Mijn ouders.

Mijn moeder was als een engel voor mij, echter mijn vader was als een duivel voor mij.
Mijn moeder een engel, die me liefde gaf en met haar kon ik praten over alles wat ik had beleefd.
Ik keek er altijd naar uit, als ik thuis zou komen en met haar om de tafel kon zitten, ze luisterde altijd naar mijn verhalen die ik die dag had beleefd.

Mijn boodschap

Hammas, P.L.O., R.A.F., IRA, G.W.B., George W. Bush, 9/11, ETA, Saddam Hoessein, Osama Bin Laden met zijn Taliban, Al Quaida, Ali Baba en de 40 rovers. Dit zijn allemaal onderwerpen als ik aan terrorisme denk. De meeste oorlogen en aanslagen gaan over het geloof of grondgebied, jezelf opblazen met 20 kilo tnt om je lijf om zo dood en verderf te zaaien, Allah Akbar, kaboem! Dit noemen ze dan terrorisme. Ik vraag me af waar dat staat in de Koran,”blaas jezelf op in een mensenmenigte om zo chaos, dood en verderf te zaaien”, als dat in de Koran staat, dan doe ik het ook. Het is wat als ik dat zou doen, met een kruis vol explosieven op mijn rug in Bagdad en roep, “Jezus Christus, kabam!” Dat staat toch ook niet in de Bijbel geschreven, dus laat ik me dat ook niet wijs maken.