Zijne excellentie/beste Piet Hein,

Nu de discussie over de doodstraf door het wetenschappelijk bureau van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wederom is aangeslingerd, meen ik dat het kabinet niet achter kan blijven. Waarschijnlijk is het ook de wens van het volk dat zware misdadigers om het leven worden gebracht. Uiteraard op de welbekende Nederlandse humane wijze. En de wens van de natie is natuurlijk heilig. Dat weet u en ik. Toch meen ik vooraf enkele tips te willen geven ter ondersteuning van het aanstaande wetsvoorstel. Laat het duidelijk zijn dat de betreffende misdadiger ook door de opgelegde doodstraf om het leven moet komen. Er bestaat natuurlijk altijd een kans dat een moordenaar er tussenuit piept door een natuurlijke dood. Zo’n ontsnapping is natuurlijk ontoelaatbaar. En dan heb ik het niet eens over een ontsnapping uit de gevangenis. We weten allebei dat de beroepsprocedures lang kunnen duren, soms wel tientallen jaren. Ik verwijs hier even gemakshalve naar de Verenigde Staten, u wel bekend. Aan de lange procedures kunnen we niets doen, aan de natuurlijke dood wel. We moeten ze in leven houden totdat we ze kunnen ombrengen.

Derhalve het volgende: We kunnen deze zwaar gestraften niet zomaar in een willekeurige gevangenis opsluiten, en zeker niet met meerdere op een cel. Tenzij deze personen zijn getest op HIV. Weliswaar neemt de incubatietijd van Aids toe, het risico mogen we niet lopen. Er moet dus ook een uitmuntende medische verzorging beschikbaar zijn. Roken is verboden in verband met de grote kans op longkanker en elk half jaar moeten de gedetineerden een medische update ondergaan. Inenten is verplicht.

Bij deze gevangenis moet ook een goede sportvoorziening komen. Verplicht sporten moet onderdeel uitmaken van de detentie. Op die manier zorgen we voor gezonde mensen in samenwerking met het uitgekiende gezondheidsprogramma. U begrijpt dat een goede voeding daarbij van essentieel groot belang is. Mijn constatering kan alleen maar zijn dat er een goede diëtist (M/V) aanwezig moet zijn. Onnodig om te zeggen dat een psycholoog voor het broodnodige geestelijk welzijn eveneens niet mag ontbreken. Alleen dan kunnen we voor een goede levensstandaard zorgen. Mogelijk – maar hier maak ik een klein voorbehoud – moeten we de partners wekelijks uitnodigen voor de waarschijnlijk aanwezige lichamelijke verlangens. Indien dit punt wordt uitgevoerd, zijn we zeker genoodzaakt om ook die partners te controleren op ziektes. Ik begrijp dat u als christen moeite heeft met homoseksualiteit, toch vraag ik u om over dit punt na te denken.

Slechts met deze, in mijn ogen, simpele maatregelen overleeft de geweldspleger de lange tijd die hij nodig heeft om diverse procedures te doorlopen. Hij of zij mag de doodstraf onder geen beding ontlopen. Dit zou het kabinet alleen maar schade berokkenen. Het volk zal naar alle waarschijnlijkheid morren omdat de inmates het waarschijnlijk erg aangenaam zullen krijgen maar een andere oplossing is er niet. Sterven voor de doodstraf tot uitvoer wordt gebracht is absoluut uit den boze en zal ons rechtssysteem volledig ondermijnen.

Rest mij nog een ding, excellentie. De wijze van uitvoering: Net als u volg ook ik de ontwikkelingen bij onze bondgenoten aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Wat kan er veel misgaan hè, Piet Hein. Dat willen we hier zeker niet. Zo’n stoel is natuurlijk niet te verdedigen terwijl de rest van het land zuinig moet doen met energie. Gas is ook al een probleem. Slochteren raakt langzaamaan uitgeput. De oplossing ligt in mijn gereedschapskist en waarschijnlijk ook in de uwe. Het klinkt onwaarschijnlijk excellentie, maar het is klauwhamer. Zo simpel kan soms iets moeilijks zijn. Met de eerste klap slaat de beul hard op de aanstaande dode in waarna hij met aanneembare waarschijnlijkheid in ieder geval bewusteloos raakt. Zo niet gewoon dood. Om dat laatste zeker te stellen is een tweede klap voldoende, en voila het recht is geschied.

Categorieën: Actualiteiten

5 reacties

Mosje · 25 februari 2005 op 22:34

Nou Fred, das toch niet heel erg zeker hoor, doden met een klauwhamer. Ik pleit voor het ouderwetse vierendelen. Maar de brandstapel werkt ook uitstekend natuurlijk. Het zijn beide langzame methodes, maar uiteindelijk erg trefzeker.

Ma3anne · 26 februari 2005 op 09:51

Mooi cynisme. Goeie brief. Ik zou hem gewoon opsturen, Fred.

Louise · 26 februari 2005 op 16:23

Galgenhumor van de bovenste plank. En dan gewoon eindigen met een klauwhamer.
Ik ben tegen de doodstraf, maar absoluut vóór deze column! 😉

Ab · 26 februari 2005 op 19:54

Fred subliem geschreven,tot de laatste regel fascinerend.Allen of Piet Hein weet wat er in amerika gebeurt,ik weet het niet hij is toch wereld vreemd. groetjes ab.

Mup · 26 februari 2005 op 23:49

Ja. opsturen, pleit ik ook voor, maar of de inhoud doordringt? Ben bang dat ze het zelfs gaan overwegen, die klauwhamer dan he,

Groet Mup.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder