De afgelopen vier dagen krijg ik constant dezelfde vraag: “Wat vind jij dat Nederland moet doen inzake de oorlog?” Maar het gaat mij niet eens om de Nederlandse positie in deze kwestie. We denken altijd dat we mondiaal veel voorstellen, maar in feite zijn we één van de meest onbetekenende landen. Alsof ze aan de overkant van de sloot rekening houden met de mening van Jan Petertje. Kom op, zeg! Uit beleefdheid zullen ze hem even hebben gebeld, maar hij heeft geen enkele rol van importantie gespeeld. Ik kan me wel heel kwaad maken op landen als Duitsland en Frankrijk. Dat zijn twee landen die internationaal wél veel betekenen. Maar het is gewoon hypocrisie dat zij tegen een oorlog stemden. Beide landen hebben in de jaren tachtig namelijk heel veel verboden militair materiaal geleverd aan Irak en laatstgenoemde is daarvoor nog steeds aan het betalen. Duitsland en Frankrijk hadden dus hele andere belangen, maar daar praatten ze niet over!!!

Om over hun arrogantie nog maar te zwijgen. Ze laten eerst Amerikaanse en Britse jongens en meiden de kastanjes uit het vuur halen. Alsof zij het leuk vinden om door van-Allah-losse Iraki doodgeschoten te worden! Het waren verdomme de Amerikanen die Europa bevrijdden tijdens Wereldoorlog I en Wereldoorlog II (dat vergeten onze Deutsche Freunden liever!!). Het waren diezelfde Amerikanen die de eerste Golfoorlog glansrijk wonnen en het zijn eveneens die Amerikanen die sinds vorig jaar rigoureus orde op zaken stellen in het achterlijke Afghanistan en omgeving. En nu is iedereen te beroerd om ook maar enige steun aan ze te geven.

Een groot deel van de Britse bevolking is fel tegen de betrokkenheid van Groot-Brittannië. De bebolhoede bleekneuzen vinden dat Blair zich laten ringeloren door de Yankies. De eens zo populaire Prime Minister kan beter alvast zijn koffers gaan pakken, want de Britten gunnen hem hierdoor geen volgende Downing Street 10-periode meer. Belachelijk!! Hij staat tenminste ergens voor! En oke, het was een belachelijk zicht: die Spaanse mug Aznar naast de ‘Groten’ Bush en Blair. Maar ze wilden in ieder geval iets doen tegen Sadam. Als het aan de VN had gelegen, hadden we nu nog alleen maar dommig diplomatiek geblaat gehad.

Maar als Sadam met chemische of biologische wapens gaat beginnen, ja dan willen de Duitsers en Fransen – en zowat de rest van de wereld – ineens wel helpen!! Maar het is op dit moment nog niet bewezen dat Sadam die überhaupt wel heeft. Niet bewezen?? Ze hebben ze twintig jaar geleden toch zelf aan hem geleverd?? Die kunnen dan toch niet kwijt zijn?? Zo’n bom houdt toch niet van de ene op de andere dag op te bestaan?? Zo iets is toch niet impel-stimpel-stapel weg??

En bij de wederopbouw zullen ze ook allemaal in de rij staan om te helpen. Om de Iraakse bevolking te helpen. Ja, dat ook wel… Het is natuurlijk allemaal erg sneu voor die mensjes. Maar het gaat de landen vooral om nieuwe handel op te zetten. Want Irak moet natuurlijk wel geld betalen voor al die buitenlandse steun. Veel geld! Dat zijn dan weer extra inkomsten, die met name een bijna-failliet land als Duitsland goed kan gebruiken.

Maar nu?? Nu liggen ze allemaal liever nog even dwars. Want dat maakt de Britten en Amerikanen kwader. En als je kwaad bent, kun je meer. Dus als hun nu even de oorlog voeren en die dan en passant ook tot een goed einde brengen, kan Frankrijk eerst nog even in de ban raken van het fenomeen Idols en vullen de Duitsers op hun gemakkie de aanmeldingsformulieren voor de tweede Idols-reeks in. En Nederland?? Wij hebben voorlopig nog de handen vol aan Magarita en de Gekke Vogelziekte.

Oorlog voeren?? Dan doen we later wel. Als alles voorbij is gaan wij met z’n allen wel met de eer strijken! De Amerikanen en Britten? Die zijn na de oorlog toch nog wel een tijdje bezig met het begraven van de gevallen slachtoffers. Zij wilden toch zonodig beginnen!


5 reacties

Godspeed · 24 maart 2003 op 09:02

En dan nog het Turks eigen belang.

Turkije laat geen Amerikaanse grondtroepen toe, want eigenlijk hopen ze dat zij Noord-Irak onder het mom van het in de hand houden van hun eigen Koerdische bevolking, kunnen veroveren en annexeren.

Maar wel met de olievelden in Noord Irak, dan hoeven ze ook niet meer zonodig in de EEG, want dan zijn ze in een klap het rijkste land van Europa, en dan kan een lidmaatschap van de EEG wel erg veel geld gaan kosten.

En wat betreft de opbouw van Irak, het zou mij niets verwonderen dat Amerika de Fransen, Duitsers en natuurlijk ook de Belgen nog een koekje van eigen deeg geeft.

Godspeed,
:pint:
die al deze politieke spelletjes vermoeiend vind.

godsgift · 24 maart 2003 op 10:06

Kijk niemand(bijna niemand) wil een oorlog, maar het schijnt nu gewoon nodig te zijn.
De tolerantie is gewoon op, die gestoorde gek in Irak kan niet langer verder gaan met zijn kwade Je hebt groot gelijk, ik denk er ook zo over.
Daden, hij moet maar eens de les geleerd worden anders blijft hij bezig met terrorisme en andere vreselijke dingen.
Ik zeg eerlijk ik wou ook dat het op een andere manier kon want ook ik zit niet te wachten op een oorlog, ik wil ook niet dat er onschuldige mensen gewond worden of de dood te vroeg zien.
Mijn hart gaat uit naar de kinderen die in angst leven,maar ik zou ook niet weten hoe zo een akelig man anders stop gezet kan worden.
Ik vind Nederland ook erg laf, inderdaad wij waren met wereld oorlog 2 ook heel blij dat de Engelse en Amerikanen ons hielpen en bevrijde, en nu kunnen wij hen helpen en we doen het niet.
Wat als wij weer dik in de problemen komen te staan dan waarderen wij toch weer hun hulp.
De regering in Nederland stelt echt niks voor met al hun bla,bla,bla en niks doen.
Ik vindt het laf, heel laf, maar ja wie ben ik …
😕

gast · 24 maart 2003 op 11:37

Zullen we nu eens ophouden om Amerika nog steeds een hand boven het hoofd te houden, alleen vanwege het feit dat ze zo’n 60 jaar geleden hebben geholpen om ons te bevrijden ? Want als je de geschiedenis eens verder terugbladert, dan kom je tot de ontdekking dat landen als Engeland, Spanje, Frankrijk, Portugal enz. altijd in de clinch hebben gelegen met Nederland. Daar zijn we nu toch ook niet meer mee bezig.
Amerikanen hebben nauwelijks geschiedenis, zij zijn een volk zonder veel cultuurbesef. En zeer zakelijk ingesteld. Zij doen nooit iets uitsluitend om te helpen. Zit altijd een eigenbelang in. En dat belang wordt vooral gestuurd door de economie, een sterke (Joodse) lobby en de invloed in de hele wereld, ter bescherming van hun eigen hachie en vaderland.

gast · 24 maart 2003 op 11:46

Hou toch eens op over die lobby, je bent totaal off-target voor 1000 jaar !
afz: Rumsfeld
😕 😎

Zorro · 24 maart 2003 op 15:25

Reaktie op anoniem van 24-3-2003 om 11.37

De Amerikanen hebben niet ons alleen 60 jaren geleden geholpen, maar ook in de jaren daarna: de Koude Oorlog. Dankzij de Amerikanen zijn we van het totalitaire communisme gevrijwaard gebleven. Na de Koude Oorlog brak de Joegoslavische burgeroorlog uit, en Europa zou wel eens zelf de klus klaren in haar eigen achtertuin. Zowel in Bosnie als in Kosovo maakten de Europeanen er een geweldige bende van, en werden de Amerikanen verweten niet hun verantwoordelijkheden te nemen. Dus daar kwamen de Amerikanen weer om de Serven weg te bombarderen uit Bosnie en Kosovo.

De culturele arrogantie jegens de VS die Anoniem ten toon spreidt is ook volledig misplaatst. Ze hebben in elk geval een van de oudste democratieen, en in cultureel opzicht hebben ze flink aan de weg getimmerd wat betreft muziek (blues, rap, country, rockandroll, disco etc.) en wat betreft film en televisie.

Eigenbelang speelt altijd mee in de buitenlandse politiek van een land, dus zeker bij een supermacht. Het is eigenlijk juist zo dat bij de Verenigde Staten ook altijd een onderstroom van idealisme meespeelt die op gezette tijden aan de oppervlakte komt: bij de presidenten Wilson (Volkenbond), Roosevelt (Atlantic Charter), Truman (Marshall-plan), Kennedy (starten van streven naar de eerste man op de maan), Carter (mensenrechten) en Reagan (ruimteschild zodat kernwapens geneutraliseerd zouden zijn) was dat duidelijk zichtbaar. Wat dat aangaat zijn de Verenigde Staten een atypische grootmacht, in tegenstelling tot China, Frankrijk en Rusland, die permanent door opportunisme en cynisme worden voortgedreven.

Tenslotte die flauwekul over de joodse lobby, ik zal niet ontkennen dat die bestaat, maar uit de tekst van Anoniem klinkt de suggestie door dat de Amerikaanse (buitenlandse) politiek door de joden volledig gedomineerd zou worden. De jood als de eeuwige manipulator, dat is een denkbeeld dat in die geweldige Europese geschiedenis van ons steeds weer opduikt, met alle gevolgen van dien: inquisities, auto-dafe’s, vervolgingen, vernietigingskampen etc. Welnu, in de Verenigde Staten zijn de joden in elk geval veiliger dan waar ook elders in de wereld. Het zou goed zijn als Anoniem dergelijke paranoide onzin ten aanzien van de almacht der joden daar te verwijzen waar die thuishoort: de mestvaalt van de geschiedenis.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder