De werkende man

Welke politieke partij houdt nog rekening met de werkende man. Met de postbode, de produktiemedewerker,de kleine zelfstandige, de huisarts, de gemeentewerker, de veerman, kortom met het fundament van onze samenleving.

Realiteitszin

Professor de Roos heeft tesamen met een clubje andere rechtsgeleerden enkele maanden geleden een manifest aan Minister Donner overhandigd. De dames en heren rechters, hoogleraren, advocaten en criminologen die dit manifest hebben ondertekend spraken hun bezorgdheid uit over de waarschijnlijk toekomstige uitbreiding der bevoegdheden van politie en justitie, welke door Minister Donner in het vooruitzicht zijn gesteld omdat hiervoor een brede draagkracht onder de bevolking bestaat. Met andere woorden, de samenleving schreeuwt om een hardere aanpak en strengere straffen om de criminaliteit aan te pakken en dit clubje rechtsgeleerden vindt dat een zorgelijke ontwikkeling.

Job Cohen

Gistravond iets teveel koffie gedronken waardoor de slaap geen vat op mij kon krijgen. Al draaiend van de ene op de andere zij raak ik in een soort van halfslaap wat mij het gevoel geeft iets werkelijk te beleven waarvan je eigenlijk zeker kan zijn dat het niet zo is. Plotseling bevind ik mij in een ruimte waar mensen al nippend aan een glas droge witte wijn vriendelijk met elkander keuvelen en ontwaar in de verte een ietwat kalende man, die met een minzame glimlach op z’n gelaat, het schouwspel op enige afstand gadeslaat. Een man met gezag lijkt mij, en begeef me richting deze persoon onderwijl mijn arm uitstrekkend om de voorbij schuivende ober van een glas bubbels te verlossen.