Spoken Word

Gesproken Woord 9 januari 2024 


Laten we het hebben over een kabinet,
Een visie zonder een wolf in schaapskleren.
Een Nederland waarin mensen samenleven,
Ongeacht afkomst, religie, politieke kleur.
Een samenleving waar discriminatie verdwijnt,
Waar gelijkheid en respect hoogtij vieren.
Inclusie is het woord dat we hanteren,
De Grondwet wordt door iedereen geaccepteerd.
Geen onderscheid tussen man of vrouw,
Gender speelt geen overheersende rol.
Lhbtiq+ of heteroseksueel,
Laten we elkaars verschillen omarmen met een open gevoel.
Geloofsovertuiging maakt geen verschil,
Of je nu moslim, christen, jood of atheïst bent.
Elke overtuiging heeft zijn plek,
De vrijheid om te geloven of niet is wat de Grondwet erkent.
Politieke voorkeur zou geen barrière moeten zijn,
Elke stem hoort te worden gehoord.
Democratie gedijt bij diversiteit,
Elke mening draagt bij aan een evenwichtige koord.
Een kabinet zonder agenda van verdeeldheid,
Eenheid en gelijkheid als fundament.
Samen werken aan een betere toekomst,
Waar iedereen kan floreren en zichzelf kan presenteren.
Laten we bouwen aan een Nederland,
Waar diversiteit wordt gevierd.
Waar ieder mens kan leven zonder angst,
En de Grondwet nooit wordt gederfd.
Laten we streven naar een kabinet,
Dat ons verenigt en inspireert.
Een visie zonder wolf in schaapskleren,
Met een samenleving waarin iedereen floreert.

Categorieën: Algemeen

Nummer 22

Verwarde, inmiddels (na alle jaren hiervoor) Anno 2022- Juli 3 minder verward, en mede oprichter van het Absurdistisch Verbond met als mede lid en co oprichter Kees Schilder "Paco Painter"en zijn andere alter ego's. (De inmiddels emeritus) Prof.dr.mr.ir. R. Leijdecker (1955) van het O.I.L. Onderzoeks Instituut Leijdecker waarnemer, beschouwer en publicist over maatschappelijke ontwikkelingen met een knipoog. Een flinke knipoog! Reiziger over onze aarde (4 x helemaal rond ) kijker en luisteraar naar anderen. Eigenlijk, de Eigenheimer onder de eigenheimers, maar dat alles geheel terzijde.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder