“Hier volgt een ingelaste uitzending van het NOS Journaal”
Opwinding heerst. Oranje gezind Nederland zit met een natte, opgewonden fruitschaal of enigszins gezwollen lid op het puntje van de stoel. Zou het eindelijk zover zijn? De draaiboeken liggen op schoot. Hare Majesteit, Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld spreekt de volksvertegenwoordigers en haar onderdanen toe. “Voor een rechtstreeks verslag schakelen we over naar de Ridderzaal in Den Haag.” Leden van de Staten Generaal,

De kracht van ons land ligt van oudsher in de manier waarop wij samen weten in te spelen op veranderende omstandigheden. Op ons aanpassingsvermogen wordt in deze tijd een groot beroep gedaan. Nederland zal zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld.
De regering wil met alle burgers samen bouwen aan een land dat vertrouwen heeft in zichzelf en de blik gericht houdt op de toekomst.
Het past mij daarom niet nog langer deel uit te maken van die regering. Dientengevolge heb ik besloten om per 1 juni aanstaande afstand te doen van de troon. Na ampel beraad met Willem Alexander en de andere kinderen kan ik u mededelen dat er van troonsopvolging geen sprake zal zijn. De monarchie in Nederland komt hiermee ten einde.

Het zou onbehoorlijk zijn nog langer invloed uit te oefenen op democratische processen. Gerechtvaardige motivaties daarvoor ontbreken. Alle leden van het Koninklijke Huis zullen afstand doen van in het verleden ten onterechte verkregen privileges. In een modern Europa past een moderne democratie. Nederlanders zullen in de toekomst hun eigen representanten kiezen. Wij hopen met deze daad een voorbeeld te zijn voor de overige in Europa resterende dynastieën

Met de ernstige financiële crisis als achtergrond, erkennen wij dat het nog langer in stand houden van de geldverslindende Oranje-monarchie als uiterst onbetamelijk gekwalificeerd zou kunnen worden. Het is dan ook evident dat kosten en onkosten van onze familie vanaf 1 juni 2009 niet langer ten laste komen van de Nederlandse staatsburgers.

Voor ons verder onafhankelijke financieel functioneren zijn, zoals bij u bekend, door Christina en Willem-Alexander inmiddels voorbereidingen getroffen op respectievelijk het eiland Guernsey en in Mozambique. Alle resterende bezittingen worden overgedragen aan de staat.
Een datum voor de verkiezing van een president zal door de huidige regering uiterlijk 1 maart worden vastgesteld. 30 april, bij u aller bekend als koninginnedag blijft een nationale feestdag, maar draagt vanaf 2010 het predikaat “Dag van de Republiek”

Om adequaat te kunnen reageren op het leed dat zich bij de vele landelijke oranjeverenigingen kan openbaren zullen gedurende een half jaar een zestal mobiele traumateams beschikbaar zijn. Tevens is besloten dat de Koninklijke bus te hunner beschikking gesteld wordt.
Mocht er onverhoopt sprake zijn van een posttraumatische stres-syndroom bij leden van de eerder genoemde verenigingen dan zullen wij onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

Vier mijner kleinzonen hebben inmiddels toegezegd dat ze in dat geval bereid zijn om alsnog een aantal jaren belangeloos te participeren in het folkloristisch zaklopen en koekhappen op toekomstig te organiseren feestelijke “Dagen van de Republiek.”

Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een grote verantwoordelijkheid. U mag zich in uw taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

“Leve de republiek, HOERA, HOERA, HOERA.”

Categorieën: Algemeen

5 reacties

Mosje · 22 februari 2009 op 20:51

Jezus, moet ik hieruit afleiden dat jij een republikein bent? wil jij het koningshuis afschaffen?
Sinds Hans Teeuwen droom ik openlijk over sex met Bea, onaneer ik in gedachten terwijl Maxima toekijkt, en pedofileer ik de kinderen van onze prinsenschare.
En dat wil jij mij afnemen?
Ik wens jou geen fijne dag.

KawaSutra · 23 februari 2009 op 01:37

Als het ooit zover komt mag jij de anti-troonrede schrijven. Mijn voorkeur gaat uit naar een voortdurend koningschap met een gelimiteerd budget. Het heeft toch wel wat. Zou je Balkenende als president willen dan?

vanlidt · 23 februari 2009 op 21:47

Wat is monarchie vandaag de dag nog, behalve opgejaagd wild voor de media? Dat die mensen dat nog willen doen…. .

@mosje: sex met Bea, onaneren terwijl Maxima toekijkt, getsie….

Mien · 24 februari 2009 op 08:59

Leuk opzetje voor een prorepubliekrede.
Aangezien ik resultaatgericht ben ga ik bij een republieke verschijningsvorm weer geloven in Nederland wereldkampioen voetballen 2010.
In rood, wit blauwe klederdracht welt te verstaan en desnoods zonder vlag en wimpel.
Als we maar winnuhhhhhh …
Fijnedagnog! Hij is leuk.

Mien

Neuskleuter · 24 februari 2009 op 17:47

Hoewel ik het totaal oneens ben met de inhoud, vind ik het grappig geschreven. Je taalgebruik zou zo voorgelezen kunnen zijn door de koningin.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder