De oorlog is niet over. Ouderen weten welke oorlog ik bedoel: de Tweede Wereldoorlog. Los van elkaar waren er enkele voorvallen die deze oorlog weer in mijn hoofd brachten. In Rotterdam werd een niet ontplofte bom uit de oorlog gevonden.
De schrijver Harry Mulisch overleed. Hij had een Oostenrijks-Hongaarse vader die met de nazi’s collaboreerde, en een joodse moeder. Hij had het zelf kunnen verzinnen. Een kennis schreef me: ‘Mulisch is WO2’.
Ik vond in documenten dat een halfzus van mijn oma met een jood getrouwd was en dat een deel van zijn familie door de nazi’s werd vernietigd. Volslagen onbekende doden kwamen tot leven.

Dit weekend ging ik naar de film ‘Haar naam was Sarah’, gebaseerd op ware gebeurtenissen. Uitgangspunt was een razzia in Parijs op 16 juli 1942. (Dit kwam verder overigens niet voor in deze hartverscheurende film.)
Franse politieagenten dreven op die dag 13.000 buitenlandse joden, want de o zo trouwe vaderlanders wilden liever geen landgenoten oppakken, naar een concentratiekamp in de voorstad Drancy en naar de Velodrome d’Hiver (een overdekte wielerbaan) in Parijs. Zoals u weet zijn stadions favoriete verzamelplaatsen bij fascisten… Zwangere vrouwen en kinderen hoefden niet opgepakt te worden, maar om tijd te besparen werd de sortering niet thuis gemaakt maar op de eerste verzamelplaats. O zo menslievend en toch efficiënt! Wie probeerde te ontsnappen werd auf der Flucht erschossen. Een honderdtal allochtonen maakte zelf een eind aan hun leven.

Vóór de Duitse bezetting van Frankrijk in 1940 zou er geen Raffle (Razzia) mogelijk zijn geweest, omdat er geen telling van religies meer bestond sinds 1874. Een Duitse verordening van 21 september 1940 dwong de joodse bevolking zich aan te geven bij de politie. Er werden 150.000 joden ingeschreven in het Departement van de Seine, dat Parijs en voorsteden omvatte. De namen en adressen werden door de Franse politie bewaard in een bestand dat bekend werd door de naam van zijn stichter, André Tulard, hoofd van het ‘Joodse vraagstuk’, in Parijs. Zonder de medewerking van de Franse overheid en politie zouden veel minder joden zijn geslacht. Ditzelfde geldt voor ons land, waar de overheid eveneens zijn uiterste best deed iedereen nauwkeurig te registreren, zodat de moffen een makkie hadden aan de slachtpartij van joden en andere minderheden.
In dit licht is het voorstel van moslimburger Wilders tot etnische registratie, wat verder ook zijn mogelijk goede bedoelingen zijn, bij voorbaat griezelig…

Categorieën: Actualiteiten

4 reacties

datmensinkenia · 6 november 2010 op 11:03

Als jood ben ik opgegroeid met honderden van dit soort verhalen en ik kan me hierin heel goed vinden, maar ik vind het een beetje vergezocht. Wil je zeggen dat etnische registratie in dit geval tot massamoord zal leiden?

JanBontje · 6 november 2010 op 20:41

Ik citeer: “In dit licht is het voorstel van moslimburger Wilders tot etnische registratie, wat verder ook zijn mogelijk goede bedoelingen zijn, bij voorbaat griezelig…”

Ik stel alleen maar vast dat “afkomstregistratie” in het recente verleden is gebruikt door fascistische regimes. Mocht zo’n soort regime er ooit weer komen, dan zal dat niet schromen dankbaar gebruik te maken van die door Wilders voorgestelde registratie… Meer heb ik niet beweerd, maar is dat niet alarmerend genoeg?
Als jood zou jij dat toch moeten weten.

datmensinkenia · 6 november 2010 op 21:02

OK, point taken, maar ik vind dat de vergelijking ook niet helemaal klopt. Moeslims proberen volgens mij de maatschappij waarin ze zich vinden om te keren naar hun zicht op de wereld, terwijl joden dat nooit hebben gedaan. Sterker nog, ze hebben zich in elke maatschappij zich aangepast aan de daar geldende regels.

Wilders probeert toch alleen de Nederlandse maatschappij te behouden en niet laten veranderen in een Islamtische “onderstaat” met als gevolg het Shariawet. En dan zouden we zeker geen C-X hebben… je moet toch iets doen om je identeit niet te verliezen?

JanBontje · 7 november 2010 op 23:17

1. Moslims willen de maatschappij naar hun inzicht inrichten, schrijf je. Dat geldt mutatis mutandis ook voor christenen: CDA, SGP en CU willen een theocratie… Eén partij (de SGP) schrijft het meer onomwonden dan de andere twee, maar in feite is dat wat toch echt wat ze willen. Gelukkig krijgen ze de kans niet: daarvoor hebben we de parlementaire democratie en de secularisering gelukkig. Maar we dienen alert te blijven, want zelfs een zwaar aangeslagen CDA weet zich toch in de regering te manoeuvreren…
Overigens blijkt dat de overgrote meerderheid der moslims in Nederland net zo gelooft als de meeste katholieken en joden en protestanten: “ach, het zal wel, maar ik doe toch wel waar ik zelf zin in heb…”. Ook de secularisering schrijft daar gestaag door.

2. Het Joodse fundamentalisme wil dat óók. (Sla de Bijbel er maar op na!) Maar omdat ze met zo weinigen zijn, is dat absoluut onhaalbaar. Maar kijk naar Israël: daar hebben de ultra-orthodoxen relatief véél macht en zo hebben zij bijv. tot nu verhinderd dat er een burgerlijk huwelijk is en dat se sjabbat streng moet worden gehandhaafd! Ook door atheïstische joden…
Joden zijn uiteraard niet beter of slechter dan christenen of moslims of hindoes: je hebt allerlei varianten binnen hun geloof, maar de fundamentalisten zijn en blijven levensgevaarlijk.

3. Zeker, veel joden hebben zich volledig aangepast en waren of zijn een weldaad voor de mensheid, maar er zijn er altijd die dat niet doen. Einstein, Spinoza, Job Cohen, maar ook de ‘man in the street’.

4. Wilders is een fascist. Dat beweer ik niet zomaar: lees bijv. het recente boekje “De eeuwige terugkeer van het fascisme” van Ron Riemers daarover.
Wat nou “de Nederlandse maatschappij” en “identiteit”? Wilders is zelf een allochtoon van Indische afkomst en getrouwd met een Hongaarse (niks mis mee, maar laat hem dan zijn grote mond houden over andere allochtonen!); bovendien schijnt hij ook een Israëlisch paspoort te hebben en in dienst te zijn of zijn geweest van een Israëlische geheime dienst…

5. Wat is identiteit? Nederlands is door de eeuwen heen vermengd met buitenlanders en buitenlandse culturen. Dat begon al met de Germaanse stammen die uit wat nu Duitsland is naar ons land kwamen… Dan de Romeinen, de Kelten (in het uiterste Zuiden, nl. Brabant en Limburg). Het christendom (een godsdienst uit het Midden-Oosten) is hier (met geweld) gebracht door Britse zendelingen.
Ons koningshuis is van Duitse herkomst. De toekomstige koningin is een Argentijnse.
We denken ook aan de 16de eeuwse Spanjaarden, aan de Hugenoten (mijn grootmoeder van moederskant stamt er vanaf), de joden uit Oost-Europa en uit Spanje/Portugal (de Nederlandse wijsgeer Spinoza, 1632-1677, de grootste filosoof ooit, was er een van)… Denk aan de hannekemaaiers, Duitse landarbeiders in Oost-Nederland, denk aan de Indische Nederlanders, aan de Molukkers, aan de achtergebleven Poolse, Russische, Georgische, Engelse, Canadese soldaten na WO2, denk aan de gastarbeiders, de vluchtelingen… Zij allen hebben bijgedragen onze “identiteit”, die dus geen “Nederlandse” id. is, maar een universele en in dit unieke polderende land tot een unieke eenheid- in-verscheidenheid uitgegroeide kosmopolitische identiteit. En dat wil ik graag zo houden… Wilders denkt een hek om Nederland te kunnen zetten en daarmee alle invloed van buitenaf tegenhouden. Het is nog makkelijker om de oceaan in één teug leeg te drinken.

6. Sharia? Die komt er natuurlijk nooit. Dat is een Wilderse leugen om een bange bevolking bijeen te drijven. Hij is een rattenvanger van Hameln. Denk aan het oude Joodse gezegde: Het kost een blaffende hond geen moeite om andere honden bijeen te krijgen.
(Om misverstanden te voorkomen: ik ben een absoluut tegenstander van de sharia (= theocratie – zie ook boven). Ik heb over de sharia onlangs een artikel geschreven; als je wilt kan ik je dat doen toekomen.)

Groet, Jan

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder