Zo’n twee weken geleden had ik beloofd, nog wat dieper in te gaan op aspecten van het gedoe rond mijn Halsema-column. En belofte maakt schuld. Maar hierna hoop ik dat hele gedoe te kunnen laten rusten.

Eerst maar eens de vraag hoe het kwam dat bekend werd dat een zekere Rikus Spithorst de man achter het personage Driek Oplopers is. In kleine kring was dat al bekend. Mensen met wie ik ambtshalve te maken had, ontvingen rond de jaarwisseling als relatiegeschenk graag een bundeltje met mijn verschrikkelijkste columns. Ook de voorzitter van Reizigersvereniging ROVER was vanaf de eerste dag op de hoogte van mijn alter ego. Dat had ik hem in vertrouwen verteld, en in het begin heeft hij zelfs schrijftips gegeven. De activiteiten van Driek Oplopers zijn altijd verricht met instemming van het ROVER-bestuur, hetgeen in de zomer van 2008 nog werd herbevestigd. Helaas heeft ROVER-voorzitter Michael van der Vlis een ernstig drankprobleem. Een liter Corenwijn per dag gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Op zekere dag verraadde Van der Vlis met zijn dronken kop mijn identiteit op internet. Sindsdien hoefde je de naam Driek Oplopers maar te googlen, en werd duidelijk, wie achter dat pseudoniem schuilging. Met dank aan de heer Korsakov wist Van der Vlis zich zijn verraad later niet meer te herinneren. Na de herrie over mijn column, en mijn poging om het een en ander uit te leggen bij NOVA, ontsloeg Van der Vlis mij als ROVER-woordvoerder. Ik zat letterlijk nog in de taxi naar huis, toen mijn ontslag al op de ROVER-website stond. Zelfs het fatsoen om mij de gelegenheid te geven om zelf op te stappen, werd mij door de beschonken verenigingsbaas niet gegund. Het moet een pijnlijk moment zijn geweest, toen in de dagen daarna zijn eigen beleidsmedewerker Van der Vlis er even op moest wijzen dat hijzelf degene was geweest, die mijn naam had geopenbaard. Dus eerst zelf lazarus iemands identiteit -die je vertrouwelijk kent- onthullen, en daarna roepen dat zijn activiteiten als columnist schadelijk zijn. Tsja… Recentelijk zag ik in het ledenblaadje van ROVER, dat de jaarvergadering was gewijd aan een eisenpakket voor een voorzitter anno 2010. Ik ben erg benieuwd of de eisen “De voorzitter verschijnt nuchter op vergaderingen, zowel intern als extern” en “De voorzitter kan goed met vertrouwelijke informatie omgaan” in dat eisenpakket zijn opgenomen. Ik vrees van niet; anders moeten ze bij ROVER als de gesmeerde bliksem op zoek naar een andere voorzitter.

Soms wordt mij gevraagd, of ik het de website GeenStijl kwalijk neem dat ze mijn naam hebben onthuld. Nee dus. Want niet GeenStijl, maar Michael van der Vlis heeft mij dat kunstje geflikt. Het vervolgens uitvergroten van zaken is nu eenmaal de core-business van dat shockblog.

Droevig was natuurlijk ook de rol van NOVA. Terwijl ik een kwartier voor de uitzending met de redacteur die mij had benaderd nog even een kopje koffie zat te drinken, zei hij, dat hij even weg moest. Achteraf bleek, dat hij toen FOK-baas Danny Roodbol heeft gebeld met de vraag of die mij écht niet wilde ontslaan als columnist. Dat wilde Danny niet, waarvoor mijn dank. Maar het werd wel overduidelijk, wat een ratten er rondlopen op de redactie van NOVA. Als je op zo’n manier je eigen scoops moet ritselen… Ik was uitgenodigd om mijn verhaal te doen, over het satirische karakter van mijn column en over de spiegel die ik Halsema had voorgehouden, maar tegen de afspraken in werd ik door Twan Huys als een stout kind in de hoek gezet. Fijn. U kunt zich de moeilijke dagen daarna vast voorstellen…

