Gaarne heten wij u vanwege het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen welkom in deze examenlokaliteit. Ter placering medegebrachte onderdelen uwer garderobe dewelke thans overbodigheidshalve niet gedragen behoeven te worden, verwijzen wij u gaarne naar onze vestiaire, welke u in het souterrain van ons etablissement gelieve aan te treffen. Met uw welnemen zouden wij ons gaarne de vrijheid veroorloven, suggesties welke hun oorsprong vinden in kringen rond een uitgeverij ener onderrichtboek inzake verkeerswetgeving, inhoudende dat het taalgebruik te onzer zijde onnodig ingewikkeld van aard zou zijn, te riposteren in dier voege, dat wij ons gaarne verre wensen te houden van het idioom en de zinsbouw van vertellingen, welke door de fameuze schrijfster Annie M.G. Schmidt werden gebezigd in haar boekenreeks inzake de jongelingen Jip en Janneke.

Aanstonds gaan wij over tot het afnemen van het examen, inhoudende de toetsing uwer kennis van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels, hetwelk u met goed gevolg dient te voltooien alvorens u zich gerechtigd moge weten, deel te nemen aan het praktisch examen ter verkrijging van een bewijs van rijvaardigheid, al naar gelang uw intenties te voorzien van de kenmerken A, B, C, D of E, casu quo een combinatie van bedoelde letterkenmerken, en in dier voege inhoudende een vergunning tot het berijden danwel besturen van een voertuig op de openbare weg, behoudens beperkingen dewelke u van justitiële zijde zijn of zullen worden opgelegd.

Op de schrijftafel achter welke u een zitplaats toegewezen zult krijgen, bevinden zich twee knoppen, waarbij u telkens degene kunt presseren, behorende bij de juiste antwoorden op een aan u voorgelegde reeks vragen, voortgebracht door een geluidsinstallatie en telkenmale verduidelijkt met een lichtbeeld, hetwelk diapositief zal worden geprojecteerd op een daartoe geëigend zilvergrijs scherm dat aan de voorzijde van het examenlokaal is aangebracht.

Het theorie-examen kan van wezenlijke importantie worden geacht inzake de verkeersveiligheid; mitsdien behoort de examinandi een ordentelijk examen te worden afgenomen, en dienen frauduleuze handelingen te worden uitgesloten. Derhalve is het niet toegestaan, boekwerken alsmede draadloze telecom-apparatuur in het examenlokaal mede te brengen. Artikelen welke aan voornoemd embargo onderhevig zijn, dienen bij de receptie der parterre in bewaring te worden gegeven. Onder overlegging van een daarbij vertrekt bewijs van inlevering kunnen voornoemde attributen op een geëigend tijdstip weder aan u ter hand worden gesteld. Ten finale mijner inleiding moge ik u ter adhortatie gaarne een volmondige succeswens toevoegen.

Eh… Pardon? Excuseer, waar gaat u heen? Indien u thans besluit, onze examenlokaliteit voortijdig te verlaten, kunnen wij helaas niet tot restitutie van de door u betaalde retributie overgaan; dientengevolge zijn wij helaas genoodzaakt, aan u bij een volgende inschrijving tot examinering wederom een bedrag van 30 euro in rekening te brengen. Gelijk de procedure voor het examen van welk u thans voornemens bent af te zien, gelieve u ook dan uw remise minimaal twee weken voor de examendatum in ons bezit te doen zijn. Hallo… Jongeheer, waar gaat u heen? Hallo daar…

Categorieën: Actualiteiten

DriekOplopers

Driek Oplopers is het pseudoniem van veelschrijver Rikus Spithorst. Rikus is actief als voorzitter en woordvoerder van de Maatschappij Voor Beter OV en is hoofdredacteur bij stevigestukkies.nl

15 reacties

pepe · 18 maart 2007 op 20:14

Ben ik blij ik net een nieuw rijbewijs heb.

Ik vind het knap dat je dit allemaal onthouden hebt tot je er thuis een column van kon maken.

Ik heb er nu om gelachen, weet niet of ik dat ook zou doen als ik nog mijn theorie moest gaan halen.

gegroet Pepe

ietje · 18 maart 2007 op 21:35

Erg goed gedaan! Het had ook zo een eerste brief voor nieuwkomers in Nederland kunnen zijn….
verder had ik exact dezelfde reactie in mijn hoofd als mijn voorgangster, (ten minste voor wat betreft de 2e alinea) wat ik dan ook wel weer grappig vind…groeten Ietje : 😉

Joy · 18 maart 2007 op 21:56

ehhh watteh???

Li · 18 maart 2007 op 22:09

Geslaagd. Het lijkt alsof je het zelf hebt geschreven 😀

Li

arta · 18 maart 2007 op 22:37

Twee keer gelezen!
Wil nu alleen nog mijn rijbewijs na vrijstelling voor de theorie!! 🙂
Leuke column!

SIMBA · 19 maart 2007 op 08:37

ow ow ow wat een ellende om je rijbewijs te bemachtigen, ik ben zo blij dat ik het al jaren in mijn bezit heb.

Ma3anne · 19 maart 2007 op 09:15

Ben niet helemaal aan het eind van de column gekomen. Ben me al dagen door stapels invulformulieren aan het worstelen voor mijn pa, die gaat verhuizen. Aanvragen wmo-wvg-awbz-thuiszorg-belastingen-vrijstellingen- en andere bureaucratia.
Jouw column kon daar niet meer bij qua taalgebruikworstelen.

Moet ik nu mijn rijbewijs inleveren? 🙄

Ronaldjecas · 19 maart 2007 op 13:25

Sorry hoor Driek maar heb echt niks gemerkt van dat moeilijke taalgebruik, van wat jij hier beschreef. De vraagteken bij de titel staat dus ook op de goede plek. Ik was namelijk nog drie weken geleden bij het CBR en kon niks opmerken van wat jij hier beschreef. De uitleg bij examens vindt ik gewoon beschaafd Nederlands. Snap dat je er een beetje lolletje van maakt en is ook super correct geschreven maar dit is niet de realiteit. 🙄

Mup · 19 maart 2007 op 14:02

Knap Driek, ik was al veel eerder gaan lopen:-)

Groet Mup.

DreamOn · 19 maart 2007 op 14:07

Tjonge, knap gedaan hoor! Voor dit stukje moest ik mijn contactlenzen toch wel even extra goed reinigen…
Leuk, juist door deze schrijfstijl te gebruiken wordt de boodschap die je hebt voor de lezer dubbel duidelijk. Je neemt wel een risico: dat lezers afhaken na een paar alinea’s.

@Ronaldjecas; Dat is nou juist de kracht van deze column: het uitvergroten van zo’n onderwerp!

pally · 19 maart 2007 op 14:19

Ha, Ha gekke Driek! Spekvet aangezet, maar stelt wel de warrige ambtelijke taal aan de kaak…
😆
Hopelijk ben je niet beledigd dat ik hem niet helemaal heb uitgelezen,

Groet van Pally

Dees · 19 maart 2007 op 19:53

Toch heb ik dit bijna nog liever dan de overdreven Jip/ en Jannekevariant. Oh en je taalgebruik is niet foutloos. En dat kan natuurlijk niet he, als je zo los gaat 😉

DriekOplopers · 19 maart 2007 op 21:26

[quote]Dees: En dat kan natuurlijk niet he, als je zo los gaat. [/quote]
Inderdaad, in deze woordenbrij zitten een paar missertjes 🙁 Maar daar kwam ik pas achter toen het hier al stond, en dan nog vragen om wijziging vind ik laf. Dat kan bij de krant ook niet, als die eenmaal is bezorgd… Ik vraag uitsluitend correcties door te voeren voordat het echt hier staat.

Maar je hebt beslist gelijk. Ingewikkeldschrijverij is niets voor mij. Volgende keer weer gewoon “op z’n Drieks” 😀

Driek

KawaSutra · 19 maart 2007 op 22:26

Ik vind dat ze dit taalgebruik zo snel mogelijk moeten invoeren bij de rijexamens. Scheelt een hoop files in de toekomst. 😀

Prlwytskovsky · 19 maart 2007 op 23:16

Je kan zo de politiek in Driek. 😀

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder