In de Gouden Eeuw was niet alles goud wat er blonk. Het was echt niet die goeie gouwe tijd waarmede men ons om de oren slaat. Het volk leed bittere armoede. Zeker, de 17de eeuw bracht grootheden voort als de schilders Rembrandt en Frans Hals, de wijsgeer Spinoza, de dichter Joost van den Vondel, de waterbouwkundige (polders!) Leeghwater, de wis-, natuur- en sterrenkundige Christiaan Huygens, de wiskundige en staatsman Johan de Witt, de rechtsgeleerde Hugo de Groot, de microbioloog Antoni van Leeuwenhoek. Deze sterren schitteren nóg aan het firmament. Hulde!

Dit tijdsgewricht werd echter ook gekenmerkt door egoïsme, zwendel, corruptie en vriendjespolitiek van de heersende koopmansklasse. Ook werd door deze o zo brave lieden, die ons tot vervelens toe ten voorbeeld worden gesteld, munitie geleverd aan de vijand (eerst Spanje en later Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen samen), waarmee het, uiteraard arme, kanonnenvlees enige tijd later overhoop werd geschoten. Want zaken zijn zaken.

Bij de Gouden Eeuw denk ik weliswaar ook aan die roofzuchtige kooplui, die zoveel op hedendaagse [i]bankenrovers[/i] lijken, maar toch vooral aan de dichters, denkers en doeners die de grondslag hebben gelegd voor de moderne samenleving. En zeker aan de talloze straatarme naamlozen die soms letterlijk in de stront zaten, maar wél de basis van de maatschappelijke piramide vormden. Er mag dan veel waanzinnig veel ten goede veranderd zijn, die piramide is er nog steeds…

© Jan Bontje 2008

Categorieën: Algemeen

5 reacties

Prlwytskovsky · 4 november 2008 op 19:25

[quote]En zeker aan de talloze straatarme naamlozen die soms letterlijk in de stront zaten, maar wél de basis van de maatschappelijke piramide vormden[/quote]
En dat is nog steeds zo.

Een waar verhaal.

SIMBA · 4 november 2008 op 20:00

Niks veranderd dus, door de eeuwen heen.

Neuskleuter · 4 november 2008 op 21:45

Ik leg bij dit stuk vooral de link naar het huidige Amerika. In Nederland heb ik dit gevoel iets minder, vanwege alle sociale vangnetten. Maar Amerika is ook een makkelijke link om nu te leggen, met de verkiezingen vannacht.

Goed stuk, geschiedenis dicht bij huis, al zou het columneske meer naar voren komen door er iets meer heden en actualiteit in te verweven. Je stipt het nu licht aan, maar door iets meer nadruk en vergelijkingen kan je de spiegel van het verleden meer tot zijn recht laten komen.

KawaSutra · 5 november 2008 op 00:23

We need change! :rule:

Mien · 5 november 2008 op 07:32

You will get change!

BO from USA

Geef een reactie

Avatar plaatshouder