letterlijke tekstquote:
“Uit psychiatrisch onderzoek zal ook duidelijk worden in hoeverre hij bij zijn moordplannen werd beïnvloed door de hetze die tegen Fortuyn zou zijn gevoerd.”

Als Van der G. verklaart beïnvloed te zijn door de, volgens hem, gevoerde hetze tegen Fortuyn, kan de rechter twee dingen doen… letterlijke tekstquote:
“Uit psychiatrisch onderzoek zal ook duidelijk worden in hoeverre hij bij zijn moordplannen werd beïnvloed door de hetze die tegen Fortuyn zou zijn gevoerd.”

Als Van der G. verklaart beïnvloed te zijn door de, volgens hem, gevoerde hetze tegen Fortuyn, kan de rechter twee dingen doen:

1. De rechter vindt deze beïnvloeding niet van belang en zal dit niet laten meewegen in z’n eindoordeel.
2. De rechter vindt deze beïnvloeding wel van belang en laat dit meewegen in z’n eindoordeel.

Bij het eerste punt zal er geen strafvermindering plaatsvinden, mits er andere gronden zijn waarop Van der G. verminderd toerekeningsvatbaar verklaard kan worden.

Bij het tweede punt ligt de zaak gecompliceerder. Doordat de rechter de beïnvloeding laat meewegen, waardoor er een lagere gevangenisstraf plus TBS wordt gegeven, erkent de rechter het feit dat er een hetze is gevoerd. Indirect geeft de rechter hiermee het Openbaar Ministerie de opdracht diegenen te vervolgen die deelgenomen hebben aan deze hetze, waardoor er door diezelfde rechter weer beslist kan worden of deze hetze voor een normaal mens reden genoeg zou zijn om iemand te vermoorden.

Mocht dit niet het geval zijn, dan is volkert van der G. volgens de rechter een abnormaal mens die iemand vermoord heeft louter en alleen omdat hij beïnvloed is door een hetze welke de rechter niet van dien aard vindt dat deze een reden geeft om iemand daarvoor te vermoorden, maar welke volgens Volkert van der G. wel degelijk zijn motivatie tot de moord was. Is beïnvloeding door deze hetze überhaupt een reden om ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden? Gebruikt Van der G. deze hetze om ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden? Zal de rechter strafvermindering plus TBS moeten geven mits Volkert van der G. beïnvloed is door deze hetze, terwijl diezelfde rechter de hetze niet de moeite waard vindt om te moorden? Zou de straf juist hierom niet hoger behoren te zijn? Als je een lagere straf geeft, ervan uitgaande dat Van der G. beïnvloed is, dan dicht je deze hetze beduidend meer waarde toe, waardoor men de veroorzakers van deze hetze strafrechterlijk dient te vervolgen. Enzovoort.

Zonder enige twijffel kunnen wij er in Nederland van uitgaan dat onze rechters onpartijdig zijn, maar door de gevoeligheid en complexiteit van deze politieke moord, lijkt het mij verstandig iedere schijn van partijdigheid te vermijden en zal rechter Vermolen zich terug moeten trekken. Heeft hij dit reeds gedaan, dan was ik hiervan niet op de hoogte. Het mag misschien een ietwat luchtige vergelijking zijn, maar men laat de voetbalwedstrijd Ajax versus Feyenoord ook niet door een uit Amsterdam of Rotterdam afkomstige scheidsrechter fluiten, hoe integer deze man ook is.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder