Rechts links slingeren. De Verenigde Staten zijn het spoor bijster. Hoezo verenigd? Het kiesstelsel centrifugeert onder valse voorwendselen met onder andere pretentieuze fraudetactiek. Zelfs het op water en brood zetten is in het geding. Een aantal zuidelijke staten met racistisch verleden maken het stemmen in de Verenigde Staten steeds moeilijker voor bepaalde bevolkingsgroepen. Met name de mensen die aan de onderkant van de samenleving staan. De zwakkeren. De ouderen. De armen. De minder mobielen. De mensen met een fysieke beperking. De allochtonen. De minder geletterden.
Het aantal stembureaus wordt terug gedrongen. Na het zingen in de kerk mag 24 uur lang niet gestemd worden. Niet meer dan drie machtigingen per persoon om groepsstemmen te voorkomen. Dat zijn enkele maatregelen die in enkele zuidelijke staten al zijn aangenomen.
Maar … clubjes van witte hoofddoeken … mogen wel? Daar krijg je toch spontaan een punthoofd van. Geld en macht mogen wel het stemgedrag bepalen? Lang leve de Verkrachte Staten. Opdat er zware sigaren gerookt blijven worden. Decentrifugeren mag. Decentrifugeren moet. Samensmelten en keuzes samen voorstaan mag en moet. Geen blanke rijke elite die de dienst uitmaakt en politiek centrifugeert. Democratie laat zich niet knechten!


Mien

Bewonder luidruchtig en verwonder in stilte

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder