Oorzaken van criminaliteit onder allochtonen

Meer dan 17% (2,8 miljoen) van de Nederlandse bevolking is allochtoon. In de gevangenissen is echter meer dan de helft allochtoon. Om het hoge criminaliteitscijfer onder allochtonen terug te dringen moeten de oorzaken van het hoe en waarom in kaart worden gebracht en bestreden streden worden. De centrale vraag is dan ook: waarom worden buitenlanders nu sneller aangezet tot dit criminele gedrag dan autochtonen? Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

Oranje terecht naar het WK 2006?

Toen Marco van Basten als net aangestelde bondscoach een vrijwel geheel vernieuwd elftal samenstelde ontstond er in ons land een heftige discussie tussen voor- en tegenstanders over de gevolgen van dit gedurfde selectiebeleid. Inmiddels heeft Oranje zich geplaatst d.m.v. een kleine portie geluk, degelijk voetbal en de kwaliteiten van individuen en is het de vraag of het Nederlands Elftal wel thuishoort op het WK volgend jaar in Duitsland.