Mijn pest-ervaring, 20 jaar later !

Op dit forum las ik een leuk artikel van Prlwytskovsky (16/03/2007) die ca. 15 jaar later zijn oude pestkop weer tegen het lijf liep, met wie het slecht was afgelopen. Zo’n poëtisch rechtvaardig einde heeft mijn verhaal niet, maar wil toch mijn ervaring delen. Enerzijds om maar eens schoon schip met het verleden te maken, en anderzijds om huidige slachtoffers van pesten een hart onder de riem te steken en wat suggesties te doen.