Farmaceutische verlakkerij vs ziekenhuis
zwetserij?

Het is toch fantastisch dat een ziekenhuis voor een
fractie van de kosten hetzelfde medicijn kan
produceren als de farmaceut? En dan heb ik het
niet over een medicijn dat ongeveer, plusminus,
bij benadering hetzelfde is, maar identiek! Het
gaat om een 1-op-1 kopie tegen 6,5 keer lagere
kosten!
De farmacie rekent een véél te hoge prijs en houd
dat kunstmatig zo, is de algemene gedachte. Het
ziekenhuis gaat in deze denkwijze graag mee,
want ze willen zelf die € 20k per patiënt ook wel
incasseren. Daar zit immers een stukje winst en
we weten dat ziekenhuizen tegenwoordig ook
gewoon geld moeten opleveren om hun
bestaansrecht te verdienen. Laten we vooral
commercieel gaan in de gezondheidszorg, het
heeft ons immers al zoveel positiefs gebracht:
twee ziekenhuizen failliet, een aantal aan de
afgrond, zorgpremies die jaarlijks fors toenemen
bij een stelselmatige verhoging van het eigen
risico. Fantastisch hè, die commercie?
Het ziekenhuis, al dan niet gedwongen, helpt in
ieder geval graag mee aan het negatieve beeld
over de farmacie. Daarbij wordt tactisch
verzwegen dat de miljoenen investering in
research van diezelfde farmaceut onlosmakelijk
onderdeel uitmaakt van de prijs. En dan zwijg ik
nog over de klinische trials die een medicijn
ondergaat alvorens toegelaten te kunnen worden.
Die studies duren ongeveer een decennium. Ook
die investering moet ergens terugverdient worden
via de verkoop van pillen en poeders.
Is het dan vreemd dat een ziekenhuis, dat die
kosten en energie niet heeft hoeven investeren,
maar een fractie van de prijs kan rekenen? Al die
jaren voorwerk zijn voor rekening van de
farmacie. Is het dus niet een vorm van diefstal dat
de farmaceut de kosten mag dragen en geen fluit
meer kan verdienen aan een oneigenlijk
beconcurreert product?
Pfff, dat ik dit nog moet meemaken! Uitgerekend
ik, de grote criticaster van de farmacie, moet nu
een warm pleit bezorgen vóór de farmacie…!

Veritas, 29.11.’18


Veritas1974

Schrijven is schrappen. De beste verhalen ontstaan in het hoofd van de lezer door wat de schrijver niet geschreven heeft.

0 reacties

Geef een reactie