Dealtje maken?

Kroegkennis Jerry verdient zijn boterham met vage zaakjes. Of het echt allemaal onwettig is wat hij doet, weet ik niet, maar het moet haast wel zo zijn dat de Belastingdienst weinig terugziet van zijn inkomsten. Hij handelt in de meest uiteenlopende partijgoederen.

Met ’n smaakje

Het is een vrijdagavond in oktober en ik bevind me, zoals altijd, in mijn stamkroeg waar al mijn vrienden en kroegkennissen samenkomen om de week af te pilsen. Het gebral over werk, studie en politiek hebben we er in anderhalf uur wel doorheengejaagd. Daarna komen we, met flink wat drank in het lijf, steevast uit op ons favoriete gespreksonderwerp: sex.