Geachte heer Opstelten,

Er is nogal wat te doen omtrent de door u in de grens­ge­meen­ten ingestelde wiet­pas. Als niet-blower die in het mid­den van het land woont, moet ik beken­nen dat het pasje nog geen diepe sporen in mijn dagelijks leven heeft nage­laten, maar dat houdt natu­urlijk niet in dat ik er geen mening over heb. Uw plan heeft namelijk een zweem van de niet-zo-heel-liberale poli­tiek van het kabi­net Rutte I waarover ik me al eerder boos heb gemaakt. Rare frat­sen als het boerkaver­bod en de wiet­pas kon­den tot voor kort wor­den afgeschoven op de PVV. Nu die samen­werk­ing is geklapt en het CDA ook nog slechts een mar­ginale rol vervult, zijn er geen geldige excuses meer. Het feit dat u dit plan niet intrekt, sug­gereert dat het daad­w­erke­lijk uit de VVD-koker komt. Hoe kunt u hier als lib­er­aal nou achter staan? We waren er toch juist trots op dat we in Ned­er­land de vri­jheid van geest hebben om in te zien dat gedo­gen — als tussen­stap richt­ing legalis­eren — een veel slim­mere manier is om met drugs om te gaan, dan ver­bieden? De wiet­pas is een stap in de ver­keerde richting!

Als soft­drug­gere­la­teerde crim­i­naliteit nou con­stant het nieuws zou beheersen, zou ik dat pasje nog wel kun­nen begri­jpen. Grootschalige ver­keer­songelukken veroorza­akt door mensen die te veel hebben geblowd. Kinderen die ieder week­end aan het coma-blowen zijn. Plat­te­land­sjeugd die zich op vri­jda­gavond laten gaan in een blow-keet. Mid­del­bare scholieren die voor hun schoolfeest gaan inblowen. Maar vol­gens mij valt dat alle­maal wel mee. In mijn per­cep­tie behoort over­last veroorza­akt door soft­drugs niet bepaald tot de grotere prob­le­men waarmee Ned­er­land heeft te dealen.

Ik wil best van u aan­nemen dat er excessen zijn. Dat er Bel­gen, Duit­sers, Fransen en Engelsen zijn die naar Ned­er­land komen om te blowen tot ze omvallen. Natu­urlijk kleven er nade­len aan onze uit­zon­der­ingsposi­tie op drugs­ge­bied. Elk voordeel hep zn nadeel – en vice versa. Want zorgt dat drugsto­erisme ook niet gewoon voor geld in het laatje? Eten die toeris­ten niet ook een patatje bij de snack­bar? Drinken ze ook niet nog een biertje in het café op de hoek? Bli­jven ze soms niet zelfs een nachtje slapen om twee keer heel stoned te kun­nen wor­den? Moeten ze niet tanken om hun met wiet vol­ge­laden auto’s terug naar huis te rij­den? Het lijken me alle­maal momenten die Jan Kees de Jager niet graag zou missen.

Wat de Ned­er­landse wiet­ge­bruik­ers betreft, snap ik best dat zij zich niet willen laten reg­istr­eren. Blowen is strikt genomen niet legaal en de ten­dens is duidelijk ook niet in die richt­ing. Je zou dus wel gek zijn om je naam op zo’n lijst te zetten! Boven­dien ligt er inmid­dels zo veel infra­struc­tuur dat het nooit ingewikkeld kan zijn om je wiet op de hoek van de straat te kopen. Zeker als door uw pasje straks de (offi­ciële) vraag afneemt, maar het aan­bod gelijk bli­jft. Mark­twerk­ing! Mooi he? Maar onder­tussen crim­i­naliseert u de markt dus wel.

Wat uw pasje gaat doen, is de soft­drughan­del terug de ille­galiteit in drukken. Maar dat niet alleen. Tegelijk­er­tijd is het het zoveel­ste sig­naal richt­ing de rest van de wereld dat we liever niet hebben dat ze een voet over onze grens zetten. Dat wij het wel lekker vin­den om een zwart-wit ver­schil aan te bren­gen tussen wij en hun­nie – in dit geval nota bene onze buur­lan­den. Dus stop nou alstublieft met dat pasje, want het is een ond­ing. Anders mist u de boot voor Rutte II a.k.a Kunduz-light, en dat zou ik als Rot­ter­dammer dan ook wel weer jam­mer vinden.

Groeten,

Boudewijn.

PS. Deze brief is afkomstig van www.indewaanvandeweek.nl

Categorieën: Actualiteiten

2 reacties

TimT · 9 mei 2012 op 08:29

Beste Boudewijn,

Een hele mooi brief, alleen ben ik bang dat hij te blind is om het te zien. Hij werkt inderdaad illegaal drugsverkoop alleen maar toe. Hij zorgt dat mensen weer om de hoek van de straat hun dope gaan halen. Een slechte erfenis van een kortzittende minister.

Gr. Tim

Dees · 9 mei 2012 op 14:28

Vaak lees ik je columns. En hoewel ik ze niet altijd even origineel vind qua gedachtegang, vind ik ze wel gedegen. Van die exemplaren waarbij ik denk, ja, dat is een échte column.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder