De Nederlandse bevolking, waaronder alle politici, is van mening dat er veel
veranderd moet worden in ons landje.
Oeverloos gezwets over daadkrachtig optreden, lastenverzwaringen,
integratie, strengere aanpakken, gedwongen spreidingen, reorganisaties
van ambtenarenapparaten en zorginstanties, bureaucratievermindering,
milieuheffingen, oorlog en vrede, terrorismebestrijding, railinfrastructuur
en railonderhoud, meer of minder asfalt, kwartjes van Kok, snippen
van Zalm, banen van Melkert, normen en waarden, hypotheekrenteaftrek,
bijzonder onderwijs, kenniseconomie, internationale concurrentie,
drugsoverlast, legalisering drugs, loonmatiging, bedrijfsinjecties,
pensioenfondsen, vergrijzing, jeugdcriminaliteit, europese wetgevingen,
gekozen burgermeesters, referenda, gevaarlijke imams, ontspoorde
allochtonen, woningtekorten, geluidsoverlast, meer blauw op straat,
enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Om de bestaande problemen op te lossen en de nodige veranderingen
door te voeren, lijkt het mij dan ook het beste dat iedereen de handen
ineenslaat en daadwerkelijk hiermee aan de slag gaat.
Denkt U werkelijk dat de CDA dit samen met VVD oplost? of de CDA
samen met de PvdA? of de PvdA met de SP en Groen Links? of CDA
met de Christenunie, de SGP en D’ 66? of VVD met LPF en Ratelband?

Samen is het toverwoord. Een kabinet waarin mensen zitten die de
bevolking weten te motiveren. Mensen zonder politieke ideologie of
religieuze motieven. Een interem kabinet dat de nodige puntjes op
de i zet. Weg met de politieke versnippering en het gelul op de vierkante
centimeter. Weg met al dat eigenbelang. Samen de schouders eronder.

Als laatste zou ik aan alle allochtonen en autochtonen die dit lezen willen
vragen om elke dag als men elkaar voor de eerste keer treft, elkaar de hand
te schudden, dan komt de kus vanzelf. (zegt het voort).

Categorieën: Politiek

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder