Pubers!!!

Zal elke “puber” zoals volwassenen, mensen noemen in de leeftijdperiode van 12 tot 17 wel eens weg willen lopen door de constante onenigheden met hun ouders waarin zij vinden alles verkeerd te doen en overal voor worden gestraft?