Het Amerikaanse streven naar hegemonie heeft catastrofale gevolgen voor onze planeet. De junta van Amerika is de grootste terroristische organisatie ter wereld. Het nieuwe boek “De arrogantie van de macht – Hoe het Amerikaanse streven naar hegemonie het voortbestaan van de planeet bedreigt” (Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 2004 – ISBN 90 5637 635 7 – EUR 24,50) van de wereldwijd bekende politiek commentaar en analist Noam Chomsky (1928) over het Amerikaanse streven naar hegemonie en de catastrofale gevolgen voor onze planeet, een ijzersterk werk. Het Amerikaanse streven naar hegemonie, zo betoogt hij – en hij staaft zijn betoog met veel feitenmateriaal – is geen uitvinding van de zojuist voor een tweede ambtstermijn gekozen juntaleider kleinzoon van Hitler financier Bush, maar een decennialang gecultiveerd buitenlands beleid dat weliswaar schommelingen in intensiteit vertoonde.

“In de herfst van 2002 stond hoog op de wereldagenda de verklaring van de machtigste staat uit de geschiedenis dat het zijn hegemonie zo nodig zou veilig stellen door te dreigen met of gebruik van zijn militaire suprematie. (…) — Een bekend specialist op het gebied van de buitenlandse politiek (…) beschrijft de verklaring ‘als een grootse strategie met als fundamenteel uitgangspunt het handhaven van een unipolaire wereld waarin de Verenigde Staten geen mededinger hebben’, een situatie die ‘permanent dient te zijn, zodat geen staat of coalitie ooit de positie van de VS als wereldleider, beschermer en politieagent, zal kunnen betwisten’. Door deze stellingname ‘verliezen de internationale zelfverdedigingnormen – zoals vastgelegd in artikel 51 van het handvest van de VN – bijna elke betekenis’. Meer in het algemeen beschouwt de doctrine de internationale wetten en organisaties als ‘van weinig waarde’.” (Blz. 19)

Kort na deze oorlogsverklaring aan de mensheid viel Bush Irak aan en deze ‘preventieve oorlog’ “… valt binnen de categorie oorlogsmisdaden. Als het inderdaad een concept is ‘waarvoor de wereld rijp is’, dan zit de wereld diep in de problemen. — Toen de invasie van Irak begon, schreef Arthur Schlesinger, vooraanstaand historicus en voormalig adviseur van Kennedy:
‘De president volgt een politiek van ‘anticiperende zelfverdediging’ die verontrustend veel lijkt op wat het Japanse keizerrijk in Pearl Harbour deed op de dag die voor altijd in schande zal voortleven, zoals een vroegere Amerikaanse president het uitdrukte. Franklin D. Roosevelt had gelijk, maar vandaag de dag zijn wij Amerikanen het die in schande leven.’ (Chomsky citeert uit de Los Angeles Times, 23 maart 2003, JB)
Hij voegde er aan toe dat de ‘wereldwijde golf van sympathie die de Verenigde Staten na 11 september overspoelde, plaats heeft gemaakt voor een wereldwijde golf van haat tegen de arrogantie en het militarisme van de VS’, en zelfs in bevriende landen ziet het grote publiek Bush ‘als een grotere bedreiging voor de vrede dan Saddam Hoessein’. Volgens Richard Falk, specialist in internationaal recht, ‘kunnen we er niet onderuit’ dat de Irak-oorlog een ‘misdaad tegen de vrede is, vergelijkbaar met de misdaden van de Duitse leiders die werden aangeklaagd, vervolgd en gestraft tijdens de processen van Neurenberg’. “ (blz. 20).

Chomsky veroordeelt verder o.a. de blokkade van Cuba als misdadig. Uiteraard speelt Israël een cruciale rol in het buitenlands beleid van de VS: “Nog helemaal afgezien van de massavernietigingswapens, wordt de omvang van Israëls militaire macht in de regio als ‘uiterst gevaarlijk’ beschouwd. Hoewel Israël een klein land is, heeft het ervoor gekozen om in feite een Amerikaanse militaire en technologische dependance te worden, waardoor het een zeer geavanceerde militaire macht heeft kunnen ontwikkelen. Kern van de economie is een hightech militair-industrieel systeem, nauw gelieerd met de Amerikaanse economie. Het is niet verwonderlijk dat Israël ook in andere opzichten meer is gaan lijken op zijn baas. Uit een parlementaire (Knesset-)onderzoek blijkt dat ‘Israël in de westerse wereld nu tweede is, na de Verenigde Staten, wat betreft sociale verschillen in inkomen, bezit, kapitaal, onderwijs en uitgaven, en wat de omvang van de armoede betreft’. Het voorheen heel succesvolle stelsel van sociale voorzieningen is uitgehold en ook sociaal-culturele waarden hebben belangrijke veranderingen ondergaan.” (blz. 154/155)

Chomsky is er in geslaagd om het mechanisme van de Amerikaanse dwangmatige wil tot macht die ten grondslag ligt aan de imperiumstrategie, bloot te leggen. Amerika is niet pas onder Bush geworden tot schurkenstaat numero 1 – een term die overigens ook door vooraanstaande Amerikaanse intellectuelen wordt gehanteerd.

Om de misdadigheid van Amerika’s beleid te illustreren citeert Chomsky bijv. Henry Kissinger, die openlijk de opvatting huldigt dat ‘in de huidige politieke cultuur centraal staat dat algemene morele waarden met kracht moeten worden verworpen’. (blz. 232) Het was niet voor niets deze zelfde politiek massamoordenaar die dezelfde amorele en immorele opvattingen, die dus een essentieel onderdeel blijken uit te maken van de buitenlandse politiek van de VS, al in 1973 in Chili in praktijk bracht. Er rest ons maar één conclusie: (de junta van) Amerika is de grootste terroristische organisatie ter wereld.

© Jan Bontje 2004


8 reacties

Bakema_NL · 9 november 2004 op 12:25

Het is net een bedrijf die altijd aan de top wil zitten………niet zo gek dus. Zoveel andere landen/delen van de wereld willen dit. Wanneer een Amerika af zou brokkelen is er weer een nieuw land/werelddeel die de plaats zou innemen.
Geef mij dan toch maar Amerika, ondanks de gebreken.

Kees Schilder · 9 november 2004 op 12:42

laat ik vooropstellen dat ik geen fan ben van Bush.maar bovenstaande tirade tegen Amerika komt mij iets te snel na alle commotie deze week.Hier trap ik dus maar even niet in, if you dont’t mind.

ignatius · 9 november 2004 op 20:53

Rare jongens die amerikanen.

Raindog · 9 november 2004 op 20:58

Hehehe ignatius…… Die vergelijking heb ik al vaker gehoord/gelezen. Funny….. 😛

tontheunis · 10 november 2004 op 13:23

In Amerika zijn heel moedige mensen al jaren bezig te onderzoeken wie de broers Kennedy en Martin L. King hebben vermoord en lieten vermoorden.
Er is behoorlijk wat weerstand tegen de regering Bush, Jan, en die mensen zou ik niet over één kam willen scheren met de mannen aan de macht van dit moment.
Zoals in alle landen en onder alle volkeren, zijn er enge types en betrouwbare types, dacht ik zo. Generaliseren is iets wat juist nu niet op z’n plaats is.

TT

Bakema_NL · 10 november 2004 op 13:42

Hoe kun je dat nu zeggen Ton, generaliseren is wanneer je allochtonen/kleurlingen/moslims over 1 kam scheert en racisme is altijd gericht tegen allochtonen/kleurlingen/moslims…….nooit en te nimmer andersom, dat schijnt op de een of andere manier niet te kunnen geloof ik.

rrobin · 10 november 2004 op 17:53

Jan, ik kan me wel vinden in je column, vooral omdat je de andere kant van de medaille aantikt.

@Ignatius;
Ik neem even aan dat ik uit je recente commentaren niet hoef op te maken dat je denkt dat ik een Amerikaan ben? 😀

JanBontje · 12 november 2004 op 22:53

Ton Theunis schreef:

“In Amerika zijn heel moedige mensen al jaren bezig te onderzoeken wie de broers Kennedy en Martin L. King hebben vermoord en lieten vermoorden.
Er is behoorlijk wat weerstand tegen de regering Bush, Jan, en die mensen zou ik niet over één kam willen scheren met de mannen aan de macht van dit moment.
Zoals in alle landen en onder alle volkeren, zijn er enge types en betrouwbare types, dacht ik zo. Generaliseren is iets wat juist nu niet op z’n plaats is.”

Als je mijn column goed leest, zul je begrijpen dat ik die kritische, progressieve, ‘liberal’, oprechte, ‘open minded’, tolerante, vooruitstrevende, vredeliedvende, sociaalbewogen , Amerikanen steun: alleen al het feit dat ik Noam Chomsky’s boek juichend recenseerde moet dat duidelijk maken. Het is de junta, het is het militair-industrieel-economisch-financieel-media-complex dat de wereld naar de gallemiezen helpt. En nu Bush weer vier jaar de politieagent van de wereld mag spelen en zijn minister van BZ heeft gezegd dat Amerika zich niet door anderen laat leiden of weerhouden om op te treden, moeten wij het ergste vrezen.
N I E U W E A A N V A L S O O R L O G E N STAAN OP HET MENU EN DE SOEP WORDT HETER OPGEGETEN DAN WE DENKEN!!!

Geef een reactie

Avatar plaatshouder