Anarchie in mijn hoofd

Ik ben altijd snel afgeleid. Zeg maar gerust, heel snel afgeleid. De uitdrukking ‘even afleiding zoeken’ heeft door mij een geheel nieuwe dimensie gekregen. Zelfs als ik niet op zoek ben, ligt het voor het oprapen. Het lege A4’tje naast me op tafel schreeuwt, mijn schoenen tieren, de waterkoker tettert en mijn zwijgende vriendin brult.

Soap: Tussen feit en fictie (begin en slot)

“Je houdt van mij?” fluistert Arend, terwijl hij zijn rug langs de opgezette gems schuurt. “Dat kan helemaal niet. Ik ben immers de doodgewaande achterneef van je stiefdochter annex omgebouwde buurman.”
“Dat was mij niet bekend,” antwoordt Nel, “toch houd ik van je.”
“Dat het je niet bekend was zie ik door de vingers, aangezien deze soapserie pas twee zinnen geleden is begonnen, maar je liefde kan ik niet beantwoorden. Ten eerste weet ik niet wie je bent, en ten tweede ben je ongeveer 43 jaar ouder dan ik.”