Vooroordelen

Ik ben altijd fel tegen vooroordelen geweest. Wellicht heeft het te maken met mijn leeftijd (jonge mensen zijn meestal zeer idealistisch als het om morele kwesties gaat) of met mijn allochtone achtergrond (allochtonen zijn vaak het doelwit als het gaat om vooroordelen). Hoe dan ook, ik was altijd een felle strijdster tegen vooroordelen en had altijd kritiek op mensen die de neiging hadden tot vooroordelen en generalisaties. Tot het volgende was geschied…..

In de ban van het moment

Ik liep in een rap tempo door de drukke stationshal. Een grote stroom zoemende mensen om me heen die allemaal dezelfde richting op liepen: naar de uitgang. Ik lette overigens niet echt op deze mensen omdat ik nog in de ban was van de liefdesroman die ik daarvoor in de trein las.