Maar het was niet uitsluitend narigheid. Allereerst ben ik Mevrouw Oplopers veel dank verschuldigd. Ze is altijd achter me blijven staan, en de moral support die ik van haar kreeg was fantastisch. Zonder haar was ik die moeilijke tijd niet doorgekomen. Maar ook veel anderen hebben mij door dik en dun gesteund. Dierbare vrienden. Een paar wil ik hier nog noemen. Omdat ze dat verdienen.

Binnen een etmaal na de herrie werd ik gebeld door Rolf Reurslag. Programmamaker bij Decibel. Of ik zin had om radiocolumns te komen maken. Daar heb ik toen graag gehoor aan gegeven. Zeer aardig ontvangen door Rolf en zijn chef, Bas Emons. Zij hebben veel voor mij betekend, destijds.

En veel dank ben ik aan Nico van Paridon verschuldigd. Hij regelde bij de Stadsregio Amsterdam een leuke adviseursfunctie voor me. Mijn grote kennis van het openbaar vervoer hoefde dus niet verloren te gaan. En nog iemand uit de OV-wereld verdient mijn dank. Iemand die nauw betrokken was bij de invoering van de OV-chipkaart in Nederland. “De aasgieren komen het eerst,” zei ze droogjes, “maar daarna komt het goed en wordt duidelijk, wie je échte vrienden zijn.” Ze had gelijk. Ze wil niet dat haar naam op internet verschijnt, maar ze heeft me nooit laten vallen. Maar ondanks deze noodgedwongen geheimzinnigheid van harte een woord van dank aan haar adres.

Dank ben ik ook verschuldigd aan al die mensen uit de wereld van consumentenbelangen en openbaar vervoer die mijn identiteit kenden, en altijd zwegen als het graf. De woordvoerders van de NS. De directies van de Amsterdamse vervoerder GVB en de Rotterdamse RET. En één man in het bijzonder. Joost Ravoo. Destijds communicatiechef bij de spoorwegen. Hij heeft er soms ongenadig van langs gekregen in mijn columns. Snoeihard. Maar toch heeft hij nooit verklapt wie ik ben. Als je dat kunt opbrengen, dan ben je een groots persoon. En niets minder dan dat!

Maar ook dit keer kom ik er -als politiek columnist- niet onderuit om een aantal politieke uitspraken te doen. Allereerst ben ik erg benieuwd naar dat gesodemieter binnen de PvdA in Amsterdam-West, waar de ene Marokkaan met gekonkel en geronselde stemmen de andere Marokkaan buitenspel zette. Deze week komt het officiële onderzoeksrapport naar buiten. Ik ben benieuwd. Maar ik herhaal het nog maar een keertje: binnen politieke partijen zouden leden minstens een jaar lid moeten zijn, voordat ze stemrecht krijgen. Dat voorkomt het ronselen van leden en stemmen. En het is met name de Amsterdamse PvdA die gebukt gaat onder dit soort manipulatie. In de Bijlmermeer kwam het voor dat een touringcar met mensen die allen gisteren lid waren geworden even kwam stemmen op de kandidaat van hun etnische voorkeur, en in Nieuw West schijnt dus iets soortgelijks te zijn gebeurd. Dat heeft niets met partijdemocratie te maken. Eerder met een zwerm sprinkhanen.

Ook een schande is het natuurlijk, hoe de PVV als een stel melaatsen in de coalitieonderhandelingen op een zijspoor werd gerangeerd. Of je het nou met ze eens bent of niet: de anderhalf miljoen mensen die op ze stemden, mogen niet worden genegeerd. Paars Plus, dat is nu het devies. Want dat Willen Job, Alexander en Femke zo graag. Mark wil niet, en terecht.

Zal ik u nog even uitleggen, waarom GroenLinks met Femke Halsema nooit deel mag nemen aan de regering van ons land? Ja? Fijn. Femke had een flauwekul-aangifte tegen mijn column ingediend. Binnen een paar maanden was de Hoofdofficier van Justitie eruit. De column was bedoeld als “kritiek op de publieke opstelling van een politica en niet als opruiing of bedreiging.” Ik citeer hier de brief van de plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie. Dat alles is Femke Halsema in het voorjaar van 2009 ook medegedeeld. Toch vond Femke het nodig om in december 2009 bij Jeroen Pauw te gaan zitten jammeren. Over die schandelijke oproep tot brandstichting. Dat haar arme kindertjes zo in gevaar waren gebracht. Dat ik volgens haar nog steeds werd vervolgd. Femke wist dat ik niet meer werd vervolgd. En Femke wist dat ik haar en haar gezin niet had bedreigd of had opgeroepen tot brandstichting. En dan op televisie gewoon net doen alsof dat wél aan de orde was. En niet in een opwelling, maar voorbedacht, inclusief in het archief opgesnorde beelden van mijn persoon. Femke, die aanklacht wegens smaad en laster komt eraan!

Treurig trouwens, dat de Hoofdofficier van Justitie tot na de kamerverkiezingen wachtte met de brief waarin hij mij op de hoogte stelde van zijn beslissing en het overleg met Femke Halsema, terwijl al weken daarvoor bekend was dat men was vergeten, mij in te lichten, ook over het kwalijke feit dat Femke Halsema al in het voorjaar van 2009 wél op de hoogte was gesteld. Daarmee heeft het Openbaar Ministerie willens en wetens meegewerkt aan het voor de verkiezingen uit de publiciteit houden van de schandelijke leugens van Halsema.

Hoe dan ook, figuren die glashard de boel aan elkaar liegen, nee, die horen in de politiek niet thuis. Natuurlijk, het halve Binnenhof wordt bevolkt door leugenaars en sjoemelaars. Maar Halsema maakt het wel érg bont. Iemand die zo’n verwrongen beeld heeft van waar de werkelijkheid ophoudt en de leugen begint, die is per definitie ongeschikt voor welke regeringsfunctie dan ook. Dus even een adviesje aan Mark Rutte: houd GroenLinks buiten de deur. Ga daar niet mee in zee. Je maakt jezelf volslagen belachelijk als je dat wel doet. Geen Paars Plus, Mark. Dat kan echt niet. Ga alsjeblieft praten met PvdA en CDA over een breed kabinet. Werk zat in ons land.

Wat ik de komende tijd ga doen? Druk bezig. Er komt een nieuwe OV-belangenorgansatie. De Maatschappij voor beter OV. Dat kan nu eindelijk, want het is erg lastig om iets op te zetten zolang je nog een rechtszaak boven het hoofd hangt. Ik ben nauw betrokken bij de oprichting van die maatschappij, maar daar ga ik hier niet zoveel over zeggen. Ik wil daar mijn columns niet voor misbruiken. Maar volg de media, zou ik zeggen. Werk zat!


DriekOplopers

Driek Oplopers is het pseudoniem van veelschrijver Rikus Spithorst. Rikus is actief als voorzitter en woordvoerder van de Maatschappij Voor Beter OV en is hoofdredacteur bij stevigestukkies.nl

20 reacties

Prlwytskovsky · 24 juni 2010 op 17:56

Alez alezzz … en dan heb je het nog niet eens over onze Youp van het Hek, die jou ook nog even memoreerde. Gezien? 😆

Dees · 24 juni 2010 op 18:48

Femnke? Dus jij bent snoeiharde columist? Ik dacht al zoiets…

Wees gerust, ik heb hem niet gelezen verder, met zo’n spelfout in de titel 😉

Mien · 24 juni 2010 op 19:06

Waar rook is is vuur.
Ik hoop dat het vuurtje nu geblust is.
En niet langer met rookwolken omvloerst wordt.

Ik snap best de emotie. Maar als je dan met vuur en elan schrijft, waak dan ook voor rook en mist.
Haal de hitte eruit man en laat het bij de beschouwing van feiten. Ik word moe van al jouw gestampvoet.

Laat het aan de lezer om conclusies te trekken.
De lezer is niet dom.
Toonzetten werkt never nooit niet in eender iemands belang.

In het politieke steekspel wordt vaak genoeg gezichtsverlies geleden. Sterker nog, vaak draait het alleen maar om behoud van gezicht en identiteit.
Dat is überhaupt de inzet bij iedere vorm van communicatie (alsdus Jan Renkema in zijn boek ‘Introduction to Discourse Studies’, een aanrader!).

De Griekse en Romeinse wijsgeren gingen ons al voor in de rede. Hadden niet altijd de waarheid in pacht. Maar degene met de beste redevoering, argumentatie en overtuigingskracht wist de strijd te winnen. Ongeacht of hij de waarheid sprak.

Laten we voor eens en voor altijd de waarheid in het midden laten. Hij wordt altijd vanuit meerdere perspectieven gezien, bedacht en geloofd.

En Driek, om nou vrolijk verder te gaan met verder schelden in een ander item, na jouw wellicht goed bedoelde verklaring (eentje die ik overigens respecteer), vind ik ongepast. Je doet daarmee jezelf en de lezer te kort.

Driek, an sich ben je een goede schrijver en kun je zaken goed verwoorden en aan de kaak stellen. Maar haal alsjeblieft die hitte en platvloersheid eruit. Het doet jou niet goed, het schaadt je. Laat de feiten voor zich spreken. Laat het aan de lezer over of hij al dan niet wil vloeken en tieren.

Mien

p.s.
De emotie is zelfs in de titel aanwezig.
Femke komt er stotterend uit met een n.

Ma3anne · 24 juni 2010 op 22:25

😮
Waarom ben je nog steeds bezig je gelijk te halen? Ik vind dit eerlijk gezegd een sneue vertoning.
Sorry, Driek.

Avalanche · 24 juni 2010 op 23:06

De reacties op dit stuk begrijp ik en in grote lijnen ben ik het er ook wel mee eens. Maar ik heb ook begrip voor de noodzaak die jij voelt om het nog een keer te verwoorden. Het zit je overduidelijk nog steeds erg hoog. Hoe afgezaagd ook: laat het los en focus je op het nieuwe, waar je in de laatste alinea melding van maakt. Ik wens je in ieder geval heel veel succes daarbij.

DriekOplopers · 24 juni 2010 op 23:26

[quote]Waarom ben je nog steeds bezig je gelijk te halen?[/quote]

Nee, ik ben niet meer bezig mijn gelijk te halen: ik heb het gekregen. Weliswaar na een paar boze telefoontjes omdat men niet de moeite had genomen, mij even in te lichten. Zie

http://i856.photobucket.com/albums/ab124/rikusspithorst/halsema002.jpg en
http://i856.photobucket.com/albums/ab124/rikusspithorst/halsema001.jpg

[quote]Ik vind dit eerlijk gezegd een sneue vertoning.[/quote]

Twee jaar geleden viel het gehele medialandschap over mij heen. Naar nu bleek onterecht. Sterker nog, in december werd ik nogmaals door Halsema afgefakkeld, terwijl ze wist dat er van bedreiging of opruiing geen sprake was, en ook niet van vervolging. Mág ik daar misschien even op terugkomen? Mág ik ook een keer mijn revanche en genoegdoening?

En begint mijn column niet met de wens, de zaak nu verder te kunnen laten rusten?

Mien · 25 juni 2010 op 07:35

@Driek:

Het volgende document is niet beschikbaar:

http://i856.photobucket.com/albums/ab124/rikusspithorst/halsema001.jpg.

Bij het openen krijg je de foutmelding van Photobucket:
‘This image or video has been moved or deleted’

Waarschijnlijk omdat er een . achter de url staat???

DriekOplopers · 25 juni 2010 op 08:18

@ Mien: Opgelost. Dank voor je seintje!

LvanLier · 25 juni 2010 op 09:48

Blijkens de brief waar Driek naar linkt, is hij op alle punten in het gelijk gesteld. Geen bedreiging, geen opruiing, geen vervolging. Driek heeft met zijn column geen misdrijf begaan, maar een politica die met twee maten meet in een hoek gezet. Dat is dus ook aan Halsema medegedeeld. Toch heeft zij hem in december, dus meer dan een jaar na het voorval, door het slijk gehaald, met filmbeelden en kletsverhalen over bedreiging en vervolging.

Dit in ogenschouw genomen, komt Halsema er in deze column nog zéér genadig van af.

Een enkeling verwijt Driek zijn toon. Die vind ik gezien de gebeurtenissen eerder mild dan te hard. Een ander raakt met haar opmerking over “nog steeds je gelijk willen halen” aan ouwe koeien uit de sloot. Doch niet Driek, maar Halsema heeft de zaak opgerakeld. Niet meer dan begrijpelijk, en zelfs volkomen terecht, dat Driek daar nu even fijntjes op terugkomt.

Mien · 25 juni 2010 op 18:30

@LvanLier:

Ik begrijp dat je je leermeester bijvalt. Heel terecht. Echter het is niet een enkeling die de toon niet waardeert. Daar is Driek eerder over aangesproken en dat blijft gezegd. Van mildheid is geen enkele sprake, daar waar het de column over Duyvendak en Femke betreft.

Over de gebrekkige communicatie overheidswege kan ik kort en bondig zijn. Daar hebben we allemaal last van. Ook ondergetekende.

Laat iedereen in deze moeilijke kwestie zijn zegeningen tellen. Want iedereen heeft in deze kwestie gezichtverlies en schade geleden.

Hopelijk is er ook iets positiefs uit voortgekomen. Loutering, levenslessen, waardering, respect, whatever, maar voor nu, let it go!

Mien ontwapent

DreamOn · 25 juni 2010 op 20:38

Ik ben gewoon blij dat we deze geschiedenis nu achter ons kunnen laten. Dat er gerechtigheid is geschied en dat je naam gezuiverd is.

Wat kan ik me soms ergeren aan reacties van bepaalde mensen. Begrijp me goed, zodra het inhoudelijk is en met respect gebracht (Mien) dan lees ik zo’n reactie met aandacht en vind ik het fijn, dat iemand de tijd en de moeite neemt om zo’n reactie te plaatsen. Dat vergt goed nadenken over de formulering van je woordkeuze. Dat doen mensen die een ander in zijn waarde willen laten.

Er zijn ook anderen. Die alleen maar willen kwetsen met hun woorden. En de gelijkhebberigheid van de schrijver (volgens hen) valt hunzelf eigenlijk ten deel. Zij rusten niet eerder dan dat de columnist toegeeft dat hij ‘fout zit.’ Luisteren niet meer naar argumenten van de ander, maar gaan met dezelfde tunnelvisie en blinde vlekken te werk als dat ze de schrijver verwijten.
Niet fraai.
Ik schrik van de vijandigheid die er ook uitstraalt.

Als er op deze wijze gecommuniceerd gaat worden bij cx, dan kap ik ermee. En dan was het in mei ook de laatste meeting die ik heb bijgewoond. Want ik ga niet gezellig met mensen zitten te keuvelen die op zo’n misselijke manier hun mening ventileren.

sylvia1 · 25 juni 2010 op 21:21

Wat mij stoort is dat het zo’n insidersgebeuren wordt, ik heb het gevoel dat je je eerst moet inlezen, een flinke pil zelfs, historie van columns, wie wie is, enz. enz. voordat je een zinvolle reactie kunt plaatsen. Terwijl ik principieel vind dat je iedere column als een opzichzelf staand stuk moet kunnen beoordelen, zelfs los van wie het geschreven heeft of wat eraan vooraf is gegaan.
Bij een vorige column (deel 1) heb ik geloof ik zelfs om uitleg gevraagd omdat ik ’t niet snapte maar die is bedolven onder het geweld van de reacties van anderen. Of de schrijver reageert liever op kritiek, kan ook.

DriekOplopers · 25 juni 2010 op 21:54

[quote]Bij een vorige column (deel 1) heb ik geloof ik zelfs om uitleg gevraagd omdat ik ’t niet snapte maar die is bedolven onder het geweld van de reacties van anderen. Of de schrijver reageert liever op kritiek, kan ook.
[/quote]
Klopt, je had inderdaad om een toelichting gevraagd. Erbij ingeschoten. Sorry daarvoor. Na het weekend (nu even erg druk) zal ik je wat meer details laten weten. Komt goed.

Chantalle · 26 juni 2010 op 00:41

Ook ik schrik van de vijandigheid die ik in sommige reacties lees.
Ik begrijp heel goed dat een columnist zoals de heer Oplopers, de kritiek over zichzelf afroept met zijn regelmatig ongenuanceerde mening.
Maar dan nog denk ik dat je iedereen in zijn of haar waarde moet laten; of je het nu eens bent met iemand of niet.

Maar goed…wie ben ik

Ma3anne · 26 juni 2010 op 07:46

Eigenlijk wil ik hier niet eens op reageren, maar het moet me toch even van het hart.

@DO: Ik ken geen enkele columnist die zo doldriest, zonder aanziens des persoons, iedereen afmaakt als driek oplopers dat doet. En dan zouden hier te harde reacties staan op zijn column? :eh:

Chucky · 26 juni 2010 op 07:56

Het is erg makkelijk om te zeggen dat iemand iets moet laten rusten. Even kijken of al die personen dat ook zeggen als het hun zelf overkomt. Driek heeft in mijn ogen groot gelijk met zijn verhaal en de herhaling ervan want andersom gebeurd dat door de politiek ook, die zijn meester in het jarenlang verketteren van iemand en oude koeien uit de sloot halen. Mijn zegen heb je Driek.

Dees · 26 juni 2010 op 09:09

Tja, wat zal ik er eens van zeggen. Ik las dit gisteren al en dacht: vijandig, mijn reactie is meer oerflauw. Maar helemaal waar is dat natuurlijk niet, want er zit wel degelijk flink wat irritatie bij. En als ik die voel, is die ook te lezen door de flauwte van de reactie heen. Dat begrijp ik.

Het is eigenlijk inderdaad een beetje insidergebeuren geworden en in die zin ook bijna standaard hoe dit gaat. Driek die scheldt, mensen die daar negatief op reageren, DO die mensen voorziet van een reprimande, want Driek is zo lief, en dan nog weer een deel van de CX-gemeente die het zieliger vindt voor Driek dan voor degenen die hij ‘aanpakt’.

Ik heb inmiddels het stuk overigens wel gelezen (de spelfout is immers weg).

Driek, zoals ik het zie, heb je een kuil gemaakt met een heleboel van jouw columns. Misschien niet perse gegraven voor een specifieke ander, want Joost Ravoo, Femke Halsema, je voormalige werkgever, ze hoorden er allemaal in thuis volgens jou. Plus nog ontelbare anderen daarvoor en daarna.

Je bent alleen zelf toen in die kuil gevallen. Dat vond ik niet gek en voordat de schade duidelijk werd, ook terecht. Je kunt niet eindeloos door blijven schreeuwen, zonder dat iemand een keer terug schreeuwt, of je je eigen kuil induwt. Het erge van die val was alleen dat je niet een blauwe plek opliep, maar vele botten verbrijzelde. Dat gunde ik je niet. En nog steeds niet trouwens. Het kwijtraken van je baan enzo, zwaar buitenproportioneel. Ik vond dat ook oprecht rot voor je en heb je dat ook laten weten.

Maar het was en bleef wel je eigen kuil. En daarom heb ik er moeite mee dat je je nu als slachtoffer van anderen wegzet. En ik heb er nog meer moeite mee dat je zo ver gaat in je persoonlijke rancune dat je iemands drankgebruik uitmeet en een partij met een goed programma uit de coalitie wilt weren. Ik vind dat je daarmee jezelf te groot maakt en nog steeds probeert schade aan te richten, die je overigens waarschijnlijk ook weer in je gezicht terug gaat krijgen. Zeker als je een aanklacht gaat indienen.

Het gekke van het geheel vind ik dat je maar door bent blijven graven in de kuil waar je al een keer pijnlijk bent ingedonderd, die kuil wordt breder en breder. Het zal mij daarom verder niet heel erg verbazen als je nog een keer zoiets gaat overkomen. Want je mag wettelijk gezien gelijk hebben gekregen, je beweegt je nog steeds op en over de grens van datzelfde gelijk, zoals ik het zie. Zoals in bovenstaand stuk bijvoorbeeld met het drankgebruik van een zekere persoon. Of het eerder publiceren van NAW gegevens van iemand die je niet aanstond. Dat gaat over de grens en het feit dat je dat zo structureel niet ziet / erkent verbaast me. En meer.

DO, ik neem mezelf voor niet meer te reageren, want ik weet heus ook dat ik steeds volgens dezelfde patronen meebeweeg in dit verhaal. Ik heb me dat overigens al eerder voorgenomen, maar dat is me niet gelukt. Daar komt mijn eerste reactie op dit stuk ook uit voort trouwens, de tegenstrijdigheid van niet willen en toch willen reageren. Dat voornemen is dus niet vanwege je dreigement de groep te ‘bestraffen’ voor het gedrag van het individu met het afhaken op CX en / of meetings. Ik wil je wel vragen waarom Driek voor jou een ander mens kan zijn in zijn schrijven ener en in zijn leven anderzijds en zou dat voor mensen die reageren niet kunnen gelden? Ik ben niet schijnheilig als ik met je keuvel op meetings, want dan vind ik het oprecht leuk met je te keuvelen. Ik wil echter ook niet schijnheilig zijn in reageren. Dit hele gebeuren zit ernstig in mijn allergie, eerlijk is eerlijk. Maar ik vind jullie beiden leuke mensen op meetings. Zo gaat dat soms met de grijswaarden. wat mij betreft dan.

DreamOn · 26 juni 2010 op 11:30

[quote] Het is eigenlijk inderdaad een beetje insidergebeuren geworden en in die zin ook bijna standaard hoe dit gaat. Driek die scheldt, mensen die daar negatief op reageren, DO die mensen voorziet van een reprimande, want Driek is zo lief [/quote]

Twee jaar geleden heb ik me één keer met de kwestie bemoeid en er een column over geschreven. Dit ging niet alleen over het leven van Driek, maar ook over mijn leven, want we woonden net twee weken samen in Amsterdam.

Daarna heb ik me er niet meer mee bemoeid. Lees de columns van Driek er maar op na. Ik hou me verre van discussies, júist omdat ik niet wil dat men denkt: “O, nou moet het vrouwtje zich er weer mee bemoeien hoor!”

En ja, dat heb ik in het verleden gedaan. Maar ook ik leer. En dan vind ik het jammer, dat sommige zaken mij worden nagedragen. Dit keer zat ik echter met zúlke kromme tenen, dat ik besloot om wél te reageren. En dan niet op de column, maar de manier van reageren. Want dat stoort mij wel.

Ik waardeer overigens wel je uitgebreide en eerlijke reactie.

DriekOplopers · 26 juni 2010 op 12:09

@Dees: [quote]Of het eerder publiceren van NAW gegevens van iemand die je niet aanstond.[/quote]
Al eerder heb ik n.a.v. een gelijksoortige opmerking van jouw kant uitgelegd dat die meneer zélf zijn gegevens kenbaar had gemaakt in een artikel dat in de krant en op internet verscheen. Ik ben níet degene die zijn NAW-gegevens wereldkunig heeft gemaakt. Is dat je ontgaan, of wens je dat feit gewoon te negeren?
En qua drankmisbruik van de ROVER-voorzitter: al zuipt iemand zes flessen wodka per dag leeg (en niet achter het stuur kruipt etc.): hij doet maar. Hoor je me niet over. Maar wanneer iemand stomdronken dingen doet en die zich later niet eens meer weet te herinneren, dan wordt het drankgebruik een relevant gegeven. Dat is wat anders dan natrappen.

@Allen: Ik zie commentaren waar ik mij door gesteund voel. Dank daarvoor. Ik zie ook commentaren, die duidelijk bedoeld zijn als aansporing om (nog) beter te gaan schijven. Ook daarvoor dank. En ik zie ook commentaren die van mensen die moeite hebben met de soms snoeiharde grappen en beledigingen in mijn columns. Daarom een klein kijkje achter de schermen. De mate van hoe hard ik mensen in mijn columns aanpak is vaak een worsteling. Ik probeer een zekere verhouding aan te brengen tussen de grofheid van mijn betoog, en de ernst van de beschreven misstap. Dus (nu even een verzonnen voorbeeld) een BN’er die een pakje sigaretten vergeet af te rekenen krijgt er minder hard van langs dan een van de vele fraudevriendjes van Harry Mens die zijn oude buurvrouw voor 10.000 euro oplicht.

En ja, ik ben eerder een hardhandige grappenmaker dan een vileine fijnschrijver, geloof ik. En regelmatig neem ik een tandje gas terug, nadat ik mijn concept nog eens heb doorgelezen. En DreamOn is wat dat betreft een goed en kritisch klankbord; soms weet ze me ervan te overtuigen dat een tekstgedeelte anders moet, soms ook niet. Maar ze zet me altijd aan tot nog een keertje nadenken. Mijn “Even gebeld met”-columns schrijf ik altijd op donderdagavond en ik zou dat niet willen als DreamOn dan niet in de buurt was om het concept te bekijken.

En ik neem mensen nooit “zomaar” of “voor de lol” te grazen. Ik pak een politicus niet aan op verkeerde kledingkeuze, maar op bedriegen of schandelijk beleid. Ik neem niet de hardwerkende timerman te grazen, maar (als nu even verzonnen voorbeeld) de directeur van de Bond Tegen Het Alcoholmisbruik die ladderzat met zijn auto tegen een boom knalt.

En ja, een mix van humor en hardhandigheid is meestal troef in mijn columns. Een meer serieuze en afgewogen toon sla ik aan in de kortjes die je onder de titel “Goedemorgen!” op de CX-hyve kunt lezen. Maar hetzij hardhandig hetzij afgewogen, het doel is en blijft: aandacht vestigen op wangedrag waaraan een halt moet worden toegeroepen.

Mien · 26 juni 2010 op 23:32

Beste Driek,

Je hebt nu (inclusief deze reactie) 20 x aandacht gekregen voor, of gegeven aan jouw hals(ema)zaak. De voorgaande episodes niet meegerekend.
Laat het nu a.u.b. afgelopen zijn. Doe dit jezelf en je (CX)omgeving niet aan. Het schaadt je.
Stop this crap and learn to live with it.
Focus op iets positiefs of breng in ieder geval jouw klaagzang minder ruw en liefst met een smile.

Mien laatste licht op deze zaak

Geef een reactie

Avatar plaatshouder