De Chinese muur is vanaf de maan met het blote oog te zien. Als enige door mensenhanden gemaakt bouwwerk. Hij is tweeënhalf duizend jaar geleden gebouwd om binnenvallende Mongolen tegen te houden. Hij is 2500 km lang. Hoe groot en groots ook: hij heeft nooit voldaan. Daarin staat hij niet alleen. De Romeinen pikten Brittannia in en bouwden hun Pictenmuur. Deze muur, een ideetje van keizer Hadrianus (rond 125) diende om Brittannia te ‘beschermen’ tegen de Picten uit Schotland. Dezen konden dat o zo machtige Wereldrijk kennelijk bedreigen. (Bekend geluid?) De Romeinen waren zelf uiteraard lieverdjes en veroverden ‘de wereld’ ‘voor zijn bestwil’. (Ook meer gehoord?)
Ouderen onder ons hebben het IJzeren Gordijn nog meegemaakt. Deze term werd voor het eerst gebruikt door Hitler’s propagandaminister Goebbels, maar werd gemeen(-)goed toen een withete Churchill, premier van Engeland, het in 1946 ophing om de Koude Oorlog te rechtvaardigen. Het was geen ‘muur’ maar een complex van grensversperringen dat de voormalige bondgenoot moest beteugelen. (Die hem gebruikte om mensen in het land te houden.) Churchill hoopte met dit IJzeren Gordijn zijn oude droom waar te maken van kort na de Russische Revolutie van 1917, toen hij steun verleende aan de Witten (de contrarevolutionairen), nl. vernietiging van de door hem intens gehate Sovjet-Unie. IJzeren Gordijn, Churchill én Sovjet-Unie zijn inmiddels geschiedenis. Tempus fugit, de tijd vliedt heen, constateerden de Romeinen al.
De Israëli’s willen het ‘Palestijnse probleem’ definitief oplossen. Met een muur. Hoewel de techniek geweldig is vooruitgegaan en het omsingelen van Palestijns gebied daardoor onmenselijk veel effectiever is, zal ook deze Muur in geschiedenisboekjes eindigen. Op zwarte bladzijden. Ook het nut van deze eigentijdse gettomuur is uiteindelijk omgekeerd evenredig aan de grootheidswaanzin en angst van zijn bedenkers. Nietig dus…
In dit licht is het bijna zielig dat Bush met een ‘muur’ tussen VS en Mexico het ‘Mexicaanse probleem’ denkt te kunnen oplossen. Zielig en misdadig. In een neoliberaal economisch systeem is de kloof tussen arm en rijk echter onoverbrugbaar. Daar doe je geen muur aan, want er komt wind opzetten uit het Zuiden, die tot orkaankracht zal aanzwellen. Of het Amerikaanse graan de orkaan zal doorstaan? Er was eens column die begon met ‘De Chinese muur…’

© Jan Bontje 2006

Categorieën: Actualiteiten

3 reacties

Mosje · 22 mei 2006 op 16:59

Ik geloof dat de muur die wij bouwen tussen Nerderland en asielzoekers zelfs vanaf de zon zichtbaar is.

CJvZ · 24 mei 2006 op 00:42

Een mooi samengevat stuk geschiedenis. En je zou toch denken dat de mens inteligent zou zijn en zou leren van het verleden.
Van fouten leer je, tenzij je een mens bet, want die is lui en dus net als water, zoekt de weg van de minste weerstand: het probleem buiten sluiten.

Ondanks dat het minder over komt als een column en meer als een opsomming van feiten is je boodschap meer dan duidelijk. En het moet gezegd worden. Jan Bontje, fijn dat je het heft on handen neemt.
Goede nuance en mooie slotzin.

Literator · 26 mei 2006 op 00:40

Een mooi samengevat stuk geschiedenis.

Is niet zo; de samenvatting klopt op bepaalde punten feitelijk niet en is in ieder geval tedentieus.
Zo was Churchill in 1946 geen premier meer, is het IJzeren Gordijn opgetrokken door Stalin en niet door hém en werd de Koude Oorlog eerder begonnen door de Sovjets, dan door de Britten. Denk alleen maar aan de poging Berlijn uit te hongeren, of het ingrijpen in de jaren veertig/vijftig door Sovjet-troepen in Hongarije en Tsjechoslowakije. Net te doen of het Churchill was die de Koude Oorlog wilde (en belangrijker kón) voeren riekt naar geschiedvervalsing.
Op deze manier, kijkend naar feiten en de manier waarop ze gepresenteerd worden, kan aan de ‘waarheid’ die in het stuk gepresenteerd wordt, nogal wat afgedaan worden.
Het is waar, de boodschap is duidelijk. Drammerig duidelijk. Maar de feiten blijken bij nadere bestudering geen feiten te zijn en van enige nuance is al helemaal geen sprake.
Dit stuk tracht met tendentieus gebruik van hele en halve onwaarheden een punt te maken, dat de schrijver kennelijk niet met argumenten kan verdedigen; vandaar de enorme omweg, die indirect moet bewijzen dat een fatsoenlijke grensbewaking ‘niet werkt’.
Even terzijde: De veiligheidsmuur in Israel schijnt het aantal zelfmoordaanslagen enorm omlaag gebracht te hebben. Goed nieuws voor alle ‘bange, aan grootheidswaanzin’ leidende Israëlische buschauffeurs, die al jarenlang hun werk doen, dat hen elke dag aan dodelijk geweld kan blootstellen. Om maar te zwijgen van iedereen daar, die aan hetzelfde risico blootstaat.
Misschien is oog voor de menselijke maat de schrijver aan te raden?

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder