Wat beweegt iemand om twintig uren lang in de rij te staan om uiteindelijk gedurende een paar seconden te kijken naar het lijk van de Paus ?
Dat doet mij denken aan die dag in augustus 1993 wanneer massa’s mensen meer dan twintig uren in de rij stonden om het lijk van Koning Boudewijn een laatste groet te brengen. Wat beweegt die mensen ?
Wat beweegt iemand om het Oud-Noors te bestuderen of lucifersdoosjes te verzamelen ?
Raadsels. Zou het kunnen dat die mensen zich een beetje belangrijk voelen omdat zij de Paus of de Koning vereren ? Ik heb het wel meer meegemaakt dat mensen die in een koninkrijk wonen fier zijn, alsof het koningschap een beetje op hun afstraalt. Is dat misschien ook het geval met mensen die geloven dat de Paus de vertegenwoordiger van Jezus is ?

Ik weet dat ik veel mensen zal beledigen met de volgende uitspraak, maar ik doe het toch. De reden waarom de Katholieke Kerk in Zuid-Amerika en in Azië en Afrika groeit is omdat daar veel ongeschoolde mensen wonen die een geloof nodig hebben en nooit nadenken over dat geloof omdat zij niet geleerd hebben om analytisch en wetenschappelijk te denken. De Kerk vindt haar aanhang bij de dommeriken.

Hier in Indonesië – nochtans het land met de meeste moslims ter wereld – worden nu de TV programma’s om de haverklap onderbroken door reklame boodschappen van allerlei firma’s die hun medeleven betuigen met de dood van de Paus. De kerken zitten hier gewoonlijk altijd vol, want Indonesiërs die geloven, geloven ook echt en gaan per dag liever tweemaal naar de kerk dan eenmaal, maar nu zitten die kerken nog voller met gelovigen die herdenkingsmissen voor de Paus bijwonen. Op TV ziet men die mensen echt wenen !
Massahysterie ?
Raadsels….

Persoonlijk begrijp ik dus niet dat bijvoorbeeld een meisje een non wil worden, met andere woorden de bruid van Christus, en dus levenslang maagd blijft.
Dat is ook een raadsel.

Raadsels……


13 reacties

Bakema_NL · 9 april 2005 op 12:28

Nog veel gevaarlijker vind ik de zogenaamde “intelligente” mensen die gelovig zijn, want die geven sturing aan het misbruik van al die geloven met alle gevolgen vandien. Mij is het een raadsel waarom zoveel mensen geloven in iets wat nimmer bewezen zal en kan worden en dat er blind achter de leiders van die geloven aangehobbeld word, zonder zelf ergens over na te denken.

Louise · 9 april 2005 op 13:50

[quote]Wat beweegt iemand om twintig uren lang in de rij te staan om uiteindelijk[/quote]
Bewegen??? 😉

Kees Schilder · 9 april 2005 op 13:56

[quote]met andere woorden de bruid van Christus[/quote]
Dan ken jij de Here nog niet
Mooie column

KingArthur · 9 april 2005 op 13:59

Hallo Wayan, graag wil ik op dit stuk reageren. In eerste instantie over het beledigen van mensen met je uitspraak. Je hebt mij allerminst beledigd maar ik ben het hier, vanuit mijn overtuiging, niet met je eens. Ik respecteer en waardeer wel het dat je uitspraak ruimte laat voor een reactie.

In zijn totaliteit vind ik dat je alles in dit stuk erg rationeel benadert. Is het misschien niet zo dat je juist antwoord kan vinden in een geloof/overtuiging op de raadsels waar jij mee zit?

Raindog · 9 april 2005 op 14:08

Beste Wayan,

Je beledigt mij niet door op te merken dat de kerk haar aanhang vindt bij dommeriken, hoewel dat onvermijdelijk de kwalificatie is die je mij daarmee hebt toegevoegd. Om me beledigd te voelen door Bakema zijn opmerkingen daarover zou een vorm van zelfvleierij zijn die mijn calvinistische wortels – en zijn zij niet persoonlijk dan zijn zij wel historisch – mij niet toestaan. Dit tot mijn verdeelde spijt overigens want net als de meeste mensen zie ik mijzelf liever als slim dan dom.

En daarin ligt misschien ook wel de kern van je betoog besloten. Hoewel je het niet letterlijk uitspreekt, is je column in feite een hard en absoluut waardeoordeel volgens jouw eigen maatstaven; die van kennis boven minder of zelfs ‘geen’ kennis. Analyse en wetenschap boven dat wat gestoeld is op geloof en wetenschappelijk gezien dus niet bewezen kan worden.

Toch is het nog maar zeer de vraag of het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor een geloofszekerheid, zomaar aangewend kan worden als bewijs voor het tegendeel. Dit raakt natuurlijk het hart van zoiets als wetenschap, waarin niets bestaat totdat het bestaan an sich bewezen is. Toch hebben zaken die wetenschappelijk gezien inmiddels bewezen zijn, voor die tijd ook al bestaan, ook toen zij nog niet bewezen waren en iedereen er wetenschappelijk gezien vanuit ging dat zij daarom niet bestonden.

Kennis stelt niets voor zonder begrip. Begrip daarentegen kan bestaan zonder de letterlijke kennis die aan dat begrip ten grondslag ligt. De kennis waar het dan om gaat is er een van de soort die wetenschappelijk gezien in geen enkel hokje ondergebracht kan worden. Geloof draait in belangrijke mate om ‘zekerheden en kennis van het hart’ zoals ik dat nu gemakshalve kort even wil typeren. Het zijn zekerheden van een begrip die iemand anders je met geen mogelijkheid kan verklaren als je er zelf niet tenminste in enige mate over beschikt. En dat begrip kan niet aan de hand van wetenschappelijke kennis doorgegeven worden zoals het begrip van wetenschappelijke kennis wel doorgegeven kan worden. Deze vorm van begrip is veelal ingegeven door de kennis van eigen ervaringen van individuen zelf en heel soms door die van anderen.

In je column geef je zelf overduidelijk, ja letterlijk zelfs blijk van je onbegrip daarover. Raadsels, zo noem je ze. Maar wetenschap en geloof gaan helemaal niet samen en zo is het ook helemaal niet bedoeld. Dat is namelijk ook de essentie van geloof. Soms is het een geloven ondanks alles, zelfs ondanks kennis die je als mens vergaard denkt te hebben, ook wanneer anderen dat voor je gedaan hebben.

Geloven wordt vaak gezien als ouderwets, als iets van vroeger, als iets doms en dus als iets voor hen die niet beter weten. Maar wat als het nu eens andersom is? Wat als geloven nu eens een in en in revolutionaire daad is, ingegeven door een begrip van kennis dat lijnrecht indruist tegen alles wat mensen voor waar houden. Wat als geloven nu eens de manifestatie is van een kennisniveau waaraan de wetenschap (nog lang) niet kan tippen. Het doet op zijn minst de vraag rijzen wie er dan eigenlijk ‘dom’ is.

champagne · 9 april 2005 op 14:19

[quote]een meisje een non wil worden, met andere woorden de bruid van Christus, en dus levenslang maagd blijft.[/quote]

Een klooster of een bordeel,
in mijn ogen verschilt het niet zoveel,
want, zo wil ik zweren,
uiteindelijk komt alles ten goede aan de Heren 😉

Ma3anne · 9 april 2005 op 14:45

Stel je voor, dat we allemaal dezelfde beweegredenen zouden hebben en dezelfde keuzes zouden maken, dan zou alles wel erg voorspelbaar en saai worden.
Juist die verschillen maken wat mij betreft andere mensen interessant. En vragen naar hun beweegredenen kan soms nieuwe werelden openen.

Ben ooit bevriend geweest met een oude non, bij wie ik Zen-meditatielessen had – God hebbe haar ziel – en ik begreep niet wat er leuk was aan non zijn, maar ik zag wel, dat zij erg gelukkig was in haar wereldje. En ik was altijd blij dat ik het klooster weer uit mocht en dat begreep zij weer niet. Een beetje raadsel blijven voor elkaar kan heel boeiend zijn.

Edit: ik lees net de verhandeling van Raindog. Kan ik me helemaal in vinden. Wetenschap is voor mij ook een groot struikelblok op zoek naar echte kennis. Waarom zou ik moeten kunnen bewijzen wat ik ‘met mijn hart’ al weet? Ik heb niets met godsdiensten en dogma’s, maar leef wel vanuit een diep religieus besef, verbonden met de Godin, moeder aarde en de natuur. Daarom noem ik mezelf een heks, om het beesje toch een naam te geven. Wars van covens of andere dogmatische richtingen, maar gewoon in mijn uppie en op mijn eigen intuitie, kennis en eigenwijsheid varend.

Niets mysterieus of raadselachtigs, maar gewoon ikke.

Martijn · 9 april 2005 op 14:53

Mag je over een God oordelen?
Ik ken hem persoonlijk niet, en acht mijzelf daarom niet in staat om over hem / haar / het te oordelen.

Diegene die ik wél bespottelijk vind, zijn zij die zeggen voor een God te staan in plaats voor zichzelf. Een prachtig voorbeeld is de huichelarij van het katholieke ‘even biechten en alles is goed’. Dit moet wel een verzinsel zijn van iemand zonder enige ruggengraat.

Mag je over een de paus en diens gevolg zulks een (uitgesproken) mening hebben? Ik vind het wel.
Waarom? Om dat ik het vertik en weiger te geloven in iemand die aan mij vertelt dat er ‘iemand’ voor mijn zonden aan een kruis gestorven zou zijn. Ik ben geen kind!

Ik wil verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen daden en geen troost zoeken bij iets of iemand dat binnen een tijdvlak voor velen een zondebok lijkt zijn.
En of dit aan armoede- of intelligentie gerelateerd is, maakt mijn inziens niet zo heel veel uit. Het creëren van angsten middels het verkondigen van iets dat he-le-maal in het onbekende ligt, daarentegen eens te meer.
Dat is slechts een visie, mijn visie. Miljoenen denken daar (gelukkig) anders over.
En dat kan en mag. Dat levert enerzijds conflicten en oorlogen op, anderzijds het recht tot vrijheid van godsdienst en meningsuiting. En die vrijheden wil ik graag behouden.

Amen? 😕

Groet Martijn 😀

pepe · 9 april 2005 op 22:01

[quote]Persoonlijk begrijp ik dus niet dat bijvoorbeeld een meisje een non wil worden,[/quote]

Ik denk niet dat je het zou moeten willen begrijpen, maar meer gewoon accepteren. Ook ik heb van de nonnen op school les gehad, er zaten aardige, leuke nonnen tussen, het zijn gewoon mensen.
Dat hele (media)gedoe rond zo’n massale begrafenis of crematie hoeft van mij ook niet. Maar voor degene die het graag willen meemaken, ze doen het maar.

Mosje · 10 april 2005 op 00:07

Ik zie het beeld voor me van een intelligente Wayan, die om zich heenkijkt en zich afvraagt waarom al die miljoenen mensen toch zo dom zijn om te geloven.
Sorry Wayan, maar het lijkt op die Belg die in zijn auto via de radio hoort dat er een spookrijder is gesignaleerd.
“Eén spookrijder?” zegt de Belg voor zich uitkijkend “Welnee, het zijn er wel duizend.”
Ik schrijf dit niet om grappig te willen zijn, maar wel om je te zeggen dat je met je geloof-domheid-alinea veel te kort door de bocht gaat. Je bent bepaaldelijk toe aan een paar rijlessen.

WritersBlocq · 10 april 2005 op 02:13

Ik blijf het boeiend vinden om, hoe er ook gedacht of ‘geweten’ wordt over geloof, alle meningen te horen. Ik denk en voel precies als Ma3, door mijn eigen ervaringen. Toch sta ik altijd open voor andere meningen dus vond ik zowel de column als de reacties interessant. Ik laat iedereen in zijn/haar waarde.
Het blijft tenslotte een geloofskwestie, wie weet weten we ooit hoe het echt zit, waarom het zo is of is gegaan, dat soort dingen. Het triggert, intrigeert, frustreert ook soms. Zolang de dialoog er is en het respect voor elkaar voorop staat, is wat mij betreft alles bespreekbaar.

Wayan · 10 april 2005 op 05:01

Beste mensen, in mijn column ging het om het katholicisme.

Katholiek zijn betekent :
-geloven in de onfeilbaarheid van de Paus
-geloven in de Transsubstantiatie, dat wil zeggen geloven dat Jezus werkelijk aanwezig is in het brood en de wijn dat door de priester geconsacreerd wordt
-op straffe van doodzonde elke zondag naar de kerk gaan
-geloven in de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria die als maagd bevallen is van de Zoon van God door tussenkomst van de Heilige Geest en niet door tussenkomst van haar echtgenoot
-geloven dat er slechts 1 God is alhoewel die een Zoon heeft die ook God is en een Heilige Geest die ook God is
-geen condomen gebruiken, want dat is een doodzonde
-geloven dat een priester de macht heeft gekregen van God om je zonden te vergeven – zal ik doorgaan met geloofspunten op te noemen ?

Raindog, denk jij dat de wetenschap ooit zal kunnen bewijzen dat Jezus werkelijk aanwezig is met zijn lichaam in het brood en met zijn bloed in de wijn ?

Dit alles lijkt mij inderdaad een sprookje voor de dommerds. Ik noem de zogenaamde “ietsers” dat wil zeggen mensen die zeggen dat er toch wel Iets moet zijn, helemaal niet dom, zolang ze maar niet geloven in de Onbevlekte Ontvangenis, maar wanneer ik al die kardinalen in hun soepjurken zie, moet ik lachen.

Al gemerkt dat wanneer mannen iets belangrijks willen doen, ze een jurk aantrekken ? (zo ook rechters, advocaten, imams, ayatollas en de leden van de Orde van de Kousenband van de Engelse koningin)

Raindog · 10 april 2005 op 13:15

Beste Wayan,

Ik merk dat het een gevoelig punt voor je is. Je vroeg me of ik dacht dat de wetenschap ooit zal kunnen bewijzen dat Jezus werkelijk aanwezig is met zijn lichaam in het brood en met zijn bloed in de wijn. Ik zou het graag om willen draaien; laat de wetenschap – of jij – het tegendeel maar bewijzen. Mijn vraag is even zinvol als de jouwe.

Complexe zaken zijn moeilijk te vangen onder doodsimpele, absolute en uitsluitende noemers zoals ‘dom’ of ‘slim’. In een persoonlijke mening kan dat wel en die gun ik je dan ook van harte. Dat wil echter niet zeggen dat jouw noemering ook de mijne zal zijn. Maar wees gerust, ik voel me nog steeds niet beledigd en ben het nog steeds even oneens met je. En het staat je volledig vrij om dat ‘dom’ van me te vinden als je dat wenst. Je hebt in ieder geval (weer) een column geschreven die het een en ander losmaakt en dat vind ik heel ‘slim’ van je. Het biedt mensen als ik de gelegenheid om aan de hele wereld te laten zien hoe dom of slim ze werkelijk zijn net zoals jij dat zelf gedaan hebt.

😉

Geef een reactie

Avatar plaatshouder