24 februari 2011 op 15:27

Je doet me aan Marx denken, godsdienst is opium voor het volk. Het is inderdaad wel erg veel stof voor 1 column.

Mien · 24 februari 2011 op 21:02

Ik geloof alleen in Swiebertje.
Welcome back Garuda.
Stay a while.
Goed geschreven.

Mien Bromsnor

Harrie · 26 februari 2011 op 10:00

Ik mis de Kelten, de Noormannen en de Bosjesnegers. Die geloven alleen in de vuur- en watertekens. De elementen, daar gaat het om.

Garuda · 1 maart 2011 op 18:15

Bedankt voor alle reacties!

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder