Een bank is een geldscheppende instelling. Hiermee wordt niet bedoeld dat het geld met scheppen tegelijk in de eigen portemonnee moet verdwijnen, maar dat de bank de geldhoeveelheid die circuleert in een bepaald gebied kan vergroten en verkleinen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij kredietverlening: een bank mag meer geld uitlenen dan zij aan spaargeld daartegenover heeft staan. De Almachtige Nederlandsche Bank moet daar toezicht op houden. Als er teveel geld in omloop komt dan dreigt inflatie; hier geldt dus niet dat meer meer wordt maar meer minder. Dat komt voort uit de economische wet van vraag en aanbod. Die wet doet opgeld in een volledig vrije economie. En die bestaat niet. Neem Europa, dat geforceerde samenstel van subeconomieën met grote verschillen die alle over dezelfde monetaire kam worden geschoren. Overheden en centrale banken, onder aanvoering van de ECB en de EU, wringen zich in allerlei bochten om een onmogelijk evenwicht in stand te houden. Het komt erop neer dat we een uithoek van ons continent in staat stellen onze eigen vorderingen terug te betalen door de touwtjes in eigen land flink aan te trekken, waardoor hier de economische molen stil komt te staan. De gemeenschappelijke Europese economie is een optel- en (voornamelijk) aftreksom van de individuele economieën. Streven we dan naar middelmatigheid? Lijkt mij niet, want dan zouden we de pensioengerechtigde leeftijd juist moeten verlagen om tot die effectiviteit van onze werkuren te komen als gemiddeld in Europa het geval is.
Vergelijk een economische eenheid nou eens met een onderneming. De geldschieters verkrijgen aandelen door bijvoorbeeld € 100,00 te storten waarmee het bedrijf kan gaan werken. Dat noemen we het eigen vermogen. Na enige tijd, als het bedrijf goed draait, is door de gerealiseerde winst de waarde van het bedrijf toegenomen: het aandeel dat aanvankelijk € 100,00 waard was, is nu € 150,00 waard. In het tegenovergestelde geval worden de aandelen minder waard. Als dat structureel is, dan kan de beginwaarde van de aandelen (in dit voorbeeld € 100,00) worden teruggebracht tot bijvoorbeeld € 1,00 om de gevolgen van de wijzigingen te neutraliseren. Dit heet afstempelen. Daar zijn tal van consequenties aan verbonden maar het gaat hier alleen even om het idee. Het eigen vermogen uitrekenen is gewoon boekhouden en zegt niets over de liquiditeit: of er geld op de bank of in kas is. Een bedrijf kan in theorie veel waard zijn maar door gebrek aan liquide middelen (als bijvoorbeeld afnemers niet betalen of een te zware financiering is aangegaan) toch failliet gaan. Je moet dus zorgen voor liquiditeit. Daarvoor is de geldscheppende functie van de banken een uitkomst. Winst wordt er alleen gemaakt als je meer geld binnenkrijgt dan uitgeeft. De huidige bekonkelingen binnen Europa zijn zowel een aderlating qua liquiditeit als vermogen en dat is onhoudbaar. Om de economie te laten groeien moet er meer geld inkomen dan uitgaan en erin blijven.
Dus, overheid en banken, kom op met die centen! Geef alle inwoners van het land € 10.000,00 met de verplichting dat binnen een afzienbare periode uit te geven aan producten waarop verplicht winst wordt gemaakt. De bedrijven moeten die winst weer aanwenden voor de ontwikkeling van hun activiteiten. Zo zal de economie blijvend groeien. Als het land het verschil tussen de gegeven € 10.000,00 en die winstmarge afstempelt, dan groeit het boekhoudkundige eigen vermogen van het land weer naar een reële waarde en, wat belangrijker is, de economie begint weer te draaien. Uiteindelijk wordt het hele bedrag afgestempeld en is er de facto niets gebeurd terwijl we allemaal het geld kunnen opscheppen. Is dat nu zo ingewikkeld? Of te simpel?
O ja, en van wat je netto verdient, kun je rustig iets aan een goede-doelen-loterij of Griekenland geven.

26 juli 2012
Robert

www.robertbeernink.nl

Categorieën: Algemeen

7 reacties

Libelle · 30 juli 2012 op 09:58

Ik snap er geen jota van!
Van die 10.000 euro koop ik een Toyota, wat heeft onze samenleving daaraan? Een eenmalige injectie in een crisistijd? Die verdampt waar je bijstaat volgens mij. Soms ben je heel simpel bezig en daar leer ik wat van, soms neem je afstand en dan raak ik alles weer kwijt. In deze moeilijke materie slaag je er niet in om mij jouw gedachtengang geheel duidelijk te maken.
Tenslotte; een motor op gang brengen lukt alleen als die in orde is.

Robebeer · 30 juli 2012 op 10:11

De echte experts vluchten helaas ook vaak in satire; de ultieme uitweg…

pally · 30 juli 2012 op 10:19

Je geeft een lesje economie aan de lezersklas, Robebeer, maar helaas, ik haakte na twee zinnen al af… :slapen:

groet van pally

Sagita · 30 juli 2012 op 10:46

Wel erg taai hoor! Alleen die laatste alinea vind ik genoeg!

Mien · 30 juli 2012 op 10:52

Ik ben toch meer van de goede ruilhandel uitgezonderd marktplaats.nl.

30 juli 2012
Mien

Fem · 30 juli 2012 op 20:11

Wat ontzettend jammer dat je hier nauwelijks witregels plaatst!

Voor mij, als ‘luie lezer’ daardoor niet aantrekkelijk en ik beken dan ook eerlijk dat ik niet verder ben gekomen dan de eerste alinea. Misschien had je wel wat heel erg interessants te melden en nu heb ik dat misschien helemaal gemist…

Dees · 1 augustus 2012 op 10:24

Een korte intro op zijn tergende Jip en Janneke’s (waarom eigenlijk?) en dan een lap redenering. Bijna een braakbal, waarbij ik me bijna niet kan voorstellen dat je achter je eigen tekst staat, alsof je bang bent voor tegenspraak en daarom maar uitpraat tot je adem op is. Iets meer rust en ruimte in je stuk en je raakt je lezers niet kwijt. Want schrijven kun je wel.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder