Als je het nuchter bekijkt, lost wijn niets op!

Pas op het moment dat haar ingewanden de eerste slokken alcohol verwelkomen is de dag met enthousiasme begonnen. Na het nuttigen van de nodige wijntjes is ze een totaal “ander mens” en dat “andere mens” in haar heeft geweldige dorst. In een leven van structuren en patronen is elke dag drinken ook een geregeld leven.
Maar… als je drinkt om te vergeten…vergeet het maar!