Jarenlang stoor ik mij al verschrikkelijk aan deze politiek leider op ons wereldtoneel. Wat ik dan ook niet snap is dat een natie als de Verenigde staten van Amerika een Texaanse aap als deze nog voor een tweede ambtstermijn heeft gekozen. Een gebrek aan goede alternatieven zullen we dan maar denken. De arrogante houding waarmee deze huichelaar van zich laat horen, hangt mij echt de keel uit. Ik heb hem nog niet kunnen betichten van één goede daad. Het tegen alle VN resoluties in binnenvallen van Irak? Goed er is hiermee een gruwelijk dictator verdreven. Maar is het Irakese volk er echt beter van geworden? Ik heb hier zo mijn twijfels bij.

Mijn Hollandse klomp brak pas echt toen ik van de week vernam dat hij zonder blikken of blozen negentien rechters passeerde om een uitspraak van deze rechters, euthanasie in een speciaal geval toe te staan, teniet te doen. Terry Schiavo, een vrouw die jarenlang leeft als een kasplant, zal en moet blijven leven! In mijn beleving ben je als varken op weg naar de slachtbank dan nog beter af.

Ik denk dan ook bijna zeker te weten dat deze mafketel enkel handelt uit eigen belang. Als er namelijk een geval van euthanasie wordt toegestaan is het hek van de dam daar en vreest hij voor zijn eigen leven. Want ik verzeker je dat hij als tweede op de lijst zal zijn als de wetenschap eindelijk kan aantonen dat in zijn left hersenhelft niets right is en in zijn right hersenhelft niets left.


20 reacties

Bakema_NL · 24 maart 2005 op 15:46

Als je vind dat moslims een hoofddoekje mogen dragen uit geloofsovertuiging, dan moet je deze aktie van Bush ook goedkeuren…………zo, nu is de zaak iets lastiger gemaakt voor je, want dit is natuurlijk de achterliggende reden. Laat maar horen…..

Wright · 24 maart 2005 op 17:14

Als het aan Bush lag, werden moslims met hoofddoek morgen nog geeuthaniseerd.
😕

Hoe kan een voorstander van de doodstraf (lees onvrijwillige ethanasie) een tegenstander zijn van euthanasie?
(mits uiterst zorgvuldig toegepast)

pepe · 24 maart 2005 op 17:35

Een zeer gevoelig onderwerp King, zelf ben ik van mening dat niet een bush of wie dan ook van de hoge heren hierover zouden mogen beslissen.
Ouders/familieleden hebben naar mijn idee de beste kijk op wat de persoon zelf zou hebben gewild. Het leven als kasplant, lijkt me ook geen pretje. Voor niemand niet.

KingArthur · 24 maart 2005 op 18:43

@ Bakema: ik geloof dat ik je opmerking niet geheel begrijp. Wat ik hier probeer te zeggen is dat het gemak en de arrogantie waarmee Bush beslissingen neemt waarbij mensenlevens zijn betrokken, op zowel grote schaal maar zelfs ook individueel, mij totaal niet aanstaat. Als dit niet is overgekomen, wil ik graag de hand in eigen boezem steken omdat ik ook van mening ben dat een boodschap van een tekst helder moet zijn.

Als je doelt op de zinsnede dat ik hem nog niet heb kunnen betichten van een goede daad, dan hierbij mijn mening over het dragen van hoofddoekjes. Ik vind dat iemand voor zijn overtuiging mag uitkomen. Of dit nu via gesproken of geschreven woord gaat of via het dragen van symbolen zoals een hoofddoek of kruisbeeld maakt daarbij voor mij geen verschil. Dit moet kunnen dus. Hiermee zeg ik ook (hoeveel moeite ik hiermee heb) dat ik het met hem eens ben. Dit is mijn echter ontgaan. Maar goed, ik kan ook niet al het nieuws van de wereld bijhouden. Een link met het dragen van een hoofddoek en de zaak Terry kan ik niet leggen dus verklaar jezelf nader graag.

Bakema_NL · 24 maart 2005 op 19:25

Ik bedoelde te zeggen dat Bush die beslissing absoluut niet lichtvoetig of arrogant neemt. Door zijn geloofsovertuiging zal hij niet toestaan dat deze euthanasie gepleegd word. En ja, het land, althans een aantal staten nog maar, kent de doodstraf en dat lijkt ook niet helemaal te rijmen met het geloof………..alhoewel, als ik de bijbel er bij zou pakken…

Mij ging het er dus om dat dit een beslissing is die genomen word met daarbij te denken aan de religie die een rol speelt bij de beslissing…….en het hoofddoekje is dus niet als vergelijking bedoelt om te vergelijken met euthanasie, zijn twee nogal verschillende dingen, maar gewoon als 2 voorbeelden van religieuze achtergrond.

KingArthur · 24 maart 2005 op 21:36

@ Bakema: Dank je, nu begrijp ik je een stuk beter. Ik denk dat de reactie van Pepe hierop het beste antwoord is. Wie geeft iemand het recht om te beslissen over iemands leven? Mijn mening: dit moet iemand voor zichzelf kunnen beslissen. Het dilemma in deze zaak is dat dit niet kan en de achterban hier niet eensgezind over is. In deze situatie is het wel wat vreemd maar voor meningsverschillen hebben wij rechters in deze wereldorde. Dus ondanks de overtuiging van Bush vind ik dat hij zich hier niet in zou moeten mengen.

pepe · 24 maart 2005 op 21:57

[quote]Wie geeft iemand het recht om te beslissen over iemands leven? Mijn mening: dit moet iemand voor zichzelf kunnen beslissen. Het dilemma in deze zaak is dat dit niet kan en de achterban hier niet eensgezind over is. [/quote]

Dan wordt het lastig.
Uit eigen ervaring weet ik dat het een van de moeilijkste beslissingen is, die je niet onoverwogen zal nemen.
Misschien daarom zal ik niet oordelen of dat goed of fout is.

Li · 24 maart 2005 op 22:04

[quote]Ouders/familieleden hebben naar mijn idee de beste kijk op wat de persoon zelf zou hebben gewild. Het leven als kasplant, lijkt me ook geen pretje. Voor niemand niet.[/quote]

En zo denk ik er ook over Pepe.

Maar wat te doen als het ene familielid voor is en weer een ander tegen? :dunno:

Li

champagne · 24 maart 2005 op 23:50

[quote]Maar wat te doen als het ene familielid voor is en weer een ander tegen?[/quote]

Daarom lijkt het me verstandig hierover al te praten met elkaar wanneer je nog gezond van lijf & leden bent.

Raindog · 25 maart 2005 op 00:18

Beste Arthur, ik ken je als een zeer vrede- en menslievend mens en daarom verbaast deze column me in wezen ook niet. Wel is het volgens mij zo dat Bush een wetsvoorstel heeft getekend om een hoger beroep in de rechtspraak mogelijk te maken in plaats van hetgeen jij hier suggereert, namelijk een beslissing te nemen over leven of niet leven. Inmiddels weten we dat het recht haar beloop gehad heeft.

Louise · 25 maart 2005 op 08:11

Het blijft hoe dan ook een heel moeilijk punt; want niemand weet wat een comapatient voelt en beleeft. Ik ga dan ook geheel met de mening van Pepe mee, want het is natuurlijk in- en intriest dat er iemand over je leven gaat beslissen die er zo ver vanaf staat.

Ma3anne · 25 maart 2005 op 08:58

Wat ik ervan begrepen heb, is, dat de familie het onderling niet eens is en daarom de rechter erbij heeft gehaald.

Dat Bush zich ermee bemoeit laat zien, dat hij in elk geval het algemene nieuws een beetje bijhoudt en dat vind ik toch een punt in zijn voordeel. Het enige punt in zijn voordeel, bedoel ik.

Mup · 25 maart 2005 op 15:19

Moeilijk onderwerp, omdat er ook veel emoties aan de pas te komen, bij euthanasie. Dan heb je ook nog de tweestrijd tussen partner en familie zoals in dit geval, maar dat Bush zich boven iedereen verheven voelt, is van de zotte. Ik ben voor wat betreft de Amerikaanse politiek heel slecht op de hoogte. Heb wel begrepen, dat de president nu weer achter een campagne staat om seks voor het huwelijk tegen te gaan, zou hij zich daar zelf ook aan gehouden hebben? Waarschijnlijk wel, seksloze vent lijkt het me. Column om over na te denken,

Groet Mup.

JanBontje · 25 maart 2005 op 17:01

Bakema schreef: “Als je vindt dat moslims een hoofddoekje mogen dragen uit geloofsovertuiging, dan moet je deze aktie van Bush ook goedkeuren………… Zo, nu is de zaak iets lastiger gemaakt voor je, want dit is natuurlijk de achterliggende reden. Laat maar horen…..”

Er is een kosmos van verschil: met het vrijwillig dragen van een hoofddoekje doe je niemand kwaad (je maakt soms wel iemand kwaad, maar dat is dan het debiele probleem van die iemand).
Bush daarentegen handelt hier weloverwogen als een met afgrijselijk veel politieke macht beladen fundamentalist die zijn mening wil opleggen aan andersdenkenden (in dit geval de echtgenoot van de coma patiente, maar in breder perspectief iedereen die anders denkt over zaken als leven en dood, euthanasie, zelfdoding, enz.) Zijn godsdienstig fundamentalisme is verweven met een reactionaire politiek en dit mengsel is uiterst explosief en levensgevaarlijk.

WritersBlocq · 25 maart 2005 op 21:02

Moeilijk, zo’n keuze, waar doe je goed aan? Bij B & W hadden ze het er ook al over, ik weet niet wat goed is, maar 1 ding is zeker: Bush is goed fout eh, fout fout!

Ab · 26 maart 2005 op 11:40

Heel goed KingArthur dat je hier over geschreven hebt. Inderdaad Bush is een neuroot van de bovenste plank. En wat euthanasie betreft vind ik dat dit alleen, de betrokkenen de partner en evt. de kinderen aangaat. Daarbij vind ik dat je de betrokken dit recht niet mag weigeren, uit egoïsme van je eigen verdiet wat je daarna hebt.Ik zie het regelmatig dat mensen er genoeg van hebben en het strijden moe zijn, maar het laten voor de nabestaande. Niemand wil dood maar, waar het hier dan omgaat is dat de betrokkenen geen pijn meer wil hebben mogen wij het dan weigeren. NEE dus. ab

Ab · 26 maart 2005 op 11:51

Helemaal gelijk Champagne, dit moet je inderdaad vastleggen als je nog gezond bent, heb ik ook gedaan, maar de meesten mensen durven niet aan de dood te denken. En wat zo jammer is dat het recht van de weigeraar in ons rechts bestel voor gaat. Waardoor het respect van de betrokken teniet wordt gedaan. ab

JAB · 26 maart 2005 op 20:28

Tsja champagne, erover praten als je nog gezond bent van lijf en leden en geest. Op zich geen gekke gedachte maar wel een beetje moeilijk uitvoerbaar. Enerzijds omdat nog maar weinige partners met elkaar praten (gezien de snelheid waarmee mensen huwen en vervolgens weer scheiden welhaast begrijpelijk), anderzijds omdat zoiets beloofd zou moeten worden…
Stel je voor, bij het aangaan van een huwelijk dien je naast de geijkte vragen bevestigend te antwoorden op de vraag of je belooft je partner te euthanaseren als hij/zij redeloos, verstandeloos en verstijfd aanwezig is of hij/zij tegen beter weten in stukjes schrijft voor ColumnX (oeps pardon, ik bedoelde natuurlijk de concurrent). Dan heb je het alvast maar gehad. Of zou er niet over praten veel beter zijn: het geeft wel pijnlijk aan wie er in deze wereld nog menselijke trekjes heeft. En wie je werkelijke vrienden zijn.
JAB

JAB · 26 maart 2005 op 20:29

Tsja champagne, erover praten als je nog gezond bent van lijf en leden en geest. Op zich geen gekke gedachte maar wel een beetje moeilijk uitvoerbaar. Enerzijds omdat nog maar weinige partners met elkaar praten (gezien de snelheid waarmee mensen huwen en vervolgens weer scheiden welhaast begrijpelijk), anderzijds omdat zoiets beloofd zou moeten worden…
Stel je voor, bij het aangaan van een huwelijk dien je naast de geijkte vragen bevestigend te antwoorden op de vraag of je belooft je partner te euthanaseren als hij/zij redeloos, verstandeloos en verstijfd aanwezig is of hij/zij tegen beter weten in stukjes schrijft voor ColumnX (oeps pardon, ik bedoelde natuurlijk de concurrent). Dan heb je het alvast maar gehad. Of zou er niet over praten veel beter zijn: het geeft wel pijnlijk aan wie er in deze wereld nog menselijke trekjes heeft. En wie je werkelijke vrienden zijn.
JAB

WritersBlocq · 27 maart 2005 op 00:03

[quote]dit moet je inderdaad vastleggen als je nog gezond bent, heb ik ook gedaan,[/quote]
AB, als jij gezond bent dan ben ik het ook! Ik ga gauw zo’n dinges invullen of had ik dat al gedaan? Ff checkuh…

Geef een reactie

Avatar plaatshouder