Hart, hersens en hormonen

Wat is erger dan een vrouw die onderneemt? Een moeder die onderneemt! Waarom? Omdat ze tijdens een seminar bij de KvK naar buiten wijst en roept: “Kijk jongens, een brandweerauto!” En donderdags komt ze pas na tienen voor de briefing, want dan is ze eerst leesmoeder op school.