Welke politieke partij houdt nog rekening met de werkende man. Met de postbode, de produktiemedewerker,de kleine zelfstandige, de huisarts, de gemeentewerker, de veerman, kortom met het fundament van onze samenleving. De werkende man van wie de buurman in de WW zit en elke dag in het geniep bijklust,
of die ziet dat de snotneus die z’n moeder beroofd heeft gewoon vrijloopt, of die niet
meer fatsoenlijk geholpen wordt in het ziekenhuis, of die moet bijspringen op de school
van z’n kinderen. De werkende man die totaal vergeten is omdat het economisch zo
goed ging in Nederland.

De werkende die zich blauw ergert aan de kleine criminaliteit en de manier waarop
onze rechters en criminologen daarmee omgaan. De werkende man die tenenkrommend
de subsidieuitgaven van de overheid gadeslaat.
De werkende man die met lede ogen aanziet hoe vele mensen misbruik maken van onze
maatschappij. De werkende man die steeds harder moet werken om de rest aan de vreet
te houden. De werkende man die het verschil niet meer ziet tussen een uitkering en een
salaris.

De werkende man kapt ermee. De werkende man denkt, krijg allemaal maar het heen en
weer. De werkende man denkt, wat jullie kunnen, kan ik ook. ####, de normen en waarden.
Vanaf nu denk ik alleen nog maar aan mezelf.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder