Brief aan Ivo Opstelten

Geachte heer Opstelten,

Er is nogal wat te doen omtrent de door u in de grens­ge­meen­ten ingestelde wiet­pas. Als niet-blower die in het mid­den van het land woont, moet ik beken­nen dat het pasje nog geen diepe sporen in mijn dagelijks leven heeft nage­laten, maar dat houdt natu­urlijk niet in dat ik er geen mening over heb. Uw plan heeft namelijk een zweem van de niet-zo-heel-liberale poli­tiek van het kabi­net Rutte I waarover ik me al eerder boos heb gemaakt.

Brief aan Jolande Sap

Geachte mevrouw Sap,

Afgelopen week was ongetwijfeld een van de turbulentste weken uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Niet alleen viel deze week het kabinet, maar de scherven die dat opleverde, werden nog dezelfde week weer geplakt. Ik kan me niet voorstellen dat dat al eens eerder is gebeurd. Dankzij kordaat optreden van Jan Kees de Jager, Alexander Pechtold, Arie Slob en u, staan we er opeens misschien wel beter voor dan een week geleden. De Kunduzcoalitie, tot voor kort een naam met een zure bijsmaak van mislukking, veranderde en passant in een geuzennaam. Hulde!

Brief aan Abdullah Gül

Geachte heer Gül,

U heeft aardig wat losgemaakt in Nederland. Door met de Koningin in Limburg te gaan lunchen heeft u politiek Limburg en zelfs Nederland op zijn grondvesten doen trillen. Ik weet niet zo goed of u kunt overzien welk een slachtveld u hier heeft achter gelaten, dus ik zal het even uitleggen.

Brief aan Pieter van Vollenhoven

Geachte heer Van Vollenhoven,

U betoogde vrijdag bij Zembla dat zwaar verslaafden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten misschien maar geen kinderen zouden moeten kunnen krijgen. De term die werd gebruikt was ‘gedwongen anticonceptie’. U deed de uitspraken die u deed om de discussie over het onderwerp op gang te krijgen. Nou, hier komt ie.

Brief aan John Leerdam

Geachte heer Leerdam,

Ik moet eerlijk beken­nen dat ik voor afgelopen week niet wist wie u was. Aangezien u de sukkel van de week was, weet ik dat nu wel. U reageerde bloed­serieus op vra­gen over fic­tieve onder­w­er­pen en viel daarmee nogal door de mand. Zozeer zelfs, dat u niet langer geloofwaardig werd geacht en opstapte als Kamer­lid. Deze brief is niet bedoeld om u uit te lachen, dat is wel genoeg gebeurd nu. Ik wil u vooral graag begrijpen.

Brief aan Ahmed Aboutaleb

Geachte heer Aboutaleb,

Over ander­halve maand, half mei, gaat een nieuwe Rot­ter­damse site de lucht in: stadslog.nl. Naast aller­lei andere leuke mensen die daaraan zullen meew­erken, zal ik op dat dig­i­tale stukje Rot­ter­dam weke­lijks een brief aan u richten over de gang van zaken in uw stad Rot­ter­dam. Het leek me dus geen kwaad kun­nen om alvast even ken­nis te maken.

Brief aan Bert van Marwijk

Beste Bert,

Over 75 dagen begint het EK 2012. Ik wilde dus weer eens even bij je checken hoe het staat. Wat ik namelijk zo opval­lend vind, is dat er weer een zweem van cynisme om Oranje lijkt te hangen. Zo’n het zal wel weer niets wor­den sfeertje. Ter­wijl we nota bene vice-wereldkampioen zijn!

Brief aan Hero Brinkman

Beste Hero,

Ik weet het nooit zo goed met u. Moet ik u nou serieus nemen of niet? Ben u nou dap­per of dom? Een Don Qui­chot die ver­wikkeld is in een gevecht dat hij niet kan win­nen, of de man die eigen­handig een van de groot­ste poli­tieke par­ti­jen van Ned­er­land gaat her­vor­men? Eén ding is zeker: u bent de enige PVV’er die nog wel eens een glim­lach op mijn gezicht weet te toveren.

Brief aan Diederik Samsom

Geachte heer Samsom,

Gefe­lici­teerd alvast. U kri­jgt vri­jdag 16 maart te horen dat u bent verkozen tot de nieuwe lijst­trekker van de PvdA. In dit deel­ne­mersveld met een bejaarde, een kleuter, een vrouw met een besmette achter­naam en een retard zou u zelfs win­nen als u zou pleiten voor een fusie met de PVV.

Brief aan Kees Tulleken

Geachte heer Tulleken,

“Het valt wel mee.” Zelden zal iemand zich met zo’n sim­pele bood­schap zoveel ellende op de hals gehaald hebben als u. In een poging de gerucht­en­stroom ron­dom de medis­che sit­u­atie van Prins Friso wat tot bedaren te bren­gen, ver­brak u uw beroeps­ge­heim en bewees u uw beroeps­groep geen goede dienst. Had u een wed­den­schapje met de mensen van het VUmc?

Brief aan Mark Zuckerberg

Beste Mark,

Deze week kwam naar buiten dat jouw bedrijf Facebook een kantoor heeft in Nederland. Dat vinden we spannend, want dat betekent dat we ook een beetje meedoen met de grote jongens. Het bleek echter helaas slechts om een brievenbusmaatschappij te gaan; een fiscaal slimmigheidje om de vennootschapsbelasting te omzeilen. Jammer!

Brief aan de paus

Geachte heer Benedictus,

u was in het nieuws deze week. Hoewel ik over het alge­meen wat cha­gri­jnig word als het over u gaat, toverde u dit­maal een glim­lach op mijn gezicht. U pleitte namelijk voor ‘diep­gaande vernieuwin­gen’ van de kerk. Nou! Daar pleit ik ook al jaren voor, dus u begri­jpt mijn enthousiasme!