Klik hier om deze column te horen

Stel je bent fanatiek vegetariër, Zo iemand die nooit een vleestomaat zal eten of een kidneyboontje. Je hebt principes, net als een kannibaal die alleen maar groenteboeren eet. Maar intussen eet je natuurlijk wel de groente die eigenlijk voor dieren bestemd is. Je hebt een administratieve functie. Nu krijgt je baas een opdracht om de administratie bij te gaan houden van een slachtbedrijf. En aan jou de eer om dat klusje te doen. Mag je dat weigeren ? Stel je bent tegen de bouw van kerncentrales. Je bent in Tsjernobyl geweest en ziet er stralend en kerngezond uit. Je baas gaat het vervoer verzorgen van kernafval. En jij bent chauffeur, dus…. Mag je dat weigeren ?

Er zijn talloze voorbeelden die iemand in gewetensnood kunnen brengen. Een eenvoudig voorbeeld is het werken op zondag. Veel moeilijker is het al bij euthanasie, etc. Al ligt hier vaak de kerkelijke overtuiging aan ten grondslag. Met principes is niet makkelijk te leven. En als je dan keuzes maakt, hoe gaat de omgeving er dan mee om ?
In Nederland hebben we weinig te verwachten van het rechtssysteem als het gaat om principes. In de rechtspraktijk gebruiken advocaten eigenlijk uitsluitend de Christelijke geloofsovertuiging als argument voor het handelen van de cliënt.
Rechters branden zich liever niet aan principiële zaken. Dat bleek ook weer toen pas van de rechter een uitspraak werd verlangd over de weigering van een ambtenaar van de burgerlijke stand om twee homos’s in de echt te verbinden. De ambtenaar was benoemd voor een periode van vijf jaar, en weigerde om principiële redenen mee te werken aan de ambtelijke handelingen. De rechtbank deed echter geen uitspraak over de principiële kant van de zaak, maar vond dat de gemeente de ambtenaar in kwestie niet had mogen ontslaan, omdat er nu eenmaal een contract lag. Alweer een gemiste kans.
Mag je als mens wel een oordeel hebben over iemand zijn keuzes ? Want stel dat de rechter een andere uitspraak had gedaan in bovenstaande kwestie, hoe wordt er dan omgegaan met werkweigering van ambtenaren als het gaat om
huwelijken tussen mensen die al eens gescheiden zijn, geschoolden en ongeschoolden, huwelijken tussen financieel afhankelijken en onafhankelijken. Een trouwerij waar het leeftijdsverschil groot is. Er is sprake van een uithuwelijking, of een huwelijk tussen mensen met een verschillende levensovertuiging. Van een ambtenaar wordt verwacht dat hij of zij het werk uitvoert dat opgedragen wordt.
Als er een precedent geschapen wordt, zal ook het bedrijfsleven daar de gevolgen van ondervinden.
Want als ik het voorbeeld nog eens aanhaal van de vegetariër zul je als werknemer toch een stuk steviger in je klompen staan met zo’n gerechtelijke uitspraak.
Maar wat wellicht nog veel meer speelt… Hoe staat het dan met de rechten van de mensen die niet zo principieel denken en leven ? Maar wel worden geconfronteerd met een wereld waar op gezette tijden tot nadenken wordt gedwongen. Of duik je dan op de grond ineen in de foetushouding en roept: “Ik zal het nooit meer doen !”.

[i]N.a.v. artikel in Dagblad van het Noorden 050703 van August Hans den Boef[/i]


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder