“Alleen wanneer het donker is kunnen we de sterren zien.” Zo luidt een gezegde dat me onlangs werd voorgehouden op één van mijn vele recentelijke strubbelingen door het leven. En ik moet toegeven: het is een heel mooie en bemoedigende uitspraak. En letterlijk nog waar ook! Mijn persoonlijke interpretaties betreffende de betekenis van dit gezegde waren meervoudig: Ik realiseerde me dat we in moeilijke tijden inderdaad gevoeliger en toegankelijker worden ten opzichte van zaken die we normaal over het hoofd zouden zien: dingen die we misschien voor gegeven aannamen tot dan toe. Het kan ook betekenen dat we in turbulente tijden leren om gelegenheden waar te nemen in gebieden die we tot dan toe hadden genegeerd. Of het zou kunnen betekenen dat we plotseling inzien hoe waardevol onze weinige echte vrienden voor ons zijn, en hoe dierbaar derhalve het geschenk van hun vriendschap. In deze zienswijze zijn onze vrienden dus de sterren in de duisternis.

Ik geloof dat er verscheidene andere manieren zijn om dit prachtige gezegde te analyseren. Maar wat ik persoonlijk nog wel de meest interessante conclusie vind van mijn overdenkingen betreffende deze spreuk is, dat in elke fase, of onder elke omstandigheid waarin we ons bevinden, we een bepaald nivo van geluk zullen ervaren. En ik denk dat dit een gedachte is om vast te houden.

Denk maar aan de verschillende tijden in je leven. Zelfs de donkerste. Was er in die tijden ook niet iets dat voor een beetje verlichting zorgde? We hebben allen wel de cycli van het leven ervaren; we zijn allen wel gekonfronteerd met ups en downs. Maar denk er eens over na: waren er ook geen wolken, zelfs als u op de hoogste pieken zat? En waren er geen blijde momenten, zelfs als het pad donker en uitzichtloos leek?

Ik probeerde me verscheidene scenarios voor de geest te halen om te testen of mijn hypothese betreffende geluk als een bestaande factor onder elke omstandigheid wel zinvol was. Ik stelde me mensen voor in delen van de wereld waar extreme droogte heerst: mensen die hun kinderen zagen sterven van dorst en honger. En toch, bedacht ik, moeten deze mensen enkele momenten van geluk gekend hebben. Misschien toen de water- en voedseltruck uiteindelijk arriveerde na een lange wachttijd. Of misschien wanneer ze samen waren met hun partners, want deze mensen bleven kinderen verwekken, zelfs onder hun afschrikwekkende leefomstandigheden.

En dan heb je van die mensen die konstante vooruitgang boeken op de ladder van succes. En ze denken elke keer weer: “Als ik mijn volgend doel heb bereikt zal ik volledig gelukkig zijn.” Echter, wanneer dat doel bereikt is, blijkt er nog iets anders te zijn dat verwezenlijkt moet worden. Dus denken ze weer: “Als ik dát kan realiseren, zal ik volledige rust en vrede hebben.” En opnieuw blijkt dan, na realisering van die taak, dat ze weer geplaagd worden door een nieuwe aspiratie.

Zelfs die mensen waarvan de beschaving ons geleerd heeft dat we naar ze moeten opkijken: die welke grote financiele en materiale rijkdommen bezitten, die wonen in de meest opzienbarende kastelen in de meest vooraanstaande wijken, die de meest invloedrijken tot hun vrienden rekenen, die beschikking hebben over de meest begeerlijke partners, en die een perfekt uiterlijk bezitten omdat ze er nu eenmaal voor kunnen betalen: zelfs die mensen hebben het gevoel dat ze iets missen, ook al is het maar de wens om te kunnen wensen.

Konklusie: geluk kent vele nuances. Elke fase van ons leven toont ons een andere schakering. Eén van de vele mogelijke manieren om geluk te definiëren is dan ook, dat het de tijdelijke emotie is die je ervaart als je een doel bereikt hebt die je voor jezelf hebt gesteld. En elke omstandigheid waarin je je bevindt zal het nivo bepalen van de doelen die je je op dat moment kan veroorloven. Soms zullen ze minuscuul zijn, en soms enorm. Maar als je ze bereikt is dat als het vangen van een vallende ster.

Misschien moeten we ons dus realiseren dat we onze doelen niet te hoog moeten stellen, opdat de momenten van geluk, hoewel misschien van een lichtere schakering, talrijk zullen zijn.

Categorieën: Algemeen

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder