In 1984 beschreef George Orwell een wereld met 3 totalitaire machtsblokken, die voortdurend met elkaar in staat van oorlog verkeerden. Oorlogen die in stand werden gehouden door de regimes om de economie en de bevolking te kunnen controleren. Het boek is één van de bekendste antiutopieën ooit geschreven. Als utopie kent het weinig feiten aan de basis van het verhaal. Robert D Kaplan gebruikte wel de feiten om in zijn boek “Oostwaarts” te concluderen dat de historische grenzen tussen de Westerse, christelijke wereld en de islamitische, als gevolg van het uiteenvallen van het Oostblok, zich weer aan het herstellen zijn.

Deze laatste conclusie lijkt sinds 11 September 2001 maar al te waar. De huidige wereldsituatie kent veel parallellen met de tijden van de kruistochten. De onderlinge achterdocht en de religieuze ideologie als achtergrond van de conflicten. Toch zijn er ook een groot verschil: de islamitische “vijand” woont niet duizenden kilometers ver weg, maar in het appartement onder me.

Ik bedacht me dit toen ik de beelden zag van 70.000 mensen die demonstreerden tegen de dreigende oorlog met Irak. Verder vroeg ik me af of ik nu vóór of tégen de oorlog was.

Ik kan me de argumenten van de VS wel voorstellen: Saddam Hoessein is een megalomane dictator die met zijn steun (hoewel dit nooit bewezen is heb ik nooit gehoord dat tegenstanders van de oorlog hier echt aan twijfelen,) aan Al-quida ervoor gezorgd heeft dat de kloof tussen Islamitische en de Westerse wereld vergroot is. Saddam Hoessein heeft ook laten zien dat zijn regime niet humaan is en het gebruik van geen enkel wapen schuwt. En hij heeft laten zien dat hij zich niet wenst te conformeren aan de “werelddemocratie”.

Ook kan ik me de argumenten van de tegenstanders wel voorstellen: de VS gebruikt 11 september om de aandacht van de kwakkelende economie af te leiden. Bush jr. wil graag de fout van zijn vader rechtzetten. En is de VS geen schurkenstaat? Ze hebben de beschikking over nucleaire en – waarschijnlijk – biologische wapens, ze zijn bereid om buiten de VN om als “politie agent” op te treden en ze wensen zich niet aan te sluiten bij het internationale gerechtshof.

Toch ben ik voor de oorlog. Om humanitaire redenen. Het regime van Saddam Hoessein onderdrukt, martelt en vermoord structureel mensen die voor hun eigen mening uitkomen. Een mening die wij mogen uit via demonstaties en verkiezingen. Totalitaire regimes dienen omvergeworpen te worden te worden om ze zich nu in Irak, Noord Korea of de VS zich bevinden.

Categorieën: Actualiteiten

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder