Op de tweede dag van zijn voorzitterschap van de Europese Unie heeft Silvio Berlusconi (Forza Italia) volgens alles en iedereen al meteen een grote rel veroorzaakt. Hij noemde de Duitse socialist Schulz een geschikte kandidaat om kampbeul te spelen in een oorlogsfilm. Tijdens een debat in het Europese Parlement noemde hij Schulz de meest geschikte kandidaat om de rol van kampbeul of -chef te spelen in een Italiaanse film over de nazi-concentratiekampen. Op de vraag of Berlusconi’s opmerking fatsoenlijk is moet er ook gekeken worden wat er aan die opmerking vooraf gegaan is, iets wat de linkse media echter niet laten zien. In het drie uur durende debat voorafgaande aan deze opmerking werden hij en zijn voltallig parlement uitgemaakt voor alles wat mijns inziens zeker niet betamelijk is. Woorden als racisten en xenofoben werden niet geschuwd. En Berlusconi c.s. werden zonder enige onderbouwing beschuldigd banden te hebben c.q te onderhouden met de maffia. Dit alles in ogenschouw nemende lijkt het mij dan niet geheel ondenkbaar dat je een dergelijke opmerking maakt ongeacht of je dat beter wel of niet zou kunnen hebben gedaan.

Ten tweede de reacties van onze huichelachtige volksvertegenwoordigers. Europarlementariër Maij-Weggen (CDA) vindt dat het gedrag van Berlusconi “niet door de beugel kan”. De volksvertegenwoordigers in Den Haag vallen haast over elkaar heen om op hoge poten excuses te eisen van de EU-voorzitter. Waar blijven de excuses van de hoge heren toen zij Prof. Dr. W.S.P. Fortuyn uitmaakten voor racist, xenofoob, Musolini, Hitler, etc.? Laat hen eerst de hand maar eens in de eigen boezem steken, alvorens met hun superieure, linkse vingertje naar anderen te wijzen.
Excuses, excuses en nog eens excuses; daar draait het om in Europa. Iedereen wil van iedereen excuses, maar oh wee zij zelf verantwoording af moeten leggen. Dan is het niet nodig, of word het in de Haagse Dofpot gestopt. Want wat zij doen is zogenaamd onophoudelijk goed.

Dit is dus wat het debat voortgebracht heeft. Er word met geen woord gerept over het feit dat Berlusconi wilde proberen de banden tussen de EU en de Verenigde Staten van Noord Amerika weer aan te halen. En het contact met de Islamitische wereld te verbeteren. Waarom niet? Omdat Dhr. Berlusconi volgens de linkse media een racist is, dus mag dat niet in het nieuws!

Michiel Looijen

Categorieën: Actualiteiten

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder