Weet u, er zijn vele zaken die we als vanzelfsprekend accepteren of zien als voor de hand liggend wanneer we ons bewegen door de werkdag. En toch: sommige van de simpelste dingen kunnen een grote invloed hebben op de manier waarop u vanaf nu het leven en de dingen die u overkomen beschouwt. Hoewel er in feite niet veel nieuws onder de zon is als je eenmaal een bepaald nivo van volwassenheid hebt bereikt, is het toch goed om soms stil te staan bij oude, stoffige feiten die uw kijk op het leven en uw gedrag daarbinnen kunnen beinvloeden.

Hier zijn enkele alledaagse te-doen en te-laten punten, die u misschien even zou willen her-overwegen.

1. a. Eerste indrukken zijn belangrijk. Echter: LAAT het na om een oordeel over iemand te vellen aan de hand van een eerste indruk. Iedereen heeft weleens een slechte dag, juist wanneer hij of zij dat het minst kan gebruiken. Probeer daarom begrip op te brengen, en geef anderen een tweede kans. U kunt er misschien op zekere dag zelf één nodig hebben!
b. Aan de andere kant: Juist OMDAT u weet hoe belangrijk eerste indrukken zijn, is het raadzaam om van uw zijde wel alle moeite te DOEN om er op uw best uit te zien onder elke omstandigheid. Ook al bent u niet van plan iemand byzonders te ontmoeten. U weet immers nooit wanneer de kans van uw leven zich voordoet, en u wilt er dan toch wel op zijn scherpst uitzien? Wees dus altijd voorbereid!

2. a. LAAT het na om teveel te praten over uzelf en uw leven. Zeker bij een eerste ontmoeting, en al helemaal wanneer het gaat om een solicitatie-ontmoeting met een personeels chef of bedrijfsleider. Te veel praten van uw kant zou de indruk kunnen wekken dat u probeert iets te verdoezelen door de ander te overladen met informatie waarin u zich veilig voelt. In plaats van te veel gebabbel: antwoord doelgericht en bondig. En laat het aan de andere partij over om wat meer detail te vragen als die het wil.
b. DOE er wel alles aan, aan de andere kant, om mensen die teveel praten te begrijpen. Vaak is het een uiting van nervositeit. Als u dus aan de invloedrijke kant van de tafel zit, probeer uit te vissen of de woordvloed van de veelprater het gevolg is van begrijpelijke zenuwachtigheid, of misplaatste over-zelfverzekerdheid. Basseer uw houding op uw zorgvuldig gemaakte conclusie. Niet eerder.

3. a. LAAT het nimmer na om te vechten voor wat u werkelijk wilt. Zeker niet na een eerste teleurstelling. Teleurstellingen zijn slechts gereedschappen om u te sterken in uw nivo van besluitvaardigheid. En dat is de enige manier om een doel te bereiken: besluitvaardig zijn. De enige terechte waarschuwing hier lijkt mij dat doorzetting de keerzijde is van halsstarrigheid. En, afhankelijk van het doel van uw aktie, zal deze eigenshap worden beschouwd als een deugd of een tekortkoming.
b. Aan de andere kant: DOE geen moeite om vast te houden aan iets dat u slechts uw gevoel van eigenwaarde of levensgenot zal kosten. Stop ermee als wat u wilt niet gelijk is aan wat u nodig heeft. Het kan misschien moeilijk zijn om de beslissing te nemen, maar uw intuitie kan uw gids zijn. Alles wat de relatie met uzelf negatief beinvloed, is het niet waard nagestreefd te worden. We jagen te vaak achter mensen of posities die ons uiteindelijk niet veel goeds brengen. En het is pas na jeren dat we de balans opmaken en ons groot verlies overzien. Daarom: opgeven is niet altijd een teken van falen. Soms is het een bewijs van overwinning!

4. a. LAAT het na om uw bestaande kwaliteiten te onderschatten. U kunt veel meer dan u denkt. De sleutel hier is: geloof hebben in uzelf. Moe vaak, waaneer we een nieuwe baan accepteren, vragen we ons vertwijfeld af of we hier wel mee door moeten gaan of hard moeten wegrennen voordat we onszelf onsterfelijk belachelijk maken? Dat is de duivel de onzekerheid die dan met ons bezig is. Geef er niet aan toe, ook al is het een begrijpelijke emotie. Realiseer u in plaats daarvan dat mensen wonderlijke wezens zijn met capaciteiten die zich strekken ver buiten hun eigen verwachtingen. Grenzen zijn slechts negatieve weerspiegelingen van ons brein. Maar bedenk dat de meeste capabele verkoper, acrobat of artiest ooit een leek was op zijn of haar gebied, met dezelfde angsten en twijfels die u nu misschien doorstaat.
b. Aan de andere kant: DOE er wel alles aan om uw kwaliteiten voortdurend bij te schaven. Dit kan door cursussen of door zelf-studie. Het Internet is een uitstekende bron van kennis op vrijwel elk gebied. Gebruik het. En weet ook dat er altijd meer te weten valt. Niemand bezit de ultieme kennis van wat dan ook. U dus ook niet.

5. a. LAAT het na om uzelf steeds neer te timmeren over de fouten die u gemaakt heeft. Iedereen maakt fouten, en ze zijn er om van te leren. Lesgeld, noemen sommige mensen dat.
b. Aan de andere kant: DOE er wel alles aan om te leren van uw fouten. Ze zijn niet veel waard als u ze keer op keer blijft maken. Bovendien, de keus in fouten is te groot om dezelfde fout twee keer te maken.

Deze lijst van willekeurige “te-doen’s” en “te-laten’s”– bekeken van beide kanten — kan makkelijk worden gecompleteerd door uw eigen ervaringen. Als u er de tijd voor heeft, maak er dan een notitie van. Hou ook in gedachten dat elke munt twee zijden heeft: u zou dus elk voorval van twee kanten moeten trachten te bekijken: de ontvangende en de uitgaande kant.Medeleven en begrip zijn waarden die een groot voordeel kunnen betekenen in uw kijk op het leven: van beide kanten.

Categorieën: Algemeen

1 reactie

Yoyogro · 13 mei 2003 op 21:54

Sorry * Ik kan niet zo goed tegen mensen die mij bevelen geven. DOE dat dus niet, hehehehe 😀

Geef een reactie

Avatar plaatshouder