De AEL komt naar Nederland. Dit bericht domineert – na de dreiging van een oorlog in Irak – al enige tijd het nieuws. In praatprogramma’s, nieuwsitems en commentaren wordt druk gespeculeerd over de impact die de uit België afkomstige AEL op de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen zal hebben.

Wat mij betreft verdwijnt de AEL weer net zo snel als ze gekomen zijn. Laat ik voorop stellen dat ik de discussie die wordt aangezwengeld, de verkeerde vind. De AEL is er namelijk niet voor DE allochtonen. De AEL is er voor moslim allochtonen. Het is wederom een partij die mensen opsplitst in hokjes, waarbij elk hokje zijn eigen rechten en plichten heeft. De heer Abu Jah Jah verdient in mijn ogen dan ook geen prijs. Sterker nog, zijn aanpak doet me erg veel denken aan die van Pim Fortuyn. Met als enige verschil dat Abu Jah Jah uiteraard aan het andere uiteinde van het allochtonenspectrum staat.

Wat de heer Jah Jah doet is het op zeer eenzijdige wijze aan proberen te pakken van problemen waar allochtonen mee geconfronteerd worden. In een interview bij BNN een aantal weken terug vertelde Abu Jah Jah dat Marokkanen in België, maar ook in Nederland anders behandeld werden. Dat zij niet dezelfde kansen hebben op de arbeidsmarkt, dat daar verandering in moet komen en dat deze verandering vanuit de overheid zal moeten komen voor een groot deel. Tot dat punt kan ik absoluut meegaan met de heer Jah Jah. Alleen ik vind het wel onvolledig, aangezien het niet alleen maar Marokkanen zijn of alleen maar moslims die met die problemen te maken hebben. Maar goed, so far so good. Maar wanneer de interviewer hem vervolgens voorlegt dat er in bepaalde allochtone bevolkingsgroepen veel problemen (lees criminaliteit) heerst. Is de korte reactie van de heer Jah Jah enkel: “dat is jullie probleem en niet het onze”. Vanaf dat moment wordt Jah Jah zogezegd Neeh Neeh. De heer Jah Jah eist daardoor alle eer op voor de prestaties van moslim allochtonen, maar wenst geen verantwoordelijkheid te dragen voor de groep die het minder goed doet. Los van dat het politiek gezien geen bijster slim verhaal is, lost deze attitude ook vooral de problemen binnen de allochtone gemeenschap niet op.

Volgens mij zal de AEL op geen enkele wijze bijdragen aan oplossingen. Wat nodig is, is geen groep die afzet,opsplits en problemen ontkent, maar een echte nieuwe politiek. Een partij die zich inzet voor ALLE allochtonen, maar daarbij ook waar nodig(!) de hand in eigen boezem kan steken om te komen tot een oplossing. Bij Jah Jah mis ik dat. Maar ook in politieke leuzen van partijen als de CDA, de VVD etc. etc. mis ik dat. Een genuanceerde, realistische partij is wat we nodig hebben. Nu lijkt het alsof partijen of ALLES accepteren van allochtonen, OF niks. Daar heeft niemand wat aan. Binnen de allochtonen gemeenschap in Nederland zijn absoluut problemen, maar er zijn ook veel terreinen en individuen waarvoor alles wel prima gaat. Is het niet tijd dat juist deze mensen gaan zoeken naar een oplossing voor een aantal vraagstukken?

Integratie met behoud van eigen identiteit is een prachtig streven, maar oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid is een belangrijke vereiste.


4 reacties

Ion · 12 maart 2003 op 16:42

Ben het volledig met je eens xa4a! Ik ben zelf geen allochtoon, maar vind het prima als een bepaalde grote groep politieke vertegenwoordiging krijgt. Maar geen subgroepen, want dan kunnen we net zo goed terug naar de verzuiling.

Geef mij dan ook maar een partij voor West-Friezen, Urker vissers, mensen die van pindakaas houden en een partij voor bewust ongehuwde moeders. De partij van de dieren zou dan goed in dat rijtje passen.

Een partij voor alle allochtonen, okay. Maar geen nieuwe verzuiling a.u.b. Gelukkig dat het nog wel even duurt voordat er nieuwe verkiezingen zijn! 😉

Godspeed · 13 maart 2003 op 11:35

.[quote]Dat zij niet dezelfde kansen hebben op de arbeidsmarkt, dat daar verandering in moet komen en dat deze verandering vanuit de overheid zal moeten komen voor een groot deel.[/quote]

Zijn we niet allemaal allochtonen in ons eigen land?

Als je als limburger buiten Limburg gaat werken, wordt men snel als Limbo bestempelt.
Door de zachte G zijn er ook nog mensen die daar mee proberen de spot te drijven.
Hoe hoger het niveau hoe minder last je er van zult hebben.
Als je dan niet sterk in je schoenen staat, dan ga je vanzelf allochtoon op je werk voelen.

Als je als Nederlander in de verkeerde wijk woont(achterbuurt), heeft dit ten allentijde gevolgen voor je verdere ontwikkeling op school en op het werk.

Als je geschoold bent en je wil wat van je leven maken, dan zal dat ook lukken, maar je moet dat zelf doen. Dat geld voor de Nederlander en de Allochtoon.

De mensen die zich verschuilen achter hun ras, moeten zich eerst eens afvragen of ze er zelf wat aan kunnen doen.

Een blanke Nederlander met alleen een lagere school opleiding, zal ook niet snel een baan vinden.

Laten we nu eens bij ons zelf beginnen en niet altijd de schuld bij de anderen te leggen

Kobus · 14 maart 2003 op 00:19

Probleem is volgens mij dat wij met zijn allen
met onze mond andere dingen zeggen dan dat we in werkelijkheid voelen. Er is een volkomen onbalans ontstaan tussen ‘verstandelijk’ en ‘gevoel’. Normaal is dat een groeiproces waar iemand zijn levenlang mee bezig is.

Informatie over allochtonen wordt soms moedwillig verkeerd geinterpreteerd.
Voorbeeld : Allochtone kinderen in achterstandswijken presteren minder dan Nederlandse kinderen.
Toch opmerkelijk, want als je rapporten erover leest dan haal je daar wat anders uit.
Zo blijken bijv. allochtone kinderen in achterbuurten juist vaak BETER te presteren dan Nederlandse kinderen in DEZELFDE achterstandssituatie.
En zo ontstaat een heel eenzijdig beeld van onze
z.g. multiculturele samenleving.

Onze politieke vertegenwoordigers hebben gekozen voor een samenleving, waarbij culturen naast elkaar kunnen bestaan, met behoud van identiteit.
Wat wij ons echter nooit hebben gerealiseerd is dat de levens/geloofs overtuiging zich in het moederland beschermd weet door wetgeving. En die botst voortdurend met onze regelgeving en waarden en normen.

[quote]Klein stukje geschiedenis in Nederland :
1566 – te situeren in de voorgeschiedenis van de tachtigjarige oorlog. De motivatie was drievoudig :
religieus : het calvinisme nam stelling tegen de “afgoderij” en de geestelijkheid ingevolge de inquisitie
sociaal : er was ontwrichting door de strenge geloofsvervolgingen en de handelsoorlogen
politiek : de adel en de gilden kwamen op tegen de geestelijken[/quote]

xa4a · 26 maart 2004 op 00:06

Niet soms, maar heel vaak wordt informatie eenzijdig en ronduit fout overgebracht. Vooral door de best gelezen krant van Nederland overigens. Dat neemt toch voor alle betrokken partijen de verantwoordelijkheid niet weg.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder