Nederland kent een eigenwijze filmcultuur. In 1895 begon het met “de Nationale Brandweer Film”, in 1896 gevolgd door “de Koninklijke familie”. Ondertussen zijn er vele films gevolgd. Bij de meeste Nederlanders zal de kennis niet veel verder terug gaan dan 1973, Turks Fruit. Plots waren al die films die daarvoor zijn geproduceerd saai. Turks Fruit was een revolutionaire film waarin Nederland voor het eerst kennis maakte met veel naakt. Iedereen kende daarna Jan de Bont. Na Turks Fruit zijn er nog wel heel veel Nederlandse productie gemaakt, maar geen enkele was zo spraakmakend. Tot nu toe dan. Geert Wilders ontketent wederom een revolutie op Nederlands filmgebied. Ondanks de duur van de film, een minuut of tien, is het de meest besproken film sinds jaren. Wilders probeert met zijn film aan te geven dat vele landen de Koran als excuus gebruiken voor intolerantie, moord en terreur. Als dat waar zou zijn, zou de film door de ware Moslim toegejuicht worden maar de geluiden die ons ter ore komen, zeggen wat anders.

Wilders kennende zal proberen de Islam te demoniseren en dat is waar niet alleen Nederland, maar zo’n beetje de halve wereld bang voor is. Kijk, die Wilders heeft de afgelopen maanden natuurlijk geen blijk gegeven van absolute correctheid. Hoewel hij zijn boodschap altijd rustig en welbespraakt brengt, probeert hij toch steeds op een onzinnige manier de Islam op een negatieve manier onder het voetlicht te brengen. Hij schijnt ook volledig voorbij te gaan aan de risico’s voor zijn medelanders. Kijk wat er in Denemarken gebeurde na de cartoons over de Profeet Mohammed. Lopen wij dan geen risico?

En wat doet de overheid? “Wij distantiëren ons van de inhoud van de film maar staan wel volledig achter de verkondiging van de vrij mening”. Gelul! Kom op voor de veiligheid van je volk. Vrije meningsuiting is prima, maar wat is dat eigenlijk? Waar ligt de grens? Ik realiseer me dat het moeilijk is om grenzen te stellen aan meningsuiting. Maar als in de praktijk blijkt dat het demoniseren van Moslims een gevaar is voor meer dan alleen de dader, mag daar best tegen opgetreden worden.

Zal ik er nog even een mening tegenaan gooien? Ik ben van mening dat iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Dat betekent dat Jan de Bont films moet maken en dat Geert Wilders maar eens moest gaan…. Ehhhh… Goh, waar zou die vent eigenlijk goed in zijn? Politiek is niet zijn ding. Ik kan eigenlijk niets bedenken waar hij dan wel goed in is. Herenkapper lijkt me een beter idee. En als ik hem dan een tip mag geven: “Specialiseer je in het trimmen van baarden. Als jij namelijk herenkapper wordt, zullen meer baarden in het straatbeeld verschijnen”. Meer baarden meer omzet. En wij minder Wilders!


13 reacties

Dees · 20 januari 2008 op 13:44

Tsja, dat Wilders een film maakt is ook bijna voorspelbaar. Hij trekt alles uit de kast van de voorgaande ‘martelaren’. Niet de meest originele man, denk ik.

Maarrr vrijheid boven alles, dat toch wel…

pally · 20 januari 2008 op 14:15

Ik denk dat angst een slechte raadgever is en het verwijzen naar Denemarken geeft angst aan. Moeten we daar de vrijheid van meningsuiting aan opofferen? Daar geloof ik niet in. Los van de vraag of zo’n film zinvol is en of je het er wel of niet mee eens bent.
Laat iedereen vrij zijn mening verkondigen, ook ‘de dorpsgek’.

groet van Pally

schoevers · 20 januari 2008 op 15:56

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar ongelimiteerd? Ik vind dat daarbij niet beledigend of kwetsend behoeft te worden opgetreden. Moslims ‘geitenneukers’noemen, gaat bij mij over de grens (Theo van G) en zo weet Wilders er ook wel weg mee. In zo’n geval mag je wat mij betreft ook wel eens ingrijpen.

