De vergelijking (1)
Dit keer een trilogie. Een weinig voorkomend fenomeen in schrijversland. Edoch, tradities zijn er om doorbroken te worden en dus vandaag deel 1 van de trilogie “De vergelijking”. De vergelijking (1)
In onze samenleving bestaat er een tweetal uitwassen welke begint met dezelfde beginletter en waarvan de innerlijke vergelijking heel ver parallel loopt. Ik heb het hier over ambtenaren en… asielzoekers.
Waar de ambtenaar zich bij aanvang van het dienstverband dient bekend te maken en het doel van zijn aanwezigheid moet toelichten (in het jargon heet dat solliciteren), daar moet de asielzoeker bij binnenkomst zich identificeren en het doel van zijn verblijf (hier) toelichten.
Waar de ambtenaar beoordeeld wordt door een benoemingsadviescommissie (voor intimi een bac), daar wordt de asielzoeker beoordeeld door een gehoor- c.q. beslismedewerker. Is het doel van verblijf bij de ambtenaar niet overtuigend overgekomen, dan volgt alras een (verzoek tot) vertrek, al dan niet vrijwillig.
Aangekomen zijn wij thans bij het vervolgtraject. Een ambtenaar dient zich regelmatig te melden voor de periodieke nakoming der afgesproken werkzaamheden dan wel het al dan niet produktief vullen van tijd ten kantore; de asielzoeker dient zich te legitimeren en op prijs wordt gesteld dat de asielzoeker zich gedurende de tijd van aanwezigheid nuttig maakt binnen het systeem waarin hij zich bevindt.
Waar de ambtenaar zich dagelijks bij aanvang en einde der dienst dient te legitimeren, daar treft een asielzoeker hetzelfde lot. Slechts de achterliggende bedoeling verschilt enigszins, hoewel… (calamiteiten in het bedrijfspand der ambtenarij leiden ertoe dat de doelgroep immer traceerbaar moet zijn in verband met evt. ontruiming(soefeningen) – ook is het handig voor een leidinggevende te weten wie de werktijden serieus neemt en wat uitvoert (alleen wordt dat meestal niet zo gebracht); de asielzoeker moet ervan weerhouden worden voordat de procedure ten einde loopt, de illegaliteit in te duiken, waardoor de grip op dit fenomeen ernstig wordt belemmerd).

Categorieën: Diversen

1 reactie

tontheunis · 6 oktober 2004 op 12:10

Gegeven de wijze van schrijven van deze column, rest slechts de conclusie dat JAB hetzij ambtenaar is, danwel dat die inburgeringscursussen van die asielzoekers een wel uitermate hoog niveau hebben bereikt…

TT

Geef een reactie

Avatar plaatshouder