Opeens realiseer ik mij iets grappigs. Die vogel in het logo van de PVV, die kruising tussen het symbool van Tokkie-restaurant Van der Valk en Fout In De Oorlog NSB. Weet u wat dat voor beest is? Een schijtlijster. Zo. Dat was meteen het onbeschoftste woord in dit betoog.
Want ik werd uitgedaagd om mijn al dan niet abjecte opvattingen tenminste één keertje niet in te kleden met allerlei grofgebekte beledigingen. Lastig, want iemand die zich als een boerenmannelijk geslachtsdeel gedraagt, die mag je best met die eretitel aanspreken, vind ik. Maar sommige lezers vinden dat niet prettig, en hebben mij uitgedaagd, zulk vunzig taalgebruik dus achterwege te laten. En Driek zou Driek niet zijn, of hij zou die handschoen niet oppakken, denkt u. En terecht. Dus daar gaan we.

Wát ging het opeens snel, deze week. Regeerakkoord, uiteraard de tweespalt binnen het CDA niet opeens voorbij, en ook nog een cadeautje van het huidige-annex-vorige kabinet, in de vorm van een kraakverbod dat nog op de valreep werd goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Allereerst het regeerakkoord maar eens. Ik ben het met sommige onderdelen erg eens. Bepaalde groepen in onze samenleving wordt de duimschroeven wat harder aangedraaid. Wat mij betreft nog lang niet hard genoeg, hoor. Mensen die hier minder dan vijf jaar zijn, worden weggestuurd, en mensen met twee paspoorten verliezen hun Nederlanderschap als ze een misdrijf plegen met een straf van 12 jaar cel. Die norm is mij te laag. Ook iemand van niet-Nederlandse afkomst die een veel geringer vergrijp pleegt, zoals zakkenrollerij, het bespuwen en beledigen van homo’s of het moedwillig vernielen van andermans spullen, dient het land te worden uitgebonjourd. Ik gebruik dat woord graag, tegenwoordig, en het is ook nog een zeer beschaafde term. Daar houdt u toch van, beschaafde termen? Uitgebonjourd. Want die Franse aanpak spreekt mij wel aan. Sommige figuren kunnen we echt missen als kiespijn. Waarom zouden we crimineel gedrag van buitenlanders tolereren? Straffen en uitzetten, en hun hele familie erbij. Immers, ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kroost, en delen vaak mee in de opbrengst van de geroofde spullen. En ik verzeker je, zodra enkele families zijn heengezonden, dan zal het misdaadcijfer op straat fors dalen. Maar de PVV maakt het te bont. Hun Fleur Agema zegt dat zelfs de files op de snelweg en de wachtlijsten in het ziekenhuis de schuld zijn van de buitenlanders. Dat is te makkelijk. Iedereen die hier op een serieuze manier een bijdrage levert aan de samenleving, is van harte welkom. En voor die mensen leggen we met plezier nog een rijstrook aan, en leiden we extra artsen en verplegers op. Tuurlijk. Maar dus uitsluitend voor degenen die hier wat van hun leven willen maken. En trouwens, probeer je als kansarme of criminele Nederlander maar eens in het buitenland te vestigen. Gaat je in veel gevallen niet lukken. Dus waarom zouden wij ons dan wél ten koste van onze eigen veiligheid moeten ontfermen over kansarmen die afkomstig zijn uit streken, waar geweld, domheid en repressie de norm zijn? Daarvoor missen we trouwens ook de ruimte en het geld. Overigens, er wordt gepleit voor het opspuiten van een nieuw Waddeneiland. Grofweg ten noorden van Ameland. Ik zou er niet op tegen zijn, bepaalde Nederlandse criminele families daarheen te deporteren. Want het zijn uiteraard niet uitsluitend mensen die afkomstig zijn uit noordelijk Afrika en het voormalige Oostblok, die de overlast veroorzaken met hun crimineel gedrag.

En ik zeg het nog maar een keer. Die wens om de straat veiliger te maken, en het grote aantal jong-adolescente criminelen tot inkeer te brengen, heeft niets te maken met de eeuwige scheidslijn tussen links en rechts.

Maar verder heeft de PVV natuurlijk erg weinig bereikt voor Henk en Ingrid. Het gesloten coalitieakoord zal leiden tot ongeveer 100.000 extra werklozen. Een schande. Dat maakt het extra wrang, dat uitgerekend de minst kansrijken op de arbeidsmarkt een flinke poot wordt uitgedraaid. De Wajong, het vangnet voor jong-gehandicapten, wordt uitgekleed. Die mensen komen gewoon in de bijstand. En uitgerekend de bijstandsuitkeringen worden verlaagd. Nóg verder verlaagd. Zodat iedereen die pech heeft, nu écht onder de armoedegrens zakt. Een schandaal. En ook de huurders met een inkomen dat met de hakken over de sloot modaal kan worden genoemd, gaan fors meer huur betalen. Maar de hypotheekrenteaftrek blijft ongemoeid. Ook voor huizen boven de vijf ton, ook voor tweede huizen. De zorgpremies stijgen en ook het eigen risico gaat omhoog. Geert Wilders had het altijd over linkse hobby’s. Nu is hij medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal rechtse hobby’s. Rechtse hobby’s die dus worden gefinancierd door een greep in de portemonnees van Henk en Ingrid. Daarmee valt Geert door de mand, en daarmee valt vooral het CDA door de mand. Die partij heeft zichzelf rechts ingehaald. Dat congres zaterdag… Een paar duizend bejaarde agrariërs die hun clenbuterolkoeien en hun hormoonkippen even een dagje lieten voor wat het was. Allemaal naar de Rijnhal in Arnhem. Om ons land definitief te vernielen. En van die twee dissidenten Koppjan en Ferrier moet ik ook nog maar zien, of ze de rug recht houden. Hirsch Ballin sprak in ieder geval verstandige woorden in Buitenhof. De tegenstand binnen het CDA is niet onaanzienlijk, en dat mag in de fractie best tot uiting komen.!

Nee, dan de VVD. Die blijkt zelfs bereid, te zorgen dat op heel veel plekken in ons land mensen nog steeds niet op zondag hun boodschappen kunnen doen. Want dat was noodzakelijk om bij de SGP in het gevlij te komen, teneinde via een omweg alsnog .twee steunstemmen in de Kamer in de wacht te slepen. Hoe een liberale partij zijn principes zo enorm kon verkwanselen, mij is het een raadsel. En u dacht altijd dat een rechts politicus geacht werd, een soort rekenwonder te zijn? Niet bij CDA, VVD en PVV. Een paar duizend politieagenten extra. Foutje, reeds nu komt de politie een paar honderd miljoen tekort. Hoogstens dat er nog wat extra agenten kunnen komen, die dan moeten worden betaald uit bevriezing van de salarissen van hun collega’s. Worden rare agenten trouwens. Een dierenpolitie, op verzoek van PVV’er Dion Graus. Die zich niet sterk heeft gemaakt voor een huiselijk-geweldpolitie. Want je vrouw schoppen is minder erg dan een hond schoppen? Gedachten over verbanden tussen de opvattingen van de heer Graus en achterlijke religies spelen door mijn hoofd… En al die ambtenaren die worden ontslagen. Het kán niet anders, dan dat de toch al beroerde serviceverlening aan de burger nog verder wordt uitgekleed. Maar die burger kan niet goed meer naar de rechter, als hij door de overheid slecht wordt behandeld. Want de griffierechten gaan fors omhoog. En zo heeft ons nieuwe kabinet voor ieder probleem een oplossing.

Maar ik scheld niet. Geen onvertogen woord. Want er zijn ook leuke politieke hervormingen bedacht, waar ik het wel mee eens ben. Zoals de afschaffing van de stadsdeelraden. Prima. Om twee redenen. In mijn geliefde Amsterdam was ooit de gedachte dat het goed was om de politiek en de gemeentelijke service dichter bij de burger te brengen. Veel stadsdelen, klein en bereikbaar. Maar fusie na fusie kwam, en inmiddels zijn die stadsdelen zo groot, dat er van dichtbij geen sprake meer is. Bijna net zo veel inwoners van de stad wonen tegenwoordig dichter bij het stadhuis dan bij hun eigen stadsdeelkantoor. En het niveau van de politici in die stadsdelen is bedroevend. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen nodig, die tegen een uiterst geringe vergoeding, moeilijk werk moeten doen. Die mensen vind je gewoon niet. Dus iedereen die te stom is om in de gemeenteraad te komen, haalt met twee vingers in de neus een zetel in een stadsdeel. Opheffen! Weg ermee!

Nog een goed plan in het regeerakkoord: een miljard ontwikkelingshulp minder. Prima. Want het moet maar eens afgelopen zijn met het in het zadel houden van corrupte en incompetente regeringen, het moet maar eens voorbij zijn met het sturen van voedsel dat vervolgens in een of andere haven staat weg te rotten. En waarom zouden we sowieso voedsel verstrekken aan een zesjarige Somaliër die over twintig jaar met een bomgordel naar het westen afreist om zichzelf in een winkelcentrum op te blazen? Moet ‘ie dat natuurlijk niet op zondag doen, want dan maakt ‘ie geen slachtoffers, met dank aan VVD en SGP.

Maar pas écht tevreden ben ik over een besluit van de bijna verdwenen regering Balkenende-zoveel. Kraakverbod. Want heel veel kraakpanden veroorzaken een hoeveelheid overlast, daar is een Noord-Afrikaanse openbare-weg-criminele-organisatie niets bij. Ook in mijn buurt. Een woonblok gekraakt door Oost-Europeanen. Allemaal een hond vol vlooien, liefst een herder of een ander groot model intimidatiehond. Twee jaar lang moesten de bewoners van de buurt hink-stap-sprong doen tussen de hondendrollen die werkelijk óveral lagen. Gigantische toename van het aantal straatroven, waarbij de daders door de politie niet tot in het kraakpand werden achtervolgd. Iets juridisch, was dat. Een beetje iets van dat je niet naar binnen mag als je niet weet wie er woont, of zoiets. Nee, de kraakbeweging heeft niets meer te maken met de idealen die wij nog kennen uit de jaren-70 en -80. Kraken gaat nu nagenoeg uitsluitend nog over gratis wonen in het bezit van een ander. Het spoor van vernielingen dat de krakersbeweging door Amsterdam trok, dit weekend, zegt mij genoeg. Alle tweehonderd kraakpanden in de stad ontruimen, deze week nog. Allemaal! Want in tegenstelling tot het dringend noodzakelijke heenzenden van criminele families naar hun vaderland, is het ontruimen van kraakpanden en het straffen van krakers inmiddels puik geregeld.

Het is een heerlijke nazomerdag. De zon schijnt. Ik ga met mijn lief straks een terrasje pikken ofzoiets. Want wij zijn van die geluksvogels die het gewoon goed hebben. Ook materieel. Maar ik heb het erg te doen met al die Henken en Ingrids die gewoon zijn bedrogen. Die zich hebben laten verblinden door de overlast die zij in hun buurt ondervonden, op Geert stemden en vergaten dat er ook nog andere zaken van belang zijn. Rechtsbescherming voor de goedwillende burger. Inkomenszekerheid. U weet, dat ik liever een andere coalitie had gewild. VVD, PvdA en PVV. Maar halsstarrigheid en grote ego’s hielden dat tegen. Verbijsterd ben ik over de hemeltergend slechte onderhandelingsvaardigheden van Job Cohen. Hij was een puike burgemeester, maar is door zijn domme en naïeve optreden nu mede verantwoordelijk voor de ellende die zijn achterban te wachten staat.

Maar goed, tot zover dit gortdroge betoog. Ik had het graag opgeleukt met wat steviger omschrijvingen. Dat leest naar mijn oordeel toch prettiger weg. Maar ja, uitdaging is uitdaging… Nou ja, tot gauw. We bellen/faxen/mailen/schelden!


DriekOplopers

Driek Oplopers is het pseudoniem van veelschrijver Rikus Spithorst. Rikus is actief als voorzitter en woordvoerder van de Maatschappij Voor Beter OV en is hoofdredacteur bij stevigestukkies.nl

6 reacties

Frans · 8 oktober 2010 op 17:20

U zegt het heel netjes, maar m’n bezwaren zijn hetzelfde. Ik wijs er alleen maar op dat er heel wat Nederlanders van niet-Nederlandse afkomst zijn. Prinses Amalia is er een en ik ben er ook een. Mijn overgrootmoeder van m’n vaders kant was Duits. Ik denk dat er verder onder andere nogal wat Nederlanders Franse roots hebben. Afstammelingen van de Hugonoten die zich hier halverwege de zeventiende eeuw hebben gevestigd. Ze werden in het katholieke Frankrijk vervolgd en vonden onder andere in Amsterdam een veilig onderkoment. Vijf procent was toen Frans.
Over meeprofiteren van criminele activiteiten, dat gaat denk ik ook op voor partners en kinderen van criminelen van Nederlandse afkomst. Moeten die ook het gevang in omdat we ze niet weg kunnen sturen.

Prlwytskovsky · 8 oktober 2010 op 18:01

[quote]Verbijsterd ben ik over de hemeltergend slechte onderhandelingsvaardigheden van Job Cohen[/quote]

Eej Driek: maar waarom bel je Job dan niet even? 😆

DriekOplopers · 8 oktober 2010 op 23:08

@Frans:

Qua buitenlandse voorouders:

In heel wat columns heb ik mijn afschuw geuit over het feit dat Trix een tandartsdochter te min vond voor haar achterlijke zoontje, maar een Zuid-Amerikaanse moordenaarsdochter prima.

Die Hugenoten, he? Gedroegen die zich een beetje? Ja dus. Daarom waren ze terecht welkom. Een goedwillende Hugenoot valt op geen enkele wijze gelijk te stellen aan een of andere roofmarokkaan.

Qua profiteerfamilies: in mijn column stelde ik niet voor niets voor, het nieuw op te spuiten waddeneilend ten noorden van Ameland mede te benutten voor de huisvesting van criminele Nederlandse families. Had je daar overheen gelezen?

Heus, ik leef echt niet in een droomwereld waarin autochtonen allemaal brave borsten zijn, want dat is natuurlijk niet zo. De samenleving heeft er recht op, dat mensen (allochtoon of autochtoon) die onaanvaardbare en structurele overlast (roof, vernielingen, geweld) veroorzaken, uit die samenleving worden verwijderd. Hetzij richting thuisland, hetzij richting eiland, hetzij richting sobere, zelfbedruipende strafinrichtingen. Elke dag een handje rijst, twee liter water, een handje sla, een kwart brood en een vitaminepil. En op zondag een slavink, want onze criminele broeders zijn dól op geweld. Achter tralies, 24/7. Wat? Inhumaan? O? Is een 66-jarige juwelier doodschieten voor een paar leuke ringen en een horloge wél humaan dan? We leven in een raar land, waar men zeer begaan is met daders, en de slachtoffers vergeet.

Nee, ik ben er in de loop der jaren niet milder op geworden. Maar waarom zou ik ook?

Frans · 9 oktober 2010 op 09:30

Je gebt gelijk. Het nieuwe eiland heb ik gemist. Sorry

Schorpioen · 9 oktober 2010 op 11:27

Wat een toonbrekende column! Ik had het (inderdaad) niet voor mogelijk gehouden. Compliment.
Ik ben nu wel bang voor de gevolgen ervan. Er zou zomaar een Driek de la Tourette column achteraan kunnen komen. Inhouden leidt vaak tot dubbel inhalen. In jouw geval; berg u (politieke) mensen!

P.S. voor het woord “abject” ben ik persoonlik allergisch, sinds het complete journaille de exacte betekenis moest achterhalen in combinatie met het woord “infaam”. Doet me denken aan de tijd dat alle voetballers in hun commentaar ineens de zin; “inherent aan het spelletje”, gingen bezigen, inclusief de De Boertjes, die toen nog niet zo’n zand-in-de-ogen intelligent brilletje droegen.

DriekOplopers · 9 oktober 2010 op 18:09

Dankjewel, Schorpioen, voor je compliment. Ik hoop dat ik hier heb kunnen laten zien dat mijn scheldcolumns niet voortkomen uit het feit dat ik geen ander kunstje kan, maar een bewuste keuze zijn. Het is een vorm waarin ik mij thuis voel.

En qua allergisch: De stijlfiguren

“Centraal houden” in vergaderingen

en

“Een stuk voldoening/betrokkenheid/bevrediging/behoefte”

zijn als zodanig beslist abject te noemen…

😉

Geef een reactie

Avatar plaatshouder