Uit afschuw over deze politicus kan ik een stuk met je meegaan, maar de waarheid ligt toch wel eens wat genuanceerder.
Voor het overige: die Wilders mag wat mij betreft met zijn Motzart-koppie weer gaan plaatsnemen bij de dom in Wenen om stemmen te winnen voor goedkope opera-voorstellingen.

Wayan · 20 januari 2008 op 17:20

Er zit weinig logica in je column. Enerzijds schrijf je dat iedereen ‘moet doen waar hij of zij goed in is’ wat een zeer algemeen begrip is omdat je dan ook zou moeten toelaten dat iemand die een kei is in het oplichten van oudjes daar mooi mag mee doorgaan. Anderzijds schrijf je dat de overheid moet opkomen voor de veiligheid van het volk wanneer dit volk gevaar loopt wegens de vrije meningsuiting van een individu. In dat opzicht ben je dan weer een voorstander van censuur en wetten die de vrije meningsuiting beperken, want je schrijft ‘als in de praktijk blijkt dat het demoniseren van Moslims een gevaar is voor meer dan alleen de dader, mag daar best tegen opgetreden worden’

En dan ga je even het uiterlijk van Geert Wilders gebruiken als argument. Wat zou je wel niet geschreven hebben als die man gigantische flaporen of een opvallende haakneus zou bezitten ?

En als Jan de Bont nu eens een anti-moslim film zou maken ? Volg je dan dezelfde redenering ?

Je angst voor de reacties van de moslims toont wel aan hoe bang het Westen is. Gaat het Westen de moslims paaien door de vrijheid van meningsuiting te beperken ? Knielen voor een groep fanatiekelingen ? Gegijzeld worden door moslims ? Waar is de reactie van de zogenaamd ‘gematigde moslims’ ? Nergens natuurlijk, want ‘gematigde moslims’ zijn te laf om de Westerse vrijheid van mening te erkennen, of die groep bestaat niet, dus zij laten hun fundamentalistische broeders maar doen.

Toen de film ‘The life of Brian’ uitkwam stonden de Amerikaanse en sommige West-Europese christenen ook op hun achterste poten van woede. En de toenmalige Paus sprak er de banvloek over uit. Zijn er toen bloedige betogingen georganiseerd door de christenen ? Neen dus. En waarom ? West-Europese christenen zijn tegenwoordig tolerant, dit in tegenstelling tot het verleden, en die tolerantie is nou precies een eigenschap die de meeste moslims niet bezitten. In de Koran kan men lezen dat de ‘dhimmi’, dus de ‘niet-moslims’ getolereerd worden indien zij een belasting betalen aan de moslims en ervan afzien om meer tempels of kerken te bouwen. Nochtans zijn de ‘dhimmi’, dus de ‘ongelovige honden’ slechts tweederangsburgers in de ideale islamitische maatschappij, met als enig recht niet gedood te worden en belastingen te betalen. Ook leest men in de Koran dat het kopen, verkopen en bezitten van slaven enkel toegestaan is aan moslims.

Wat ook de reactie is van moslims wereldwijd, Nederland, en heel Europa, moet moedig de vrije meningsuiting verdedigen, want anders zal ons hele moeizaam opgebouwde humaan rechtssysteem instorten. Want denk eens na : als Europa een knieval doet voor de moslims en dus uitspraken en films die beledigend zijn voor de moslims zou verbieden in het belang van de veiligheid van de burgers, staat de deur wijd open voor aanhangers van andere godsdiensten om precies hetzelfde te eisen, op grond van het principe dat iedereen gelijk is voor de wet. Een mopje over de katholieken of de calvinisten publiceren ? Iets tegen de Scientology kerk schrijven ? Tom Cruise uitlachen wegens zijn lidmaatschap van de Scientology kerk ? Even nonnen en paters uitlachen in een artikeltje ? OK, meteen valt de wet op je als een sneeuwlawine en je zal of een zware boete betalen of achter de tralies verdwijnen.

Vrijheid van mening is een principe dat vastgelegd is in de grondwet van elke beschaafde rechtsstaat. Het is ondenkbaar dat die rechtsstaat plots een afwijking zou toestaan op zijn grondwet, in de zin van : ja, er is vrijheid van mening, maar niet wat de moslims betreft, want dan zou die grondregel plots niks meer waard zijn.

Ik heb het hier al eens geschreven in mijn reactie op een column van klapdoos die over zijn eigen bijbel schreef : vrijheid van mening betekent dat je onbeschoft mag zijn over gelijk wat tegenover gelijk wie, om welke reden ook.

Onze voorvaderen hebben hard gevochten om dat principe van vrije meningsuiting te laten opnemen in de grondwet.

Wij moeten dit principe handhaven !

Wayan · 20 januari 2008 op 17:32

Schoevers, vrijheid van mening is inderdaad ONGELIMITEERD, zonder grenzen. Het betekent zelfs dat iemand een boek mag schrijven ter verdediging van pedofilie of ter verdediging van Hitler. Het lezerspubliek moet maar volwassen genoeg zijn om zelf een oordeel te vellen over die schrijfsels.

Tijdens de jaren 1840-1898 hebben verschillende Nederlandse auteurs over atheisme geschreven, en alhoewel de meerderheid der bevolking daar razend om was, werden zij niet vervolgd.

Dat is vrijheid van mening !

arta · 20 januari 2008 op 18:10

Op de één of andere manier heb ik het idee dat de film van Wilders net zo karikaturaal zal zijn als zijn persoontje. Kortom, een narcistisch persoon vind zijn eigen leventje zó belangrijk dat hij het niet in de waagschaal gaat stellen. Ik verwacht een enorme storm in een mini-borrelglaasje…

Wayan · 20 januari 2008 op 18:20

Nu zal je zeggen dat er toch een aantal wetten zijn uitgevaardigd die het ontkennen van de holocaust strafbaar stellen. Ik vind dat verkeerd, want het doet afbreuk aan het principe van vrije meningsuiting.

Begrijp mij goed : ik zal de holocaust nooit ontkennen, wel integendeel, want mijn grootouders hebben joden met sukses verborgen tijdens de Hitler periode, maar het recht op vrije meningsuiting moet blijven bestaan, dus het moet toegelaten zijn om te schrijven dat de joden niet vermoord zijn door Hitler, hoe belachelijk die mening ook is. Elke mening, hoe belachelijk ook, moet kunnen uitgedrukt worden op grond van het principe van vrijheid van mening.

Indien men het principe huldigt dat niemand de holocaust mag ontkennen, is het dus op grond van dezelfde wet mogelijk om te verbieden dat iemand ontkent dat de 14 eeuwse kruistocht tegen de Albigenzen in Frankrijk ooit bevolen is door de Paus van Rome of dat Paus Clemens ooit bevolen heeft om al de bewoners van een stad te doden, en gezegd heeft : ‘vermoord iedereen, God zal wel oordelen wie katholiek is’

Zo komen wij tot absurde situaties, want iemand die bijvoorbeeld een boek zou schrijven over het telegram dat Koningin Wilhelmina naar Hitler zond om hem te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning, en iemand anders die dit zou ontkennen, enz…zie je hoe moeilijk het wordt ?

En dan de genocide op de Armeniers in Turkije aan het begin van de 20ste eeuw ? In Turkije wordt dit ontkend en ga je zelfs de gevangenis in als je publiek verklaart dat die Armeniers inderdaad uitgeroeid zijn door de Turken. Tot nu toe mag er in Nederland nog geschreven worden dat die holocaust op de Armeniers dus wel plaatsgevnden heeft, maar hoelang gaat het nog duren voor Turkije verbiedt om te spreken over de Armeense holocaust ? Als Turkije lid wordt van de EU, zal elke verwijzing naar die holocaust als een belediging opgevat worden door miljoenen Turken.

Gaat Nederland en heel de EU dan weer een knieval doen en zeggen : OK wij respecteren uw standpunt net zoals wij heel nederig overeengekomen zijn met de moslims om al hun eisen in te willigen ?

Li · 20 januari 2008 op 22:14

Ik vraag me zelfs af of er wel een film is/komt. Het zou mij helemaal niets verbazen als Wilders bezig is om op flink wat commotie te veroorzaken terwijl hij helemaal niet heeft. Maar misschien heb ik het mis.

Li

geertsjohn · 21 januari 2008 op 08:30

Mensen bedankt! Bedankt dat jullie, ondanks de vaak genoemde “Wilders-moeheid”, toch nog zoveel tijd steken in de reacties op deze column. Het blijft dus toch een boeiend onderwerp. Toch denk ik dat mijn inspiratie aangaande deze imitatie-Mozart op is.
Gegroet.

sidneydb · 21 januari 2008 op 09:52

jaja mensen, “Wilders-moe” he hoorde ik in mijn vorige column, nou nu blijkt toch heel wat anders, lange zorgvuldige reacties… 😕

[quote]Ehhhh… Goh, waar zou die vent eigenlijk goed in zijn? Politiek is niet zijn ding.[/quote]

Tuurlijk is politiek wel zijn ding, Geert Wilders is de enige persoon die begrijpt wat politiek is. Met harde hand optreden. Doordat Wilders onderwerpen aan de kaart stelt worden we in Nederland eens wakker en gaan we er over nadenken, wat Wilders doet is de burger mee laten denken, Wilders praat in “normaal” Nederlands en brengt het allemaal op een manier die de gemiddelde Nederlander verstaat. Zo betrek je de buger bij de politiek, of de politiek bij de burger? Njah, in iedergeval toch weer een leuk stuk over Wilders.

GRoeten sidneydb

DriekOplopers · 21 januari 2008 op 12:34

Vrijheid van meningsuiting gaat voor alles. Deze vrijheid is prima ingekaderd. Liegen blijft bij voorbeeld verboden. Het is terecht dat de rechter achteraf oordeelt. Wilders is en blijft ene pratende hoop stront, maar hem mag niet vooraf het zwijgen worden opgelegd. Hoogstens zou je iemand na herhaalde misdragingen een publicatieverbod kunnen opleggen, maar dan als straf van de rechter, en dus niet als preventiemaatregel vooraf. (Het “publicitair straatverbod” wordt in Nederland mondjesmaat toegepast.)

Wayan · 21 januari 2008 op 16:05

Neen, Oplopers, publicatieverbod = censuur en in strijd met de grondwet. Liegen mag ook, anders zouden veel columns nooit gepubliceerd worden. Kijk even terug in de geschiedenis : het boek ‘Lady Chatterley’ werd in de 20ste eeuw verboden en als pornografie bestempeld omdat er (nochtans in zeer verhullende woorden) een verhouding werd beschreven tussen een dame van de hoogste klasse met haar tuinman. Dat schokte de tijdgenoten.

Zo werden ook boeken verboden die de enkels van vrouwen beschreven. In de jaren 1886 moesten vrouwen hun voeten bedekken, omdat het mannelijk oog wel eens op die lichaamsonderdelen zou kunnen vallen.

Ook werden toen boeken verboden waarin vrouwen met loshangende haren optraden. Het politiereglement van de Belgische stad Oostende uit 1886 legde boetes op aan vrouwen die met loshangende natte haren zich na het ‘baden in zee’ vertoonden na 6 uur ’s avonds.

Je definieert trouwens ‘misdragingen’ niet. Wat is een ‘misdraging’ ? Is een film maken waarin wordt beweerd dat alle Volendammers randdebielen zijn wegens inteelt een misdraging ? Is een film maken over de ontzettend gierige Hollanders een misdraging ? Is een film maken over de wijze waarop Hollanders Nederlands spreken als ware zij aan een spraakgebrek lijden wegens de sterke uitspraak van de letter G, die Engelsen ‘a sickness in the throat’ noemen een misdraging ?

Zo kan men verder gaan : is een film maken over de genocide op de Armeense bevolking van Turkije een misdraging ? (want dan krijg je heel Turkije tegen je)

Vrijheid van mening is niet gelimiteerd !

Mup · 22 januari 2008 op 15:19

[quote]Geert Wilders ontketent wederom een revolutie op Nederlands filmgebied. [/quote]

Dat valt nog te bezien, en hoezo wederom? Of heb ik een film van hem gemist? Alhoewel gemist?
Meest besproken misschien wel, deel voor een groot gedeelte je mening.

Waarbij ik nog wil zeggen dat Wilders volgens mij of filmmaker moet worden of zich bij zijn politieke leest moet houden. Liefst eigenlijk iets waarbij ik zo min mogelijk van hem hoor,

Groet Mup

Geef een reactie

Avatar plaatshouder