Natuurlijk. Inteelt leidt tot een verhoogd risico op verstandelijke beperkingen. Dat zien we bij de achterban van de SGP, die immers erg voorstander is van gemeenschap binnen de gemeenschap. Dat zien we bij de Marokkanen, die bij voorkeur overgaan tot bezwangering van hun eigen achternicht. Zo’n gecorrumpeerd huwelijk met een inteeltbruidje kan gewoon niet tot een weldenkend nageslacht leiden. De gevolgen zijn bekend: de top-600 van de Amsterdamse draaideurcriminelen bestaat voor een hele groot gedeelte uit verstandelijk minimalistische knullen met hun genetische wortels in het Rif-gebergte.

Wat dat betreft, doen de Turken in ons land het eigenlijk toch wat beter. Achter de voordeur zijn ook daar natuurlijk best misstanden en we kennen allemaal die klerenkast die een veroordeling wegens vrouwenhandel ontweek door naar Turkije te vluchten. Maar feitelijk valt de overlast die de Turken veroorzaken in onze samenleving erg mee. Sterker nog: ik ken veel hardwerkende Turken. Met winkels, met restaurantjes, met behoorlijke banen. Maar de laatste dagen wordt dat positieve beeld nogal verpest. Eerlijk gezegd vind ik dat heel erg jammer. En ik mis ene luid en duidelijk tegengeluid. Wanneer een zwartekousendominee wartaal uitslaat in het Reformatorisch Dagblad, dan neemt het weldenkende deel van Christelijk Nederland daar luid en duidelijk afstand van. Vanuit de Turkse gemeenschap hoor ik amper protest tegen kwalijke uitspraken van mensen uit hun gemeenschap. Een schril contrast.

Ook bij de Turken komen verstandelijke handicaps voor. Met name bij Turkse jongetjes in Arnhem. Die vonden het prima dat Joden werden vergast. Die knulletjes vonden Hitler een held, die de Joden numeriek nogal terug wist te dringen. Onvoorstelbaar, hoe een aantal Turkse inteeltknulletjes het imago van de Turkse gemeenschap aan gort kan helpen. De Achterlijke Turk is 15 jaar en woont in Arnhem. Raar eigenlijk. De Turk kent een grondige methode om zaken op te lossen die in zijn ogen niet deugen. Eerwraak. Als je nichtje een keer glimlacht naar een jongen die bij neef Özcan niet in de smaak valt, dan wordt het nichtje dus vermoord. Want de eer van de familie is in het geding. Die Arnhemse Turkjes hebben niet alleen de eer van hun familie in diskrediet gebracht, maar de reputatie van de gehele Turkse gemeenschap besmeurd. Reikhalzend kijk ik uit naar de dag dat de Turkse gemeenschap, met zijn mooie gevoel voor de Ottomaanse traditie, dit probleempje ook even eerwraaktechnisch rechtzet. Een stel dooie Turkse ettertjes in een greppel is nog al tijd heel veel minder erg dan die miljoenen vergaste Joden. Maar ja, ik mag niet oproepen tot zo’n gezellige moordpartij, want in ons land hebben we wetten waar iedereen zich aan moet houden. Dat geldt terecht dus ook voor mij.

En die wetten gelden ook voor een achterlijk Turks wijf dat in Nederland woonde, een kind kreeg en dat kind ernstige mishandelde en verwaarloosde (zie mijn verhaal hierboven, dat komt er nou van, hersenbeschadigingen door generatieslange inteelt). In ons land worden kinderen beschermd tegen doorgedraaide randdebielen. Dus volkomen terecht werd dat kind toen het een paar maanden oud was uit het gezin van mevrouw de idioot weggehaald. De rechter oordeelde dat het kind voor adoptie in aanmerking kwam, en de baby werd liefdevol opgenomen door een lesbisch stel. We zijn nu negen jaar verder, en de geestelijk gestoorde moeder wil haar kind terug. Waar haalt ze de moed vandaan… Iemand die haar kind mishandelt en verwaarloost, verliest elk recht van spreken. Dat kind is bij zijn nieuwe mama & mama heel veel beter af. Nu heeft zelfs de Turkse president Erdogan (zie mijn verhaal hierboven, dat komt er nou van, hersenbeschadigingen door generatieslange inteelt) zich over de zaak uitgesproken. Het kind moet bij zijn zorgzame adoptiemoeders weg, om geheel volgens de Islamitische leer te worden mishandeld en verminkt door zijn achterlijke biologische moeder. Erdogan is een Allahwaanzinnige die de seculiere Turkse staat probeert om te bouwen tot een achterlijk Moslim-regime. Onbegrijpelijk dat die man überhaupt welkom is in Nederland.

Dus een verstandelijk mislukte moeder en een Allahwaanzinnige president besmeuren de redelijk goede Turkse reputatie en minimaliseren de kans op Turkse toetreding tot de Europese Unie. Ik verwacht een krachtig signaal uit de Turkse bevolkingsgroep in ons land. Dat ze vinden dat een debiele mishandelmoeder haar smoel moet houden. Dat de Allahwaanzinnige opvattingen van president Erdogan door de Turken in ons land niet worden gedeeld. Van onze premier Rutte verwacht ik dat hij Erdogan donderdag meteen aan de pier van Schiphol publiekelijk tot de orde roept en eist dat Erdogan afziet van bemoeienis met onze binnenlandse wetgeving en de uitvoering daarvan. Als Erdogan die eis naast zich neerlegt: rechtsomkeert het vliegtuig in en als ongewenst vreemdeling retour Ankara. Opsodemieteren.

Categorieën: Actualiteiten

DriekOplopers

Driek Oplopers is het pseudoniem van veelschrijver Rikus Spithorst. Rikus is actief als voorzitter en woordvoerder van de Maatschappij Voor Beter OV en is hoofdredacteur bij stevigestukkies.nl

26 reacties

Harrie · 20 maart 2013 op 10:23

Harrie zegt niet. Harrie zucht.

KingArthur · 20 maart 2013 op 10:47

Scherp dat wel maar ik lees hier gelukkig meer nuance. Ik vind dit eng om te zeggen maar ik ben het ook nog eens met een deel van je strekking: vertegenwoordigers van groepen uit de samenleving mogen zich beter uitspreken over misstappen van andere mensen uit deze groep als dat niet past binnen het grotere geheel (als ik het zo mag samenvatten).

Wat mij nog niet zint is dat je zo hard oordeelt. Wie ben jij om dat te doen? Ken jij alle ins en outs van de specifieke gevallen die je aanhaalt?

Dees · 20 maart 2013 op 11:14

Dus… Als ik het goed begrijp hebben mensen een morele plicht om afstand te nemen als een van de hunnen grenzen overschrijdt? Dan neem ik afstand van deze generalisaties en alle volgende bevolkingsgroep versnipperende teksten van deze aardige man die helaas ongetwijfeld weer gaan volgen. En stop weer met lezen.

KingArthur · 20 maart 2013 op 11:40

@ Dees: Ik weet niet zo goed of het een reactie op het artikel of een reactie op mijn reactie is. Maar om misverstanden te voorkomen. Ik heb het niet over een plicht, daar zit nog altijd een vrije keuze in. Een eigen identiteit binnen een groep is m.i. namelijk ook nog altijd mogelijk.

    Dees · 20 maart 2013 op 15:55

    Nee hoor King, niet aan jouw adres driek zegt te verwachten dat Turken protesteren tegen het gedrag van hun groepsgenoten, daar refereer ik aan. als driek en ik beiden hobbyschrijvers zijn, of Amsterdammers, of kaaskoppen, dan heb ik in diezelfde lijn dus een soort plicht om te protesteren tegen het gedrag van mijn groepsgenoot. Omdat het debat met deze groepsgenoot nooit iets heeft opgeleverd, wil ik het protest echter maar een keer aangeven. Kan ik vanaf nu weer deze brulbrij links laten liggen.

Mosje · 20 maart 2013 op 11:54

Driek, je zou dit stukje kunnen nuanceren door Rifgebergte zonder koppelstreepje te schrijven, zoals het hoort. Natuurlijk kennen wij de dichterlijke vrijheid, en meer in het algemeen de vrijheid van meningsuiting, dus we kunnen je het gebruik van het streepje niet verbieden. Ook een rechter zal dat niet aandurven. We zullen dus het streepje door de vingers zien en accepteren dat jij de dingen liever scheidt dan koppelt.

DriekOplopers · 20 maart 2013 op 12:15

@Mosje: ik zag tot mijn schande & schaamte nog twee andere tikfoutjes. 😥

@Dees en KingArthur: KingArthur begrijpt mijn boodschap beter dan Dees, zo te zien. :-((

@Harrie: Niet zuchten, maar zeggen. :evilgrin:

Harrie · 20 maart 2013 op 12:19

Diepe, diepe zucht.

KingArthur · 20 maart 2013 op 12:34

Jammer dat je niet ingaat op mijn vragen ik dacht dat je zo openstond voor debat.

Zelfs in je korte reacties oordeel je. Foei!

trawant · 20 maart 2013 op 13:03

Ach Driek ik gun ieder zijn schietoefeningen vanuit de onderbuik maar schrijf het dan in ieder geval behoorlijk op of schaf je ( 5 keer Inteelt, 5 keer achterlijk) een behoorlijke vocabulaire aan. Of nog beter, volg een schrijfcursus.

Sagita · 20 maart 2013 op 13:08

Terwijl ik een kopje Turkse koffie drink lees ik jouw column en denk: O dat bedoelde hij dus met ‘weer terug’. Ik pak nog even een kopje Turkse koffie. Als je nu eens al die overbodige uit de komschietende bijvoeglijke naamwoorden weg laat. Wat blijft er dan nog van je tekst over?
Inteelt geeft een verhoogd risico op verstandelijke beperking. Ja dat is waar volgens wetenschappelijk onderzoek. Die onderzoeken mis ik hier.

Je artikel gaat over Turken dus uitstapjes naar Marokkanen en politieke partijen zijn niet relevant. Kan eruit.
2e alinea Turken zijn eigenlijk wel aardig. Is een mening mag je hebben. Je mist tegengeluid. Ja misschien heb je wat gemist. Zag toch een aantal Nederlandse Turken duidelijk afstand nemen van de hype in Turkije.
Alinea 3 zou ik helemaal weglaten. Voegt niets toe. Is vooral meer van het zelfde. De uitspraken van een paar puberkinderen gebruiken om stemming te kweken vind ik niet erg sterk. Misschien heb je wel eens gehoord van Het Puberbrein.
In alinea 4 komt je dan eindelijk aan waar het kennelijk over gaat: de botsing der culturen. Wat blijft ervan over als je de scheldkanonnades eruit laat plus de overbodige bijvoeglijke naamwoorden: dat het volgens de Nederlandse Wet gerechtvaardigd is dat een kind dat bedreigd wordt in zijn ontwikkeling door toedoen van eigen ouders, uit huis geplaatst mag worden. Ja dat is waar. Zo’n kind wordt dan als PLEEGKIND bij pleegouders ondergebracht. Van adoptie is geen sprake , want daarvoor is toestemming van de ouders nodig en die is hier niet aanwezig.
Ik heb zeker wat gemist n.l. de uitspraken van de Turkse President . Waar staan die in het nieuws. Je mening dat een Turkse President hier niet welkom is mag je van mij houden. Alles bij elkaar vind ik toch dat deze column veel geschreeuw en weinig wol bevalt.
Een volgende keer graag beter!
Groet Sa!

DriekOplopers · 20 maart 2013 op 14:09

@KingArthur: Wie ik dan “ben”? Een columnist die met een grote waffel tracht dingen aan de kaak te stellen in de hoop dat er wat verbetert. Dat is genoeg “ben”.

Qua kennis van de incidenten: Ik heb de opnamen met de uitspraken van die schreeuwjochies zelf gezien en gehoord. En wat betreft dat uit huis geplaatste baby’tje: hij is bont en blauw en met een gebroken armpje uit dat gezin gehaald. Dat zegt mij wel genoeg, zowel over de ouders/moeder als over de rechtmatigheid van de herplaatsing.

Ik hoop dat ik nu wel voldoende op je punten ben ingegaan. Het was niet mijn bedoeling, een debat te vermijden.

@Trawant: Qua 5x & 5x: ik heb bewust gekozen voor de kracht van de herhaling. Waardering daarvan is een kwestie van smaak bij zowel de lezer als de schrijver.

@Sagita: Adopteren is een formeel begrip dat een rechtshandeling aanduidt. Maar het is, in informeler taalgebruik, ook een verwijzing naar het (zich) ontfermen over iets of iemand. Adopteer een pup. Een speeltuin. Een bejaarde.

Verder staat de column bol van de harde taal en dito meningen: het staat je inderdaad vrij om dat prettig te vinden en het daar wel of niet mee eens te zijn.

Ma3anne · 20 maart 2013 op 16:38

[quote] Een columnist die met een grote waffel tracht dingen aan de kaak te stellen in de hoop dat er wat verbetert. [/quote]

Ik geloof niet in een positief effect van grote waffels. Ik vraag me enkel altijd af wat een grootwaffelige persoon compenseert aan gevoel van minderwaardigheid.

Groetjes,
hobbypsycholoog Ma3

Spencer · 20 maart 2013 op 19:31

Ik kende dit stukje niet maar kreeg toch een sterk gevoel van déja vu. Alsof je een tijdschrift leest in de wachtkamer van de tandarts.

DriekOplopers · 20 maart 2013 op 22:52

Ma3: Even afgezien van het feit dat ik niet veel zin heb, mijn geestesgesteldheid of gemoedstoestand onder een publiekelijk vergrootglas ten toon te spreiden: ik ben er oprecht van overtuigd, dat mijn columnstijl niet is zoals die is omdat er iets moet worden gecompenseerd. 😉

    Ma3anne · 22 maart 2013 op 09:25

    Dan moet ik even verder zoeken in mijn psychologie-handboek voor amateurs, Driek. :peace:

WakendOog · 21 maart 2013 op 08:30

Inhoudelijk heb je hier en daar zeker wel een punt. Maar ik vraag mij af of de gehanteerde stijl, je geeft aan hiermee dingen te willen verbeteren, je daarbij wel helpt.

Of je aardappeltjes met een botte bijl probeert te schillen. En wat je dan krijgt is puree.

Bitchy · 21 maart 2013 op 13:12

We verzanden hier in een discussie wat wel of niet kan. Welke stijl wel of geen invloed heeft, of welke stijl uberhaupt kan. Dat dit een column is, is overduidelijk. 😉 En het is misschien hier en daar wat overtrokken, maar de boodschap is wel duidelijk op deze manier. Een column mag (moet) wat overtrokken zijn. Dat is in ieder geval mijn mening. Zelfs ik, als linkse rakker, vind dat er inhoudelijk heel veel voor te zeggen valt.

JanBontje · 21 maart 2013 op 14:03

Heerlijke column: vlijmscherp, ongenuanceerd (nuances zijn voor het napraten over de column) , to the point, lekker provocerend, meerdere lagen. Chapeau! 😀

senahponex · 22 maart 2013 op 11:25

Driek goed om weer een column van je te lezen, hij is weer sterk en op de snede. Raak en duidelijk.

sergiobunsee · 23 maart 2013 op 09:00

Ruwe bolster, BLANKE pit?

Los van de discussie in hoeverre dit stuk discrimineert, of niet, vind ik ‘m niet sterk. Hoog PVV gehalte, daarom niet vernieuwend of écht schokerend. Eerste alinea gelezen, daarna gescand, met de gedachte; ‘ja ja..dit verhaal over Turken en Marokkanen kennen we nou wel’. Als je dan toch bezig bent, jammer dat je geen er typische Turkenmop in hebt kunnen verweven. Dan was ‘ie wel compleet geweest. Afsluiten met, iets in de trant van dat Erdogan de enige Turk met stropdas is die je niet bedankt voor je happy meal.
Ruwe bolster, blanke pit?

Geef een reactie

Avatar plaatshouder